Gå till innehåll
Hallsberg
Byggnaden där hotellet ligger.

Centrumhuset är relativt stort. Att hitta andra lokaler till verksamheterna när renoveringen pågår är en utmaning. Foto: Iris Gustafsson

Planerna för ”nya”
Centrumhuset växer fram

Publicerad: 8 February 2024 10:13

Det verkar återstå en del att lösa inför renoveringen av kommunägda Centrumhuset i Hallsberg, men klart är att lokala företaget NA bygg har vunnit upphandlingen. Byggstart beräknas bli framåt höstkanten, men redan innan sommaren kommer biblioteket flytta över Västra Storgatan till Swedbanks före detta lokaler, som blir tillfällig hemvist medan arbetet pågår.

Namnet Centrumhuset är förvillande likt Cityhuset, som också ligger i hjärtat av Hallsberg. Men säger du att i Centrumhuset ligger Polisen och Hallsbergs bibliotek så vet de flesta var det är.

I den relativt stora tegelbyggnaden finns även redovisningsbyrån Ludvig & Co, samt kommunens socialförvaltning, som har sin ingång på gaveln av husdelen där polisen har sina lokaler. 

Centrumhuset byggdes på 1960-talet och börjar ha sina skavanker. Sydnärkenytt har tidigare berättat om renoveringen som ska göras. Enligt uppgift skulle den ha inletts nu under våren 2024, men så blir det alltså inte.

Planerar för fullt

Kommundirektör Lena Fagerlund uppger att de är i full färd med planeringen. Ulrika Fredriksson Lindberg, lokalstrateg på kommunstyrelseförvaltningen, kan bidra med lite mer information.

– Vi håller på att genomföra en omfattande och grundläggande undersökning av fastigheten, berättar hon.

Huset ska genomgå en så kallad rot-renovering. Det innebär byte av vatten och avloppsstammar samt ventilation. Vidare kommer tak och fönster att rustas och göras nytt.

– I samband med renoveringen planeras även åtgärder som gör det möjligt att anpassa i lokalerna utifrån verksamheternas behov.

Arbetet beräknas pågå i två år

Arbetet planeras att genomföras i två etapper. Tidsplanen är inte fastställd, men byggstart är nu tänkt att ske efter sommarens semesterperiod och arbetet kommer sedan pågå under cirka två år.

Projektet har varit ute på upphandling, uppger Ulrika Fredriksson Lindberg, och det var Hallsbergs-företaget NA bygg som tog hem den.

– Detta är en partnering-upphandling, då det är mycket som är oklart i fastigheten som vi tillsammans behöver undersöka och klargöra innan bygget kommit i gång för att få så bra utfall som möjligt, förklarar hon.

Kostnaden för projektet är beräknad till runt 35 miljoner kronor.

Utmaning att hitta tillfälliga lokaler

I första etappen berörs biblioteket och delar av socialförvaltningen. Det som är klart i den planeringen, enligt Ulrika Fredriksson Lindberg, är att biblioteket kommer att flytta över till före detta Swedbanks lokaler innan sommaren.

– För övrig kontorspersonal arbetar vi fortlöpande för att hitta lokaler medan arbetet pågår, då främst inom kommunens egna fastigheter. Detta är dock inte helt klart i nuläget.

Av tidigare kommunala protokoll framgår också att det är en utmaning att hitta ersättningslokaler så verksamheterna kan pågå utan alltför stor störning.

Annons

hallsberg