Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
28 September 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Här ska sopbilarna tömmas – mitt ute i skogen

Många har nog sett den hårdgjorda ytan mitt ute skogen, nära Blåbergabacken. Foto: Christian Vargahed.Många har nog sett den hårdgjorda ytan mitt ute skogen, nära Blåbergabacken. Foto: Christian Vargahed.

Invid den så kallade Blåbergavägen, mellan Hallsberg och riksväg 50, pågår sedan en tid ett bygge. Det är Sydnärkes kommunalförbund som bygger en omlastningsramp för sopor.

Det ska göras en plattform som är ett par meter hög med tillhörande uppfartsramp där sopbilar från Lekebergs och Hallsberg ska tömmas.

Många har nog funderat på varför man röjer av och gör en hårdgjord yta mitt ute i skogen strax sydväst om infarten till pilbågsbanan, nära den så kallade Blåbergabacken, söder om Hallsberg.  

Det är alltså så att sopbilarna som hämtar hushållssopor i din soptunna behöver tömma sin last i en större container, för vidare transport till Linköping, där de antingen bränns heller blir biogas. I dag sker den omlastningen till containers på en plats mellan Åmmeberg och Askersund.

För långa resor i dag 

– Dels innebär det onödigt långa resor med sopbilarna. Dessutom kommer det bli trångt på omlastningsplatsen utanför Askersund, eftersom även sopor från Laxå ska lastas om där i och med att återvinningscentralen och omlastningen vid Mosjön ska stängas. Det blir ju en ny återvinning närmare Laxå, säger Titti Andersson på Sydnärkes kommunalförbund.

I och med att Mosjön stänger blir det ingen omlastning av hushållssopor i Laxå.

Någonstans runt tre sopbilar per dygn och några större lastbilar för hämtning av containrarna kommer det bli vid den nya omlastningen vid Tomta, sydväst om Hallsberg.

– Vi kommer ha el på platsen. De stora containrarna ska nämligen ha lock som man reglerar med en fjärrkontroll. Vi vill undvika att fåglar och vinden sprider sopor i naturen.

Sopor från Lekebergs kommun och Hallsbergs kommun ska hanteras på platsen. Omlastningsterminalen kommer vara färdig att börja användas inom någon månad.

Omlastning mot Linköping

Orsaken till att man lastar om är att en sopbil, alltså en sådan som kommer hem till dig och hämtar sopor, lastar förhållandevis lite. Det skulle inte bli ekonomiskt heller miljömässigt hållbart att köra dem direkt till sophanteringsanläggningen i Linköping.

Sydnärkes kommunalförbund hanterar sopor i Lekebergs, Hallsberg, Askersunds och Laxå kommuner. Från dessa kommuner går de brännbara hushållssoporna och det komposterbara hushållsavfallet till Linköping. Kumla kommun samarbetar istället med Örebro kommun om sophantering.

Samma ämne:

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-09-13 14:09
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.