Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
03 February 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Stämplat i Wiby

Wibystämpeln använd på ett 24 öres tjänstefrimärke den 30/8 1878. Stämpeln användes endast i drygt fem år, 1/1 1874 – 31/1 1879. Alla stämplar Arne sett har en defekt cirkel. Kanske tappades stämpeln i ett tidigt skede i golvet och skadades. Bild från Arne Svenssons egen frimärkssamlingWibystämpeln använd på ett 24 öres tjänstefrimärke den 30/8 1878. Stämpeln användes endast i drygt fem år, 1/1 1874 – 31/1 1879. Alla stämplar Arne sett har en defekt cirkel. Kanske tappades stämpeln i ett tidigt skede i golvet och skadades. Bild från Arne Svenssons egen frimärkssamling

Ibland kan artiklar så att säga ge ringar på vattnet. För någon vecka sedan skrev vi en artikel om ortsstämplar på frimärken, och ett frimärke poststämplat i Pålsboda. Det fick filatelisten Arne Svensson, Vretstorp, att bidra med en egen historia, om poststämpeln från Viby.

Poststämplar har ofta en del att berätta om hembygdens historia. Under senare hälften av 1800-talet växte antalet postkontor stadigt i riket, bland annat genom stambanornas framväxt. Ett stort tillskott av postkontor skedde 1 januari 1874, då Postverket övertog den så kallade Kronoposten som ombesörjts av ”kronobönder”, som mot viss skattereduktion befordrat post mellan exempelvis häradshövdingar, länsmän och kronofogdar, det vill säga. i stor utsträckning inom häradsförvaltningen, dåtidens rättsväsende. Några år senare fick Postverket även hand om den så kallade Klockareposten, där församlingarnas klockare svarat för dokumentutväxlingen mellan pastoratets församlingar.

Detta ledde till att ett postkontor inrättades i Wiby den 1 januari 1874. Skolläraren Johan Nyström anställdes som föreståndare för stationen i Wiby. Han flyttade från orten redan 1 juli samma år. Han ersattes då av barnmorskan Charlotta Abrahamsson i Viby klockaregård tills organisten Carl Henric Staaf erhöll föreståndartjänsten den 19 september.  Kontoret hade dålig lönsamhet, och det drogs in redan 31/1 1879 på förslag av postmästaren i Wretstorp. 

– Som en följd av reformen började man 1874 ge ut särskilda tjänstefrimärken, avsedda att användas av myndigheter. Jag har endast sett Wibystämpeln på tjänstefrimärken, men det bör även ha skickats ”vanlig post” från Wibykontoret. Då kontoret var ganska kortlivat och postmängden tämligen ringa, hittar man inte märken och brev stämplade i Wiby särskilt ofta, berättar Arne Svensson (HÖs)

Samma ämne:

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-01-10 15:52
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla