Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
22 January 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Stena vill bygga vindkraft i Odensvi

Bild från ett annat vindkraftsbygge i Hallsbergs kommun. Foto Henrik Östensson.Bild från ett annat vindkraftsbygge i Hallsbergs kommun. Foto Henrik Östensson.

Företaget Stena Renewable vill bygga sju vindkraftverk i Odensvi, Hallsbergs kommun, norr om kommungränsen mot Askersund, intill de vindkraftverk som ligger där i dag, Frotorps vindpark. Samrådshandlingar är ute. Men det blir inga samrådsmöten.

Det är sju vindkraftverk som man vill bygga, Den här gången är det rejält stora verk som man vill bygga. Verken planeras att bli 270 meter höga. Det blir de största verken i Sydnärkenytts område.

– Det finns faktiskt inte några sådana vindkraftverk, avsedda för att placeras på land än så länge. Men vi hoppas på teknikutvecklingen och söker tillstånd för att vara på säkra sidan, säger Pia Hjalmarsson på Stena Renewable.

Vindkraftverken kommer bland annat synas intill de andra man ser från E-20 ungefär i höjd med Viiby krog. De som står där i dag är 155 meter höga. De nya kommer alltså synas på betydligt längre avstånd.

Orsaken till att man vill upp högre är att turbulensen som skapas av omgivande terräng då minskar. Det ökar kapaciteten på vindkraftverken.

Som alltid när vindkraft ska byggas är boende, markägare och andra berörda inbjudna till samråd. Corona gör att det inte går att hålla möten på vanligt sätt. Allmänheten har därför inbjudits till skriftligt samråd. Man har på sig fram till den nionde augusti att komma in med yttranden.

Länsstyrelsen beviljar tillstånd

Det är länsstyrelsen som ska bevilja tillståndet och den miljökonsekvensbeskrivning företaget måste göra.

Hallsbergs kommun har pekat ut området, som är förhållandevis glest befolkat, som lämpligt för vindkraft. Det är också utpekat som riksintresse för vindproduktion. Höjden över havet jämfört med omgivande terräng gör platsen lämplig.

Tillståndsprocessen tar tid och kan överklagas i flera led. Det kan med andra ord dröja lite innan byggstart.

– Det här är ett första steg inför en tillståndsansökan. Är jag optimistiskt så 4-5 år. Tyvärr tar det ofta längre tid, fortsätter Pia Hjalmarsson

Byggde Kronoberget

Enligt samrådshandlingarna ska verken, om de uppförs, producera hushållsel för cirka 31 800 villor per år eller eluppvärmning för cirka 8 400 villor per år .

Stena Renewable har redan byggt i Sydnärkenytts område. Man äger och driver de 16 vindkraftverken på Kronoberget i Lekebergs kommun. Dessa vindkraftverk är 170 meter höga. Det tog mer än 10 år innan samrådsförfarandet om Kronoberget inleddes tills det att verken bygdes.

Artikeln uppdaterades 10.48 16 juni 2020

Karta över området där Stena Renewable vill bygga vindkraft. Verkens tänkta placering inringade Karta över området där Stena Renewable vill bygga vindkraft. Verkens tänkta placering inringade
Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-06-16 9:40
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.