Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 April 2021
Tipsa: 073-094 57 58

"Transtenskolan är inte en trygg skola"

Skolinspektionen fann allvarliga brister på Transtensskolan.Skolinspektionen fann allvarliga brister på Transtensskolan.

Skolinspektionen anmärker på en rad allvarliga brister som måste åtgärdas på Transtenskolan, annars kan det bli frågan om vite.
Skolchefen i Hallsberg, Fredrik Nordvall, bollar över i stort sett hela ansvaret för skolans problem på den rektor som sade upp sig från skolan förra året.

Skolinspektionens beslut blev offentligt i slutet av januari. Inspektionen genomfördes i november-december.

– Många vill alltid skjuta ansvar uppåt när det blir stora problem på en skola. Men enligt skollagen kan vi inte detaljstyra arbetet på en skola. En rektor har enligt skollagen långtgående ansvar för hur det fungerar på en skola. Vi är glada att skolinspektionen ser samma saker som vi gör, ger oss rätt, säger Nordvall.

Han menar att problemen på Transstenskolan, en grundskola, som varit lite av en följetong både i sociala medier och i medier, inte är en ekonomisk resursfråga.
– Nej, har de velat ha tre lärartjänster till har de fått det, i morgon, hävdar han.
Den förra rektorn sade upp sig efter vårterminen förra året, bland annat för att hon ansåg att förtroendet från ledningen saknades.

Flera allvarliga brister

Det är fler allvarliga brister skolinspektionen listar.  Bland annat handlar det om brist trygghet, lugn och ro samt att det inte finns tillräckliga åtgärder mot kränkande behandling. 23 procent av eleverna uppger att de dagligen blir utsatta för kränkande behandling eller trakasserier. Kränkningar sker enligt eleverna både på lektionstid och i korridorerna. Inspektionen anser också att skolans arbete för likabehandling inte fungerar.
Så här skriver skolinspektionen: ”Vi bedömer att skolans arbete med att tillförsäkra eleverna en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero inte lever upp till skollagens krav. Transtenskolan är inte en trygg skola för alla elever och det finns även otrygga områden på skolan. Vidare varierar studieron i olika klasser och ämnen vilket leder till att elever inte alltid kan koncentrera sig på sitt skolarbete under lektionstid”.

För få vuxna

Man kritiserar också skolan för brist på vuxna människor ute i korridorer och allmänna utrymmen. Även här menar Nordvall att det helt är rektorns ansvar:
– Det är också något vi sett när vi varit på skolan, Vi har tagit det med rektorn, men ingenting har hänt. Det har inte ens funnits ett schema för vuxennärvaro i korridorerna. Vi har påtalat det, men det har inte blivit ändring.

Det finns ett program för att skapa mer trygghet och minska antalet kränkningar. Men enligt skolinspektionen följs det i varierande grad.

Tvingande åtgärder

Åtgärderna som inspektionen listar är tvingande. Om inte kommunen åtgärdat bristerna till den 30 juni så kan det enligt Skolinspektionen bli frågan om ett vite. 

Men hur har det kunna gå så här långt? Har inte kommunen, huvudmannen brustit i ansvar på något sätt?

– Jag anser att vi gjort vad vi kunnat. Det är som sagt viktigt att poängtera att det inte är en resursfråga. Vi får som sagt enligt skollagen inte detaljstyra rektorns arbete.

Men ni rekryterar ju rektorn. Borde ni inte agerat tidigare? Problemen på skolan har ju varit välkända under lång tid?

– Det kan man alltid tycka. Nu valde hon själv att sluta. Vi har framfört synpunkter. Bland annat på vuxennärvaron och det faktum att skolan har stora problem med frånvaro, att för få blir godkända i matematik och att man har haft problem med stadieövergångar, alltså när elever flyttar upp från högstadiet.
Enligt vad Sydnärkenytt erfar har rektorn ett långtgående ansvar över vad som händer på en skola. Men läser man på skolverkets webbplats kan man dock se att  huvudmannen, kommunen, med kompetens och stöd ska  backa upp och stödja rektorns arbete. Enligt lagen har också huvudmannen ansvar för ekonomi och personal. Detta delegeras dock ofta ut just på rektorer. Kommunen har också ansvar ytterst för att eleverna klarar kunskapsmålen.

Resultat under riksgenomsnittet

I Skolinspektionens beslut finns också fakta om skolan, ur den nationella statistiken över skolresultat.
Ur  statistiken över slutbetygen läsåret 2018/19 framgår att 60,5 procent av eleverna  på skolan uppnådde kunskapskraven i alla ämnen, 39,5 procent gjorde det alltså inte. Andelen elever som var behöriga att söka till yrkesprogram var 71,4 procent och det genomsnittliga meritvärdet var 202,4, lägre än genomsnittet i riket.
Transtensskolan är en av två högstadieskolor i Hallsbergs kommun den har 371 elever. Den andra är  Folkasboskolan i Pålsboda. Där fungerar det bättre just nu. Men även den skolan har fått nedslag från Skolinspektionen vid ett par tillfällen.

Skolinspektionens åtgärdslista

Så här ser åtgärdslistan från skolinspektionen  ut. Den är alltså tvingande. Listan ska vara åtgärdad för 30 juni.

Huvudmannen ( kommunen) ska se till att det bedrivs ett systematiskt och långsiktigt främjande och förebyggande arbete för att förhindra kränkande behandling på skolan. 

Huvudmannen ska se till att det främjande arbetet ger eleverna och personalen möjlighet att återkommande diskutera normer, attityder och hur goda relationer kan vårdas. 

Huvudmannen ska se till att personalen kompetensutvecklas för att öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Se till att alla lärare tillämpar de gemensamma reglerna om gemensamma för- hållningssätt i arbetet med att skapa trygghet och studiero som beslutats på skolenheten. 

Se till att vuxennärvaron i de allmänna utrymmena på skolan ökar. 

Se till att rektorn beslutar om ordningsregler som tagits fram i samarbete med skolpersonal och under medverkan av eleverna.

Rektorn ska, efter samråd med skolpersonal, besluta om lämpliga konsekvenser om reglerna inte följs. 

Se till att eleverna får information om ordningsregler och konsekvenser vid
överträdelser samt att skolpersonal genomför samtal med elever för att skapa samsyn kring skolans ordningsregler. 

Se till att stötta lärarna genom kompetensutveckling så att de kan skapa och bibehålla studiero på lektionerna. 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-02-03 12:55
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.