Gå till innehåll
Hallsberg
En lerig, delvis frusen damm med rostigt färgat vatten omgiven av torrt gräs och kala träd, med en person synlig i bakgrunden.

Vattnet som rinner från det kärr där man lagrat massor under VA-projektet ser inget vidare ut. Foto: Barbro Isaksson

VA-bygget i Tisarstrand - Orent vatten oroar boende

Publicerad: 13 April 2024 6:48

Hallsbergs mödosamma arbete med att få till kommunalt vatten och avlopp i Tisarstrand frestar på tålamodet hos dem som bor och vistas i området. Men nu växer också oron över hur sjön Tisaren påverkas. Bland annat har orent vatten ansamlats vid ett kärr intill Sättervägen, där mängder av schaktmassor lagts i stora högar. Enligt ansvarig hos entreprenören Brogrund är dock allt i sin ordning.

Ett slemmigt och rödaktigt klegg ligger och guppar i diket.  Det ser ut ungefär som om någon har kräkts där i flera veckor.

På en karta som visar hur dagvattnet rinner så är det aktuella området inritat som en våtmark. Den syns dock inte längre, för träsket har under va-arbetet förvandlats till ett upplag med stora mängder schaktmassor, bitvis tiotal meter högt.

Enligt boende i Tisarstrand har det sett ut så i över ett år, och högarna har växt efterhand.

Ett översvämmat område med slangar och rör som leder bort vatten, omgivet av träd och en liten röd hydda nära en sjö.

VA-projektet har både inneburit mer vatten och mer berg än väntat. Här pumpas vatten ut i sjön. Foto: Barbro Isaksson

Allt vatten rinner till Tisaren

Det sunkiga diket är ett av dem som löper ut från våtmarken, som numera är ett upplag. Vattnet i dessa diken rinner vidare till ett annat kärr i skogen strax öster om Sättervägen. Därifrån fortsätter vattnet ut i sjön Tisaren.

Samma avrinningsområde är dock påverkat av andra arbeten som pågår runt det omfattande va-projektet i Tisarstrand. Vatten pumpas ut i sjön från de grävningarna också.

På senare har det dessutom framkommit uppgifter om att skogsavverkning planeras i avrinningsområdet.

Sammantaget är det med andra ord en rad faktorer som påverkar våtmark och avrinning. Det väcker oro.

Görs någon tillsyn?

– Vi som bor här funderar nu på om det egentligen görs någon tillsyn från myndigheter vid va-arbetet, vad gäller upplag av schaktmassor och dränering av träsk, säger en boende som vill vara anonym till Sydnärkenytt.

Tisaren är en skör dricksvattentäkt. Från kommunen har det hela tiden sagts att det kanske viktigaste syftet med va-utbyggnaden är att minska belastningen på sjön, en satsning på klimat och miljö alltså.

Med tanke på hur stora arbeten som nu pågått intill sjön under lång tid – grävning, schaktning, pålning, utfyllnad med skumglas, avverkning med mera som påfrestar vatten och natur så infinner sig tvivel.

Behöver inte vara oroliga

Magnus Larsson är arbetsledare hos Brogrund, entreprenören som utför va-arbetet åt Hallsbergs kommun vid Tisarstrand.

Han förstår om folk är fundersamma. Så blir det ofta när de går in i ett gammalt område, börjar gräva och göra förändringar, menar han.

– Alla är inte positiva åt en sådan här utbyggnad. Men orolig behöver man inte vara. Det mesta är på plats nu, och arbetet går ganska bra, säger han.

Boende är oroliga över det geggiga lakvattnet vid ert upplag längs Sättervägen. Hur ser du på det?

– Det är inte lakvatten, utan vatten som blivit stående. Då växer det alger. Det var kärr där innan, och fallet i dikena är dåligt, förklarar Magnus Larsson och tillägger:

– Så var det tidigare också, men då syntes inte dikena för det var sly och igenväxt där i träsket.

Hur är det tänkt med de stora högarna av schaktmassor?

– Berget ska köras i väg till Dalaberget. Gruset använder vi till viss del i arbetet.

Mer berg än väntat

Som Sydnärkenytt har berättat tidigare var det betydligt mer berg i Tisarstrand än väntat. Precis som i Tisarbaden skulle kommunen ha behövt en bättre förstudie inför arbetet, går att konstatera.

– Men det är svårt ändå. Även om du har tätt mellan borrpunkterna när du undersöker marken så kan det slå fel. Vid ena punkten kan det vara en meter ner till berg, strax intill sex meter. Berget är inte slätt som ett dansgolv, säger Magnus Larsson.

Efter att ha sprängt massor och brottats med berget i nästan ett år så väntade nästa utmaning i Tisarstrand: ett mycket vattensjukt område i som kallas ”kärret”.

– Ja, där är vi nu. Vi har precis fått en extra pumpstation på plats, för att slippa gå genom kärret, säger Larsson.

Ett lantligt landskap med högar av jord och stenar med ett litet rött hus i fjärran, omgivet av kala träd under en molnig himmel.

Massor med massor har lagrats i ett kärr. Hur påverkar det avrinningen? Foto: Barbro Isaksson

Tappra försök att gå genom kärret

Hallsbergs kommun har valt en teknik som kallas självfall när vatten- och avloppsledningarna dras fram. Brogrund gjorde först sina tappra försök att dra fram ledningarna genom kärret som planerat.

Trots att de pålade så gungade ledningarna ändå hit och dit, och när en grävmaskin sjönk och nästan försvann i kärret så tvingades de ge upp.

– Dra självfall där gick inte. Det är nio meter torv ner till fast berg. Marken är som en tvättsvamp, det finns inget fast i den, säger Magnus Larsson.

Nu blir det självfall fram till den nya extrapumpen som de har grävt ned, sedan får vattnet pumpas vidare till pumphuset som är ”huvudstationen” i området.

Anbudet för anslutningsarbetet i Tisarstrand låg på 36 miljoner kronor. Vad kostnaden blir i slutändan, med all extra hantering av berg och alla extra åtgärder för att tackla blötmarken - det återstår att se.

Bakgrund

År 2008 påbörjade Askersunds- och Hallsbergs kommuner en gemensam förstudie för att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Tisarstrand, Tunbohässle, Toskabäcken och Tisarbaden.

Totalt finns närmare 400 fastigheter på de aktuella platserna.

Vattnet går sjövägen via en cirka nio kilometer lång dubbelledning mellan Åsbro och områdena vid Tisarens norra strand.

Etableringen av själva ledningsnätet startade i Tisarbaden, den ort som delas av kommungränsen. Askersund var klara 2020 enligt plan.

Hallsberg skulle ha anslutningarna klara i Tisarbaden sista mars 2021, men arbetet försenades och slutbesiktigades först i april 2022.

Därmed blev också va-processen i Tisarstrand försenad. Även där har arbetet varit mer komplicerat än beräknat. Anslutningarna förväntas nu vara klara i maj 2024.

Nästa projekt i tur är Tunbohässle. Uppdraget ligger för närvarande ute på anbud.

Annons

hallsberg