Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
02 June 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Solcellspark stor som
116 fotbollsplaner
planeras nära Pålsboda

Det är på det här åkerområdet, väster om Pålsboda, ett bolag planerar att bygga en solcellspark.  Tlll vänster i bild pågår redan den arkeologiska undersökningen. Foto: Henrik ÖstenssonDet är på det här åkerområdet, väster om Pålsboda, ett bolag planerar att bygga en solcellspark. Tlll vänster i bild pågår redan den arkeologiska undersökningen. Foto: Henrik Östensson

Företaget Helios Nordic energy AB planerar att bygga en stor solcellspark, precis i den västra utkanten av Pålsboda. Det är frågan om ett rejält område, 82 hektar. En bit längre norrut planeras ytterligare en park på  21.5 hektar enligt de handlingar som finns hos länsstyrelsen. Enligt bolaget blir dock den stora parken mindre, bara 60 hektar.

 Bolaget vill bygga en park även utanför Vretstorp, norr om Vibysjön. Där har man arrenderat 15 hektar. 

 Det är alltså frågan om tusentals solpaneler på stativ på marken, i rader. De boende intill den blivande solcellsparken i Pålsboda har inte fått någon information om vad som pågår så här långt.

Området som bolaget planerar att fylla med solpaneler ligger väster om Pålsboda, i direkt anslutning till villorna på Björkvägen i Pålsboda. Det sträcker sig från järnvägen, västra Stambanan, vidare norrut mot vägen mellan Pålsboda och Hallsberg. Västerut begränsas området i princip av den nya riksväg 51. Totalt alltså ett område på 82 hektar och ett på 21,5 hektar. 

– Den stora parken kommer sannolikt bli mindre än så, troligen cirka 60 hektar, säger Magnus Rahm på Helios Nordic energy AB.

Om parken var klar i dag skulle den med bred marginal var landets största.

Fastigheterna det handlar om  heter Segås 1:5 och Sköllersta Kärr 1:78.

Kräver inte bygglov

Orsaken till att de boende  ännu inte är informerade är delvis att en solcellspark, även om den som här är mycket stor, inte kräver bygglov om den byggs på åkermark. Solpanelerna måste då byggas på ett sätt så de inte kan betraktas som byggnader och vara under 3.5 meter höga. Håller man sig till dessa regler är parken inte en kommunal angelägenhet enligt gällande lagstiftning, även om den i hög grad berör kommuninvånare.

Det som skett är ett samråd med Länsstyrelsen i Örebro län utifrån miljöbalkens lagar och regler. I det samrådet avhandlades bland annat naturvärden.

Länsstyrelsen har konstaterat att det finns naturvärden i området, men att det med en del mindre åtgärder inte utgör något hinder för att bygga parken. I anmälan skriver företaget bland annat att man kommer så in en fröblandning mellan solcellerna för att skapa en artrik ängsmark, samt skapa boplatser för insekter genom att sätta upp bihotell på området. Länsstyrelsen har gett klartecken för båda parkerna vid Pålsboda. 

Arkeologisk undersökning

Länsstyrelsen har dock krävt att det ska göra en arkeologisk undersökning på vissa delar av området.

– Det ska ju grävas ner kablar på hela området exempelvis. Schakt över hela området som ska bli ungefär 60 centimeter djupa för kablar, säger Anders Kritz, arkeolog på Länsstyrelsen. Det vi gör är ingen regelrätt utgrävning utan mer en undersökning för att se om det finns eventuella fornlämningar, som möjligen kan komma att behövas grävas ut.

Vad är det för fornlämningar ni tror kan finnas?

– Det är ju ett område som ligger precis i gränsen till rullstensåsen i Pålsboda. Det var vanligt med bosättningar på sådana platser, från stenåldern och framåt. Vi vet att det finns lämningar från ett par övergivna byar i det område vi undersöker, fortsätter Anders Krtiz

Kan fornlämningar stoppa ett sådant här projekt?

– Teoretiskt sett ja. Hittar vi något som vi måste gräva ut ordentligt kan ju kostnaden för det göra projektet olönsamt. Men jag bedömer sannolikheten för det som låg, säger Anders Kritz.

Bolaget menar att den arkeologiska utgrävningen delvis avgör hur stort område det kommer bli solceller på.

 

Den arkelogiska undersökningen sedd från Björkvägen i Pålsboda. Den arkelogiska undersökningen sedd från Björkvägen i Pålsboda.
Transformator kräver bygglov

Den enda del i projektet som är bygglovspliktig är en transformatorstation och ett ställverk, alltså utrustning för att mata ut el på nätet. Bygglov för dessa beviljades redan i oktober 2022.

Marken solcellerna ska byggas på består till största delen av jordbruksmark, som har samma ägare. En del av området är skog, där ytterligare en markägare är inblandad. I dag växer det till största delen gräs på marken, en del har varit så kallad EU-träda, som inte odlats aktivt.

Solceller i rader

Enligt Länsstyrelsen kommer parken bestå av stativ i rader som är mellan 2,5-3,5 meter höga. På dessa monteras solpanelerna. Mellan varje rad kommer det vara 4-6 meter för att undvika att raderna skuggar varandra och underlätta underhåll. Det är på dessa ytor man kommer odla vilda ängsblommor

Efter att driften upphört ska området återställas och all utrustning ska nedmonteras och fraktas bort. Enligt Länsstyrelsen räknar man med att driften i alla fall ska pågå fram till 2056. Bolaget hoppas kunna börja bygga nästa år. Men troligen kommer inte projektet igång förrän 2025. Det tar mellan 18-20 månader att bygga.

– Flaskhalsen, det som avgör när vi kan vara färdiga, är byggandet av nätanslutningen, som alltså ska utföras av Eon.

Inget klart byggbeslut

Enligt Magnus Rahm har det inte tagit något byggsbeslut än. Det är alltså inte helt säkert att något av projekten blir av.

– Finansiering av det lilla projektet, på fastigheten Segås 1,5, är säkrad men för det stora projektet har vi än så länge inte påbörjat arbetet med att hitta finansiering. Det görs en så kallad nätutredning, som i det här fallet utförs av Eon, som äger elnätet i området. Den är inte färdig för något av projekten, men pågår.

Kommer inhägnas

Enligt Magnus Rahm kommer åtminstone delar av parken vara inhägnad. 

– Troligen kommer det bli några delområden som hägnas in var för sig.

Hur mycket solceller det blir avgörs som sagt av den arkeologiska utredningen. Detaljerna för parkens utförande bestäms alltså senare. Då kommer man även offentligagöra detlajer om hur stor den planerade produktionen kommer bli.

– Då kommer allmänheten  bjudas in för att få ge synpunkter. Inom kort ska vi skicka ut ett informationsbrev. Det kommer att bli bättre möjligheter att promenera öster om parken invid villaområdet jämfört med idag. Det kommer bli minst 10-15 meter mellan tomtgränserna och staketet. Vi kommer också plantera häckar och annan blommande växtlighet kan planteras utmed stängslet för att gynna, fjärilar, bin och fåglar, utlovar Magnus Rahm

116 fotbollsplaner

Exakt hur stor del av ytan som kommer fyllas med solceller är alltså inte klart. Hur stor ytan är kan vara svårt att greppa. Men om vi räknar med att det blir en park på 21,5 hektar och en på 60 blir det alltså 81,6 hektar totalt. En fotbollsplan brukar sägas vara 0,7 hektar. Det kan alltså bli solceller på en yta motsvarande 116 fotbollsplaner, kanske mer.

Landets största solcellspark i dag är ungefär 35 hektar och finns utanför Strängnäs.

Gösta Hedlund (C) ordförande för miljö- och tekniknämnden i Hallsbergs kommun har i sak ingenting emot solcellsparker, men säger så här:

– Att en sådan här stor anläggning, som ändå kommer påverka omgivningen en del inte är bygglovspliktig, eller egentligen inte en kommunal angelägenhet är märkligt. Har tror jag det vore rimligt med en lagändring.

 

I en första version av texten förekom uppgiften "Solceller på en yta stor som 148 fotbollsplaner. Jag utgick då helt enkelt från den totala ytan på den mark som arrenderats. Företaget har sedan svarat på mina frågor och berättat att man kanske bara kommer bygga på 60 ha plus 21,5 ha

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-05-15 14:23
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla