Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
28 September 2021
Tipsa: 073-629 83 19

"Redan på namnet hörs det var vi står"

Från vänster på bild: Anna-Lena Larsson, Peter Kjellman, Petra Brodén, Erik Nilsson. Foto: LG MånzonFrån vänster på bild: Anna-Lena Larsson, Peter Kjellman, Petra Brodén, Erik Nilsson. Foto: LG Månzon

Partipolitik hör inte hemma i kyrkliga sammanhang, menar POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

- Det hörs redan på namnet var vi står, säger Petra Brodén, förstanamnet på fullmäktigelistan i kyrkovalet för nomineringsgruppen POSK i Hallsberg.

Just detta är en viktig punkt i POSK:s handlingsprogram.   

- Vi har ett mycket stort engagemang och vi kommer inte från några politiska partier, säger Petra Brodén. 

Ges inflytande

Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier. Det är en röd tråd inom POSK, som inte vill att partipolitik som gäller i stat och kommun ska färga av sig i kyrkans beslutsfattande. 

- Medlemmarna ska själva ges möjlighet till inflytande och bestämma, menar Anna-Lena Larsson, trea på listan till fullmäktige. 

- Många av de som nu kandiderar för POSK är väldigt engagerade i församlingens arbete, tillägger Petra Brodén. 

POSK går till val med tre huvudpunkter. 

Öppen och välkomnande kyrka

- Det första är att vi är opolitiska, och verkar för en öppen och välkomnande kyrka för alla åldrar. Vi vill värna om det fortsatta ideella arbetet i församlingen, att medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar. Och vi vill att Hallsbergs församling ska synas ute i samhället, inte bara hos de som söker sig till församlingen, säger Petra Brodén.  

I programmet finns även andra övergripande målsättningar. Som att kyrkan ska motverka särbehandling på grund av etnicitet eller andra diskrimineringsgrunder. Alla, oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck möts med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan. 

Brännande fråga

En generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan, finns även med i programmet. En svag beröring till detta kom på den lilla pressinfo som gavs i går, tisdag kväll, i Adventskyrkan. Behövs verkligen kyrkovalet? Det var frågan det. Erik Nilsson, som finns på femte plats i listan till fullmäktige sa att Svenska kyrkan efter separationen från staten numer är som – en vanlig förening. 

 - Det skulle inte behövas nomineringsgrupper. Vi kunde i stället lyfta de kandidater som ska representera Hallsberg i stift och sedan i kyrkomötena! Det ska finnas olika åsikter, eftersom POSK ska ha högt i tak, säger Erik Nilsson. 

"Kyrkovalet dyrt för Svenska kyrkan"

Erik Nilsson hänvisar till POSK:s info på Facebook, där man skriver att Svenska kyrkan spenderar 200 miljoner kronor på ”ett kyrkoval som ställer grupper och individer mot varandra, ett val som gör detaljfrågor till ödesfrågor … vi ställer oss frågan om priset som Svenska kyrkans medlemmar får betala verkligen står i rimlig proportion till kostnaden”.  

Erik, talar det här för att ett annat valsystem behövs? 

- Ja. De här pengarna som går åt, är ju pengar från medlemmarna, svarar han. 

En demokratisk kyrka

Skulle det bli en lägre kostnad om församlingarna valde direkt? 

- Ja, och det är ju en sån kalabalik. Många inom POSK är inne på de här tankarna, och det finns i viss mån även hos POSK centralt, men där är man inte framme än, säger Erik och trycker på att åsikten han framför är hans egen. 

Samtidigt konstaterar POSK att en öppen och demokratisk kyrka givetvis måste ordna med val där alla medlemmar får samma möjlighet att välja sina företrädare – men att kyrkovalet dränerar Svenska kyrkan på kraft, pengar och medlemmar, menar man. 

Alla grupper kan stötta

I förra kyrkovalet för Hallsbergs del, 2017, fick Socialdemokraterna 13 mandat, medan opolitiska POSK fick 10, och den borgerliga nomineringsgruppen Församlingens väl, 2 mandat. 

Oavsett var man står politiskt ska man kunna välja POSK, hette det på gruppens info inför valet. 

- I POSK har det ingen betydelse vilket parti man stöder i den vanliga politiken. Inom POSK står vi fria från partipolitiken och arbetar utifrån vår kristna tro och vårt kyrkliga engagemang, säger Peter Kjellman, tvåa på listan. 

Hoppas på högt valdeltagande

POSK har i likhet med flera andra grupper ingen partikassa till marknadsföring inför valet, så den lilla valkampanj som finns bekostas av medlemmarna. 

- Vi har tryckt upp en enkel broschyr som gått ut till alla hushåll i Hallsberg i ett gemensamt utskick från alla nomineringsgrupper. Tryckkostnaden har vi själva stått för genom medlemsavgifter och gåvor, säger Petra Brodén. 

Så nu återstår att se hur det går i kyrkovalet som avgörs på söndag.  

- Ett högt valdeltagande här i Hallsberg skulle glädja oss alla. Det visar att människor bryr sig och engagerar sig, säger Petra Brodén. 

 

FAKTA 

De fem översta namnen som kandiderar till kyrkofullmäktige: 1. Petra Brodén, 2. Peter Kjellman, 3. Anna-Lena Larsson , 4. Laila Gribing, 5. Erik Nilsson.

POSK i Hallsberg ställer även i valet till stiftsfullmäktige. Erik Nilsson är nummer två på listan, Anna-Lena Larsson är fyra, Peter Kjellman finns på sjätte plats, och Petra Brodén, nummer tio på listan för södra Närke.  

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-09-14 12:54
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.