Gå till innehåll
Hallsberg

Trots en del bakslag rullar arbetet på. Snart släpps tolv nya småhustomter, priserna på dem beslutades i dagarna. Foto: Henrik Östensson

Ömsom vin och ömsom vatten

Publicerad: 14 November 2023 6:08

Nu står Hallsberg inför ännu en utmaning i arbetet med att dra fram kommunalt vatten och avlopp i Tisarstrand – närmare bestämt ett vattensjukt kärr. Lösningen blir att kosta på en extra pumpstation så ledningarna kan dras på fastare mark. Mer positivt är att tolv nya villatomter i området släpps till försäljning inom kort, kommunstyrelsen har beslutat vad de ska kosta.

Naturen fortsätter att utmana Hallsbergs kommun i kampen om att få ned ledningar för kommunalt vatten och avlopp i backen i Tisarstrand.

Först visade sig området bestå av betydligt mer berg än vad kommunen hade upptäckt i förstudien. Sedan projektet inleddes i början på året har två sprängare från entreprenören Brogrund jobbat på heltid, ibland tre.

Nu har arbetet nått fram till en plats som i folkmun kallas för ”kärret”, troligen för att det är just en stor och blöt sankmark.

– Ja, det här är ett område med riktigt dålig mark, där ledningarna kan riskera att sjunka, säger Marianne Christiansen, samhällsbyggnadschef i Hallsbergs kommun.

Tufft och svårt, men väldigt positivt. Så kan Marianne Christiansen sammanfatta va-projektet vid Tisaren. Foto: Barbro Isaksson

Maskin på väg att sjunka

En boende i Tisarstrand, som vill vara anonym, berättar för Sydnärkenytt att läget har varit kaotiskt:

– En grävmaskin var på väg att sjunka i kärret. De som jobbar för Brogrund är skickliga och sliter som tokar, men det går ju inte att dra ledning där! Knappt att gå, ens en gång.

Marianne Christiansen bekräftar att de till sist har varit tvungna att hitta en alternativ lösning. En tanke var att påla ledningarna, men den övergavs.

– Nu har vi beställt en extra pumpstation, och då slipper vi gå genom kärret, säger hon.

Vad innebär det i extra kostnader?

– Det kan jag inte säga i nuläget, och jag vill inte spekulera. Vi vet att det kommer bli extra kostnader i slutändan, också på grund av att det är mer berg än vad som förutsågs.

Betyder detta att tidsplanen förskjuts?

– Jag kan inte svara på det riktigt, kanske något. Entreprenören har varit duktig att styra om efter de nya förutsättningarna. Vi försöker lösa problemen gemensamt.

Slipper gräva upp vägen

Inget ont som inte har något gott med sig, kan Marianne Christiansen tillägga. Den extra pumpstationen bidrar till att ledningarna kan dras fram på ett smidigare sätt, och de slipper gräva upp vägen i det området.

Enligt tidsplanen som har presenteras ska ledningsarbetet vara klart till mitten på maj 2024.

Trots bakslagen i projektet är Marianne Christiansen fortsatt positiv. Jämfört med Tisarbaden har arbetet ändå rullat på bättre, anser hon, och ingen gammal miljöskandal har uppdagats som kostar mångmiljonbelopp att åtgärda.

– Nej, inga nedgrävda gamla bildäck eller annat konstigt, säger hon.

Det är en mycket stor investering, den gemensamma lösning som Askersunds och Hallsbergs kommuner har skapat för dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening i orterna vid Tisarens norra strand, påpekar Christiansen.

Men det är också en oerhört viktig framtidssatsning på miljön, inte minst för sjön Tisaren som är en vattentäkt, menar hon.

 


 

Snart släpps 12 nya tomter

Som Sydnärkenytt har berättat tidigare ger Hallsbergs kommun även tillfälle för fler att bygga och bo i Tisarstrand i samband med VA-projekteringen.

Tolv nya tomter är planlagda och klara, vid Kvarsätters sjöväg/Uddviksvägen. I dagarna fattade kommunstyrelsen beslut om prissättningen.

Till sin hjälp har kommunen haft Sveriges ledande fastighetsrådgivare – Svefa. De har gjort ett opartiskt värdeutlåtande som bygger på en marknadsvärdering.

Det resulterade i att de tolv småhustomterna har delats in i tre olika områden, utifrån närheten till strand men även beroende på tomternas närmaste omgivning och trafiksituation.

Nära stranden dyrare

De fem tomterna som har längre avstånd till stranden, som ligger längs Kvarsätters sjöväg, kommer att kosta 350 000 kronor att köpa.

För det mittersta området, där även en ny väg är byggd, sattes tomtpriset till 400 000 kronor.

När det gäller de tre tomterna som ligger närmast sjön Tisaren bedömdes läget som mer attraktivt och priset sattes till 450 000 kronor.

-Om tre veckor, när beslutet vunnit laga kraft, läggs tomterna ut att förmedlas i tomtkön. Vi vet att det finns intresse, säger Marianne Christiansen.

Den nya detaljplanen i Tisarstrand har gjort det möjligt för kommunen att framöver skapa ytterligare 14 småhustomter, lite längre västerut. Området brukar betecknas som ”gamla campingen”.

I Tisarbaden är det dock mer trångbott. Där har kommunen endast en tomt som kommer att förmedlas nu när VA-anslutningen är klar där.

De gula rutorna utan bruna hus visar läget för de nya tomterna i Tisarstrand, vid Kvarsätters sjöväg/Uddviksvägen. Karta: Hallsbergs kommun

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter / Hallsberg