Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
02 June 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Ny ägare till Pålsboda
vårdcentral har
haft näringsförbud

Fastigheten för Pålsboda vårdcentral ska enligt nuvarande ägare redan vara såld till Renati omsorg AB. Foto: Henrik ÖstenssonFastigheten för Pålsboda vårdcentral ska enligt nuvarande ägare redan vara såld till Renati omsorg AB. Foto: Henrik Östensson

Huvudägaren till det bolag som ska ha köpt Pålsboda vårdcentral har tidigare dömts till näringsförbud i tio år samt fängelse för bedrägerier. Regionstyrelsen ska nu göra en ägarprövning om bolaget ska få driva vårdcentralen. Bolaget drev ett LSS-boende invid vårdcentralen till i höstas då Inspektionen för vård och omsorg, IVO, stängde boendet efter att ha upptäckt grava missförhållanden.

Hösten 2022 fick LSS-boendet som fanns i en villa invid vårdcentralen stänga och de ungdomar som var placerade där tvingades flytta till andra boenden. Vad som hänt med dem är oklart. Personsekretess gör att det inte går att följa upp deras öden. 

IVO stängde

Det var IVO, inspektionen för vård och omsorg, som stängde boendet tillfälligt efter att ha funnit vad man ansåg vara allvarliga brister. Bland annat skriver IVO att man bedömde det som att det fanns fara för liv på boendet. Att man gjort den bedömningen är förutsättningen för att kunna besluta om att stänga ett boende på det sätt som skedde.

I beslutet från IVO framgår bland annat att ett barn tvingats bo i en källare som inte var anpassad för boende, än mindre för ett LSS-boende. 

Barnet ska enligt egen utsago varit förbjudet att lämna källaren. Enligt IVO:s rapport fanns en lång rad brister som motiverade dem att stänga boendet.

Det var då frågan om ett tillfälligt stopp på sex månader. Här om veckan meddelade IVO att stoppet blir permanent. Verksamheten förlorar sitt tillstånd. IVO bedömer inte företaget som lämpligt att driva LSS-boende.

Har köpt fastigheten

Söker man på namnet Doktorsvillan LSS-hem AB i olika företagsregister ger det inte längre några träffar. Det var så det bolag som drev LSS-boendet hette. Men om man söker på bolagets organisationsnummer så får man upp ett nytt bolagsnamn, Total Resurs i Sverige AB, bolaget verkar således ha bytt namn.

Huvudägaren och styrelseordföranden i det bolaget har flera bolag, ett tiotal. Några av dem med olika vårdinriktning. IVO har riktat anmärkningar mot fler av dem, men inget annat har så vitt Sydnärkenytt erfar tvingats stänga.

Att IVO väljer att stänga LSS-boenden efter att man funnit allvarliga brister förekommer, men är förhållandevis ovanligt.

Renati Omsorg AB, det bolag som nu enligt den gamle ägaren, köpt fastigheten som inrymmer Pålsboda vårdcentral, grundades enligt bolagsregistret 2018. Det finns inga uppgifter om att företaget har F-skattsedel, eller om det betalar moms. 2022 hade företaget 8,4 miljoner i tillgångar, men förefaller inte ha haft någon omsättning, eller inkomster, sedan det grundades. 

Började med fysioterapi

Söker man på företagsnamnet kommer en webbplats upp. Där står att läsa att grundarna startade verksamheten 2006, men att det då i huvudsak handlade om fysioterapi och hälsovård. 2012 kom bolaget att komplettera sin inriktning med öppna sociala insatser, mellanvård och utslussning av klienter med olika svårigheter att klara sig på egen hand. 

Nuvarande styrelseordförande äger mer än 50 procent av Renati Omsorg. Samma person som alltså ägde och drev LSS-boendet som stängdes av IVO.

Många bolag

Ägaren och styrelseordföranden sitter  alltså med i tio företagsstyrelser, kanske fler. Exakt vem som äger vad är lite svårgenomträngligt. Men stora delar av företagsgruppen är av allt att döma uppbyggd sedan 2019. Ägaren dömdes nämligen våren 2009 till två års fängelse och tio års näringsförbud av Stockholms tingsrätt.

Näringsförbud innebär i princip att man är bannlyst från all form av näringsverksamhet. Att dömas till näringsförbud är relativt vanligt. Men det är inte många som får 10 års näringsförbud i Sverige. Det anses vara ett kraftigt ingrepp i en persons frihet. Ofta döms man till lägre fängelsestraff om man får ett längre näringsförbud.

Har haft näringsförbud – i tio år

Huvudägaren till Renati omsorg AB dömdes till näringsförbud och fängelse i två år för brotten bokföringsbrott, grovt bokföringsbrott,  urkundsförfalskning, brott mot aktiebolagslagen och brott mot konkurslagen. Han hävdade att han var oskyldig till alla åtalspunkter.

Senare, i juni 2009, dömdes han även till åtta månaders fängelse för försök till grovt bedrägeri. Efter det förekommer inte ägaren mer i brottsregistret. Vad vi kunnat få fram i register överklagades inte domarna.

Företaget äger redan fastigheten där vårdcentralen är inrymd. Man har som sagt begärt ägarprövning hos region Örebro län. Denna prövning avgör om man får driva och äga vårdcentralen med offentlig finansiering. Ägarprövningen kommer troligtvis avgöras på regionstyrelsens möte i juni. Pålsboda vårdcentral har i dag ungefär 2 500  listade patienter.

Information med
allmänintresse

I Sverige är domar offentlig handling. Men det är ovanligt att vi att vi skriver om domar där den som dömts har sonat sitt straff. Har man gjort det ska man ju ha en ny chans i samhället.

Här anser vi dock att det allmänna bilden och det faktum att det handlar om skattefinansierad verksamhet, vård av utsatta personer, motiverar att vi berättar om domen från 2009. Vi anser helt enkelt att det finns ett allmänintresse i den informationen.

På LSS-boenden bor personer som har så stora behov av omvårdnad och tillsyn att det måste finnas personal dygnet runt. I praktiken handlar det om personer med olika funktionsnedsättningar, psykosociala diagnoser. Människor med stora behov av trygghet och kontinuitet i tillvaron. LSS-boenden bygger på frivillighet. 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-05-12 18:20
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla