Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
26 March 2023
Tipsa: 073-629 83 19

SD:s kväll när posterna
skulle fördelas i Hallsbergs kommun

Lång kväll för fullmäktigeledamöterna i måndags: Foto: Barbro IsakssonLång kväll för fullmäktigeledamöterna i måndags: Foto: Barbro Isaksson

– Vi visste ju att det kunde sluta med att jag blev oppositionsråd, men scenariot var ju att det skulle bli tio mot tio mandat, med lottning. Så visst blev vi lite tagna på sängen när vi insåg att åtminstone någon från majoriteten frångått praxis och röstat på oss, så kommenterar Oskar Lundqvist (SD) tillträdande oppositionspolitiker i Hallsbergs kommun.

Det var ett både långt och bitvis omvälvande möte i fullmäktige i måndags. Klockan hann bli över ett innan det tog slut. Majoriteten, S, C och KD hade beslutat att man skulle välja ledamöter mer proportionella val. Något som används i bland, (en förklaring finns längst ner i artikeln. I klartext innebar det att majoriteten fick ytterligare ett mandat, medan framför allt Moderaterna förlorade. Ulrika Björklund, som bytt parti från moderaterna till Centerpartiet, blev invald i kommunstyrelsen.

– Det blev delvis som vi förväntat. Alla var informerade om att vi skulle begära proportionella val. Men oppositionspartierna började efter hand prata ihop sig och frångå sina partilinjer. Då tappade vi inflytande i vissa nämnder, kommenterar Magnus Andersson (S) som åter blev kommunstyrelsens ordförande.

Någon, eller några från majoriteten verkar ju stöttat SD, kommentarer?

– Så var det. Praxis är ju att ledamöterna från majoriteten inte lägger sig i oppositionens val. Någon, eller några ledamöter frångick det. Det är inte emot reglerna.

Oscar Lundqvist (SD) Oscar Lundqvist (SD)

Så här säger Oscar Lundqvist (SD): 

– Det var vår kväll. Vi vann inflytande. rimligt. Vi är kommunens näst största parti. Vi ska givetvis driva våra frågor, vår politik. Men oppositionsrådsposten är ju också ett ansvar gentemot de andra partierna. Vi har bytt kontaktuppgifter med alla andra oppositionspolitiker och ska på alla sätt vi kan se till att vara företrädare för hela oppositionen, inte minst genom att dela information. Det är nämligen en viktig del i uppdraget som oppositionspolitiker. När man får ett rum i kommunhuset får man på många sätt tillgång till mer information. Den ska vi se till att förmedla till de andra i oppositionen, säger Oscar Lundqvist.

För att tala klarspråk har ni ju inte haft så lätt att hitta samarbetspartner i kommunpolitiken, hur ska ni agera för att få igenom förslag?

– Först och främst är vi ju ett oppositionsparti nu. Det finns en majoritet, så vi har ingen vågmästarroll. Vi kan inte få igenom skarpa förslag. Men självklart kommer vi ändå söka samarbeten med andra partier, för att driva opposition på bästa sätt. Vi är öppna för förslag och kan tänka oss samarbete med alla. Vi vill visa att vi tar ansvar och är pålitliga när det behövs, menar Oscar.

Det verkar som någon, eller några i majoriteten stödde er i valen?

– Ja, det kan vi konstatera. Minst en i valet av oppositionsråd exempelvis. Jag vill inte spekulera i orsaken. Kan bara konstatera att det gynnade oss.

Det är praxis, kutym, att majoriteten inte lägger sig val där oppositionens kandidater ställs mot varandra. Helt klart frångicks den praxisen. Det är inte mot reglerna, men ovanligt. Rykten talar om flera blanka röster från moderater. I klartext innebär det troligen att olika representanter från majoriteten stödde både moderaterna och SD, men att det till sist utföll till SD:s fördel.

Diskuterade efter hand

Det verkade som oppositionspartierna inte helt insett hur det proportionella valet skulle påverka valen. Efter hand, under mötet, ska oppositionspartierna pratat ihop sig, då kunde man rösta på ett sätt så majoritetens inflytande i vissa nämnder begränsades. För moderaternas del verkade det hela bli lite av popularitetstävling mellan olika kandidater. Här är lite valresultat från måndagens fullmäktige i Hallsberg. Vi redovisar inte alla valen. Man kan nog sammanfatta kvällen som så att moderaterna tappade mer inflytande än de tänkt sig, medan SD nog fick mer inflytande än de väntat. För moderaternas del verkade det snarast bli en popularitetstävling mellan kandidater. En del röstades ner, andra vann poster.

Följande personer valdes till kommunalråd, de arvoderade uppdragen: 

Magnus Andersson (S) Kommunalråd: Siw Lunander (S) Kommunalråd: Ola Ström (S) Oppositionsråd: Oscar Lundqvist (SD).

Lundqvist vann en sluten votering mot Rikard Bergström (M), med 11 röster mot 10, trots att SD alltså bara har tio mandat.

Kommunstyrelsen ser ut så här: 

Magnus Andersson (S) ordförande. 

Anders Lycketeg (C) Vice ordförande

Oscar Lundqvist (SD) Andre vice ordförande

Rikard Bergström (M) 

Siw Lunander (S)

Ola Ström (S)
Theres Andersson (S) 

Lennart Pettersson (M) 

Gösta Hedlund (C)

Jimmy Olsson (SD)

Martin Pettersson (KD) 

Erik Storsveden (L)

Tryggve Thyresson (V) 

Viktoria Svanberg (SD) 15. 

Ulrika Björklund (C)

Även i omröstningen till andre vice ordförande blev det en sluten votering mellan moderaternas representant, Rikard Bergström och Oscar Lundqvist. Lundqvist valdes med 12 mot 8 röster.

S, C och SD leder arbetsutskottet

Så här ser kommunstyrelsens arbetsutskott ut. Även här vann SD en sluten votering.

Ordförande: Magnus Andersson (S)

Förste vice ordförande: Anders Lycketeg (C) 

Andre vice ordförande: Oscar Lundqvist (SD)

Siw Lunander (S) 

Rikard Bergström (M)

Miljöpartist i bildningsnämndens presidium

Bildningsnämnden fick följande presidium:

Ordförande: Ola Ström (S)

Förste vice ordförande: Theres Andersson (S)

Andre vice ordförande: Andreas Tranderyd MP

Även till posten som andre vice i denna nämnd blev det sluten votering mellan Tranderyd och Oscar Lundqvist (SD).  Här kammade dock Tranderyd hem flest röster, 11 mot 10.

S och M leder socialnämden

Social- och arbetsmarknadsnämndens presidium ska se ut så här:

Ordförande: Siw Lunander (S)

Förste vice ordförande: Peter Hörlin (S)

Andre vice ordförande: Ann-Christine Appelqvist (M)

Även här  blev det sluten votering för posten som andre vice ordförande. Här kammade dock moderaternas kandidat hem flest röster.

Ann-Christine Appelqvist (M) fick 11 röster och Jimmy Olsson (SD) fick10 röster.

C leder drift och servicenämnden

I drift och servicenämnden kommer presidiet se ut enligt följande:

Ordförande: Gösta Hedlund (C)

Förste vice ordförande: Veronica Wallgren (S) 

Andre vice ordförande: Jimmy Olsson (SD)

Även här blev moderaternas kandidat bortröstad i en sluten omröstning. Andreas Zakrisson (M) fick 9 röster och Jimmy Olsson (SD) fick 14 röster.

Majoritetssamarbetet, S, KD, L och C, Vår framtid kallat, tog helt väntat hem många av de olika uppdragen i nbämnder och styrelse: Foto: Henrik Östensson Majoritetssamarbetet, S, KD, L och C, Vår framtid kallat, tog helt väntat hem många av de olika uppdragen i nbämnder och styrelse: Foto: Henrik Östensson
Fakta om proportionella val

Ett val ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter som motsvarar den kvot man får om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmast högre hela tal. Trassligt? Ja, kommunal demokrati är det ibland. 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-12-22 10:00
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla