30 October 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Jobben i Hallsberg mest påverkat av Corona

Hur har Corona påverkat jobben i Sydnärke? Arkivfoto: LG MånzonHur har Corona påverkat jobben i Sydnärke? Arkivfoto: LG Månzon

Coronasituationen har gjort att arbetslösheten ökat i landet. Nu kommer siffror för hur Sydnärkes kommuner påverkats. Hallsberg toppar listan.

Bland Sydnärkes kommuner är det i dagsläget Hallsberg som har högst andel arbetslösa, inskrivna hos Arbetsförmedlingen. I september 2020 var 135 fler personer inskrivna jämfört med samma månad 2019, den period som statistiken gäller.

- Vi vet att Hallsberg kommun haft högre ungdomsarbetslöshet genom åren, om det är så även i dessa siffror kan jag inte svara på. Men självklart har Covid-19 bidragit till ökad arbetslöshet precis som i andra kommuner, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson.

Här är listan för Sydnärkekommunerna, och uppgifterna gäller alltså september månad jämfört med samma månad för ett år sedan. Alltså tar statistiken fart ett halvår innan Corona. Siffrorna gäller de som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och är i ålder 18 till 64 år. Inom parentes ses förändringen från samma månad, 2019.

• Askersund: Total arbetslöshet 5,5 procent (+0,4 procentenheter). Det är den sjuttonde månaden i följd som siffran ökat.

• Hallsberg: 9,2 procent (+ 1,6). Den elfte månaden i rad som arbetslösheten ökat.

• Kumla: 7,0 procent (+1,2 procentenheter). Det är den sextonde månaden i följd som siffran stigit.

• Laxå: 8,5 procent (+0,2 procentenheter) En förhållandevis liten förändring, men dock ett trendbrott jämfört med föregående månader då arbetslösheten var lägre än samma tid året innan.

• Lekeberg: 5,3 procent (+1,5 procentenheter).

Hög utpendling

Lägst arbetslöshet i länet har Lekeberg, och kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson menar att man hittills klarat Coronan relativt bra.

- Kommunen är den största arbetsgivaren och vi har många små och medelstora företag vilket gör att vi har en generellt låg sårbarhet mot sådana här situationer. Men självklart har våra företag lidit i den här pandemin men min bild är att man har hjälpt varandra mycket och klarat sig relativt bra.

Få in unga i arbete eller studier är den största utmaningen på arbetsmarknaden i Lekeberg, hävdar ansvarigt kommunalråd, och synpunkten är inte överraskande. Till saken hör att arbetsmarknaden i Sydnärke är utspridd, många pendlar till grannkommunerna – inte minst Örebro. Permitterar detaljhandeln i Örebro, drabbar det även grannarna. Bara i Lekeberg är utpendlingen 62 procent.

Även Hallsberg har påverkats av en hög ungdomsarbetslöshet.

- Jag vill inte gå in och analysera varför, men vi har haft en ökad inflyttning. Men att arbetslösheten ökat de senaste nio månaderna tillskriver vi helt och hållet Corona,

säger Hallsbergs näringslivschef Magnus Larsson.

Ser ljust på framtiden

Men Hallsberg ser positivt på arbetsmarknaden framöver:

- Vi har flera förfrågningar om etableringar och förhandlingar pågår.

Mark finns tillgänglig för hugade företag invid Hallsbergsteminalen.

- Det finns 600 000 hektar detaljplanelagd logistik och industrimark, och ytterligare 300 000 blir det. Det finns jättemånga möjligheter och i takt med att e-handeln ökar kommer också efterfrågan på lager och logistik att öka. Hallsberg ligger rätt till och med den infrastruktur som finns når vi 70 procent av Sveriges befolkning inom tre timmer.

Vilka företag knackar på dörren till Hallsberg?

- Vi hoppas att inom tre månader kunna trumma ut något spännande, säger Magnus Larsson.

Bredd på näringslivet

För Askersunds del är arbetslöshetssiffran, liksom för Lekeberg, låg. Det menar kommunen bero på att det finns en stor bredd på näringslivet med små och medelstora företag inom många olika branscher. Men flera har också haft det väldigt tufft under pandemin, påpekar kommunen, dock finns även verksamheter som haft oförändrad eller till och med bättre försäljning på grund av Corona. Sofia Fredriksson, näringslivsutvecklare, skriver i ett mejl att det vi upplever nu kan vara något nytt. ”… början på en lång annorlunda tid och där utmaningar och svårigheter kan komma drabba flera branscher allt efter som”.

Arbetsförmedlingen har minskat sin närvaro

Arbetsmarknaden måste stärkas genom samarbete och att ”vara innovativ” (hitta nya idéer, vara på hugget) heter det vidare. Samtidigt konstaterar Askersunds kommun, som den enda av de tillfrågade, att Arbetsförmedlingen minskat sin lokala närvaro. ”… vilket minskat möjligheten till individuell coaching och hjälp lokalt för de som söker jobb, detta ser vi som en stor utmaning framåt”, menar Sofia Fredriksson.

Laxå förskonat

Laxå kommuns i sammanhanget låga arbetslöshet kommenterar kommunalrådet Bo Rudolfsson så här:

- Laxå har varit förskonade från permitteringar och uppsägningar och det förväntade ökade trycket på Arbetsmarknadsenheten (AME) i kommunen har uteblivit. Det lilla ökade trycket har hanterats med fortsatta satsningar på ”jobbsökandet” att få stöd till CV/personligt brev och hur man faktiskt söker jobb; alltså att inte gå och knacka på hos arbetsgivare utan bokad tid, leta på fler ställen än bara platsbanken.

Arbetslösheten stiger överallt

Just nu är arbetslösheten på uppgång i samtliga kommuner. Störst är ökningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten stiger med 2,6 procentenheter.

I riket som helhet steg arbetslösheten i september jämfört med året innan (+2,0 procentenheter) och ligger nu på 9,0 procent. 283 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Källa: Arbetsförmedlingen och nyhetstjänsten Newsworthy. Lokal kommentar från Kumla kommun förväntas komma senare.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-16 11:11
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.