Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 July 2022
Tipsa: 073-629 83 19

”Varit som att fiska bildäck i en insjö”

Knappt hann va-arbetet i Tisarbaden bli klart innan marken fick grävas upp igen. Enligt tekniska chefen Niklas Hasselwander handlar det om ”mindre justeringar”, men har sett ganska dramatiskt ut. Foto: Barbro Isaksson.<br />
 Knappt hann va-arbetet i Tisarbaden bli klart innan marken fick grävas upp igen. Enligt tekniska chefen Niklas Hasselwander handlar det om ”mindre justeringar”, men har sett ganska dramatiskt ut. Foto: Barbro Isaksson.

Hallsbergs kommuns arbete med att dra fram vatten och avlopp i Tisarbaden avslutades i våras, efter en årslång försening med svåra bakslag. Nu har marken åter varit uppgrävd och lastbilar med fyllnadsgrus rullat genom badorten. Enligt tekniska chefen Niklas Hasselwander handlar det dock bara om ”justering av mindre sättningar”. Slutnotan är fortfarande oklar.

För ungefär tre månader sedan kunde Sydnärkenytt berätta att Hallsberg flaggade för slutbesiktning. Det dryga arbetet med att dra in kommunalt vatten och avlopp i Tisarbaden skulle äntligen vara klart.

Strax efter det asfalterades den av tung trafik sönderkörda vägen genom Tisarbaden, och allt verkade vara frid och fröjd. 

Visserligen återstår ön Åholmen att ansluta så småningom, men med tanke på det kaos som rått i orten sedan hösten 2020 så var invånarna glada att de flesta rören var på plats. 

-”Man får räkna med att det behövs justeringar i ett sådant här område.” Niklas Hasselwander Teknisk chef i Hallsbergs kommun -”Man får räkna med att det behövs justeringar i ett sådant här område.” Niklas Hasselwander Teknisk chef i Hallsbergs kommun
Marken grävdes upp igen

Därför höjdes många ögonbryn för ett par veckor sedan. Då började åter lastbilar fullastade med grus rulla genom orten, och stora hål i marken grävdes upp på nytt. Skulle eländet börja om igen?

– Det är bara justeringar av mindre sättningar som görs nu. Man rättar till rören och fyller på med mer grus, säger Niklas Hasselwander, teknisk chef i Hallsbergs kommun.

Har det inte sett ganska dramatiskt ut för att bara vara ”sättningar”?

– Det är en stor entreprenad som har gjorts i Tisarbaden. Man får räkna med att det behövs justeringar i ett sådant här område. 

Gör Hallsbergs kommun de här justeringarna själv?

– Nej, det är samma entreprenör som vi har haft. De fanns kvar i området.

Niklas Hasselwander förstår dock om människor blir oroliga. Det har varit ett jättelångt och mycket komplicerat projekt, menar han.

– Men det är också en stor framgång för Hallsbergs kommun, att vara med och driva något som är så svårt, säger han.

Vatten har runnit in från alla håll

Markförhållandena i området är extrema. Bitvis har det inte ens räckt att förstärka den mjuka och blöta marken med kalkcement. Borren har sjunkit. De har fått trycka ner järnplåtar i vägen för att kunna arbeta, och för att inte äventyra fastigheterna.

Mitt i allt detta uppdagades en miljöskandal. När vägarna byggdes en gång i tiden så hade de använt gamla slipers, bildäck och annat miljögiftigt material som fyllnad.

Så förutom att försöka dra ledning medan vatten rann in i schakten från alla håll så blev de tvungna att göra ett omfattande saneringsarbete.

– Det var som att fiska bildäck i en insjö, säger Hasselwander.

Vad kostar ”kalaset” i Tisarbaden?

Tidigare har sagts att saneringsarbetet i sig gick på drygt fem miljoner kronor. Enligt Niklas Hasselwander räcker inte det, det kostade mera. Hur mycket vet han inte ännu.

– Men vi fick bort massor av miljögifter under denna sanering. Det måste vara värt någonting också, särskilt med tanke på att sjön Tisaren är en vattentäkt.

Slutnotan för Hallsbergs kommuns del av va-arbetet i Tisarbaden är inte heller klar, uppger Hasselwander. I själva verket är det två projekt som budgeterats, menar han.

Överföringsledningen kommer sjövägen från Åsbro och går in i ”bågar” i Tisarbaden, innan den fortsätter ut i Tisaren igen på sin väg till Tunbo och Tisarstrand.

Oklart hur slutnotan för va-satsningen landar

Till denna ledning hade Hallsbergs kommun budgeterat 15,2 miljoner kronor. Men priset uppges landa på runt 23 miljoner. Där ligger också det mesta av saneringskostnaderna. 

Till distributionsnätet i Toskabäcken hade kommunen budgeterat 14,5 miljoner kronor.  

– Som det ser ut nu kommer vi dra över fyra miljoner. En del av saneringskostnaderna ska läggas även på den här posten, så runt 19 miljoner kan det bli. 

Innan allting kan räknas ihop på sista raden så väntas vissa omkostnader tillkomma för administration och liknande, uppger Hasselwander. 

Förutom Tisarbaden och Toskabäcken ingår Tisarstrand och Tunbohässle i va-projektet, totalt 400 fastigheter. 

Sammanlagt har Hallsbergs kommun budgeterat 52 miljoner till de tre etapperna. 

Det har diskuterats om saneringskostnaderna i Tisarbaden ska brytas ut och hanteras som en särskild miljöåtgärd i kommunen. 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-22 17:02
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.