Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
03 February 2023
Tipsa: 073-629 83 19

P – men bara i två timmar

Här gäller två timmars parkering. Annars riskerar man böter. Vill man stå längre hänvisar kommunens trafikhandläggare till ortens villagator. Foto: Henrik ÖstenssonHär gäller två timmars parkering. Annars riskerar man böter. Vill man stå längre hänvisar kommunens trafikhandläggare till ortens villagator. Foto: Henrik Östensson

Det här med var man kan parkera sin bil har blivit en allt mer aktuell fråga på flera platser i Hallsbergs kommun. En orsak till att frågan kommer upp är nog att man faktiskt oftare numera får böter om man står för länge på samma plats, även utanför Hallsbergs tätort.

I småorterna, som Vretstorp, Pålsboda och Sköllersta,  hänvisar kommunen till villagatorna om man vill stå längre än två timmar.

Även om det finns ett par långtidsparkeringar i Hallsberg, vid stationen och norr om spårommrådet, så är det generellt två timmar som gäller på kommunens parkeringar. I Hallsberg gäller det även gatorna i centrum. Där är det parkeringsskiva som gäller.

Det är egentligen bara på villagator man får stå ett dygn. 

Reglerna är långt i från nya. Men det som ändrats är nog att kommunen mer frekvent delar ut parkeringsböter, om bilar står för länge eller att man på andra sätt bryter mot parkeringsregler  Man har anlitat parkeringsvakter mer frekvent än tidigare, även utanför Hallsberg. Kommunen har köpt tjänsten med parkeringsövervakning från Örebro kommun.

– Varför man valt just två timmar kan nog inte jag svara på, det beslutet togs innan min tid, men den generella orsaken till att man har tidsbegränsad parkering är att undvika att bilar blir stående länge, man vill ha rotation. Det ökar tillgängligheten, så fler kan parkera, säger Catrin Hallberg, trafikhandläggare på Hallsbergs kommun.

Svårt för de som pendlar och samåker

På många platser kan också tvåtimmars-regeln ses som relativt logisk. Parkeringen på torget i Hallsberg som exempel, eller det så kallade torget vid Ica i Pålsboda. Där är det ofta trångt och ont om parkering.

Men helt problemfri är inte regeln. Var ska man exempelvis stå om man vill ta bilen in till en ort för att samåka, eller ta en buss?

I Hallsberg finns som sagt långtidsparkeringar, visserligen kostar de pengar, men möjligheten finns. Men hur ser det ut exempelvis i Pålsboda? Där finns faktiskt ingenstans att stå om man vill stå längre än två timmar centralt. Även på den i allmänhet tomma parkeringen där det tidigare låg en kiosk gäller två timmar.

Parkering tillåten på villagator

– Man kanske inte kan räkna att stå helt nära busshållplatsen, eller exakt där man vill. Men man får parkera ett dygn på villagatorna i Pålsboda. Det finns också en parkering där man får parkera längre, nämligen grusplanen vid Folkets Park och idrottsplatsen.

Vill man parkera längre än två timmar i Pålsboda hänvisar alltså trafikhandläggaren antingen till ortens villagator, eller en parkering i ortens norra utkant. Vill man parkera där är det förvisso bara ett par hundra meter till en busshållplats. Men man måste korsa den relativt livligt trafikerade gamla riksväg 51 vid bensinmacken.

I Vretstorp har Hallsbergs kommun i princip bara gatuparkeringar. Men det ska finnas en parkering där man kan parkera så mycket som sju dygn vid något som heter Knölagatan.

 I Hjortkvarn finns parkeringar mitt emot ortens affär vid en rastplats. Både den parkeringen och flera gator i orten har en privat markägare. Vid Rastplatsen gäller två timmar på några parkeringsplatser som kommunen arrenderar. På resten av parkeringen ska man enligt parkeringsbolaget Aimo parks webbplats kunna parkera längre, om man laddar ner en parkeringsapp till sin telefon.

I Sköllersta finns en parkering vid affären. Där gäller två timmar. I övrigt är det frågan om gatuparkering. Samma sak i Östansjö

Skicka medborgarförslag

Måste det vara två timmars parkeringstid på alla parkeringar, över hela kommunen? 

– Det måste det väl egentligen inte, men det är de regler som man beslutat om. Jag som tjänsteman kan faktiskt formellt ändra parkeringstiden på en parkering. Om däremot en parkering omvandlas  till en regelrätt pendlarparkering är det ett politiskt beslut.

Hon uppmanar medborgare som har synpunkter på parkeringstid runt om i kommunen att helt enkelt skriva medborgarförslag.

– Det är en jättebra åtgärd. Då får vi ju reda på vad  det finns för önskemål, att det finns synpunkter på något.

Men måste man verkligen dela ut böter för någon som står över tiden på en parkering i exempelvis Sköllersta eller Vretstorp? Där är ju inte parkeringsproblemen särskilt stora?

– Det är sjävklart. Annars talar vi ju om för medborgarna att man inte behöver bry sig om regler och förbudsskyltar, avslutar Catrin Hallberg.

Vi kommer återkomma med artiklar om parkeringssituationen i fler kommuner.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-01-11 11:08
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla