05 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Samlad skoldag införs i Hallsbergs grundskolor

Obligatorisk samlad skoldag införs nu i Hallsberg.Obligatorisk samlad skoldag införs nu i Hallsberg.

Från nästa höst får eleverna i Hallsbergs grundskolor samma starttid som sluttid. Skolpolitikerna i majoriteten ser två vinster. En pedagogisk och en samordning med skolskjutsarna.

Det kallas obligatorisk samlad skoldag. Bildningsnämnden har tagit beslut om att det ska införas. Idén väcktes för en tid sedan, men fick nytt bränsle inför upphandlingen av skolskjutsar för 2021.

- Att busstrafiken skulle upphandlas var en orsak, säger Siw Lunander (S) ordförande i bildningsnämnden, men vi hade också pratat länge om få till mer resurstid, att kunna göra en tidig insats. Vi ser att det finns barn som borde ha intensivundervisning – men då går bussen hem för dagen och då kan man inte göra något.

Gemensam tid

Från och med höstterminen 2021 får alla barn i förskoleklass till årskurs 6 en gemensam start och sluttid. Årskurs 7 till 9 får också det, men sluttiden blir en annan eftersom deras skoldagar redan nu är längre.

Med enhetliga tider för skolskjutsarna blir skoldagarna längre för barnen i ettan och tvåan, ungefär en timme och en kvart. Enligt uppgift kommer det inte att påverka så mycket eftersom barnen ändå går på fritids – som också ska samarbeta med skolan för att kunna ge extra stöd till elever som behöver det.

- En annan fördel som vi hört från andra kommuner som infört detta är att om du har ett barn i ettan och ett i femman så kommer de att sluta samtidigt och kan åka hem tillsammans med skolskjutsen. Det är en oerhörd fördel, jag vet, av egen erfarenhet.

Barnen ska vara kvar

Oppositionen, eller alliansen, i bildningsnämnden var kritisk till att den samlade skoldagen är obligatorisk. Ulrika Björklund (M) som är andre vice ordförande i nämnden säger att man visserligen ser fördelar utifrån den ekonomiska biten med att skolskjutsarna samkörs.

- Men vi ser inte någon poäng med att en samlad skoldag ska vara obligatorisk. När undervisningstiden är slut måste man kunna lämna skolan. Om en mamma lyckas sluta tidigare någon dag får hon inte åka och hämta sitt barn som måste vara kvar till skolan är slut, säger hon.

Det är riktigt, replikerar Siw Lunander.

- Om man ska hämta sina barn kan vi ju inte ha schemalagd tid. Lärarna kan ju inte lägga undervisning på den tid som man, eventuellt, kommer för att hämta sina barn.

Lunander menar att hela idén skulle falla om barn hämtas tidigare.

- Då blir det ingen vinst av resurstiden, då kan lärarna inte lägga tid på sista kvarten eller timmen. Vitsen var att vi inte bara skulle ordna med bussturerna utan lägga lite mer tid på resurser.

Eget förslag från oppositionen

Alliansen lade ett eget förslag. Man ville ha de enhetliga busstiderna, men föräldrar ska kunna hämta sina barn om de så vill.

- Man ska inte utöka själva undervisningstiden, det blir samma lektionstid men så lägger man till något som blir som en slags obligatorisk fritidstid. Och det innebär ju att om ett barn med särskilda behov som med nöd och näppe klarar dagens antal timmar, tvingas sitta kvar.

Oppositionspolitikerna undrar också hur det blir med personalresurserna.

- De (alltså majoriteten) säger att fördelen är att barn som behöver extra stöd kan få läxhjälp eller annan hjälp efter undervisningstidens slut. Då undrar man: kommer det att bli extra personal? Nej, beskedet är att det ska klaras med befintlig personal. Man kan undra om pedagogerna vet om detta?

Ingen information

Nej, någon information har inte getts, enligt Siw Lunander. Varken till skolpersonal eller föräldrar.

Borde ni inte ha informerat mer?

- Jag kan väl tycka att vi kanske borde kommunicerat detta lite mer till lärarna, hade det inte varit för upphandlingen av skolskjutsarna, så. Men för föräldrarnas del, är det ju som med schemaläggningen, där man får lov att acceptera de scheman som läggs, säger Siw Lunander.

FAKTA

Beslutet om obligatorisk samlad skoldag har tagits i bildningsnämnden, efter votering som slutade sju röster mot fyra.

Ulrika Björklund (M), Laura Hedlund (C), Emelie McQuillan (M), Martin Pettersson (KD) reserverade sig och yrkade på eget förslag. De ville att skolskjutsarna samordnas med gemensamma tider för avgång och hemkomst, men den del av skoldagen som inte innehåller lektioner eller annan verksamhet enligt läroplanen, liksom raster och måltider ska inte vara obligatorisk utan frivillig. Sverigedemokraten Oscar Lundqvist yrkade dock bifall till liggande förslag.

Samma ämne:
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-11 9:31
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.