Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
04 March 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Historiska berättelser

Foto: Maude Larsson.

Vid den senaste träffen för OK Tisarens veteraner gästade Morgan Svensson för att berätta och visa bilder om torparlivet och näringsverksamheterna vid Tisaren mellan Skåle och Skogaholm.

På Skåle klint vittnar ett 20-tal gruvhål om den verksamhet som funnits där från 1500-talet och fram till 1800-talet. Järnmalmen från Skåle klint användes främst vid masugnarna i området.

Sluss för ångbåtar

Vid foten av Skåleklint fanns på 1500-talet en masugn men drygt 100 år senare byggdes en ny masugn vid Tisarens utlopp mot Sottern.

Där fanns på den tiden även en sluss för att de ångbåtar som trafikerade sträckan Åsbro-Skogaholm skulle kunna frakta tackjärn från masugnarna till järnvägen i Åsbro.

Sågverket och Masungsdammen. Foto: Arnesbilder.se

Masugnen flyttades sedan några hundra meter österut för att till slut hamna vid Masugnsdammen. Idag är det utloppet för vattenförsörjningen till Kumla och Hallsbergs kommuner. Den sista masugnen, Skogaholms Masugn, nedlades 1925.

Jätten Skalle

I Skåleklint har jätten Skalle haft sin hemvist. Då gruvdriften på klinten var för intensiv blev Skalle tvungen att flytta. Hans låste sitt berg och kastade nyckeln upp över skogen.

Nyckeln studasade mot ett berg och landade med ett brak i Tisarens vatten. Platsen där nyckeln studsade heter idag Nyckelhult och där nyckeln landade i Tisaren fick namnet Nyckelön.

Vid Skålegården, liksom vid Skogaholms masugn, har det vid förra sekelskiftet funnits sågverk. I områdena finns idag absolut inga spår efter de näringarna. De är endast bekräftade på gamla bilder.

Enslingen på Bockön

Till sist så berättade Morgan om det sista boendet för Enslingen på Bockön. Då eremiten August Mattsson flyttade från Bockön bosatte han sig i en stuga efter allfartsvägen mellan Masugnsdammen och Skogaholm.

Mängder av skrifter och till och med en nyligen gjord film berättar om Mattsons liv och leverne. Mattsson var en högt ansedd person i de finaste sällskapen men dåliga affärer och olycklig kärlek präglade Mattssons liv.

Mattson ägnade stor del av sitt liv till astronomiska studier och han hade också konstruerat en egen tideräkning som erkändes av vetenskapsmän runt om i världen. Dock ansåg man att tideräkningen skulle bli för svår att genomföra trots sina klara fördelar.

1928, vid 89 års ålder, avlider Mattsson på ålderdomshemmet vid Hallsbergs kyrka. Hans gravsten bär inskriptionen: Stjärnorna styras av Gud.

Vill man veta mer kan man läsa Skogskarlarnas bok ”Ödetorp runt Tisaren” som är sammanställd av Sven Karlsson, Ingvar Karlsson, Harald Svensson (Morgans pappa) och Bengt Holgersson .

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-02-16 16:45
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.