Gå till innehåll
Hallsberg / Sport
En grupp människor spelade petanque på en utomhusbana.

Hallsbergs kommun ändrar reglerna så föreningar även kan söka pengar för aktiviteter där människor över 65 deltar. Här boule i Sköllersta. Foto: Henrik Östensson.

Nya regler för föreningsstöd
i Hallsberg – fler ska
dela på samma kaka

Publicerad: 27 March 2024 8:57

Hallsbergs kommunfullmäktige har beslutat om nya föreningsregler som ger även personer plus 65 år möjlighet att söka kommunalt aktivitetsbidrag. Enligt politikerna är inte tanken att föreningarnas ungdomar ska komma till korta på grund av förändringen. Fritidschef Anders Wiiand pekar dock på att det blir fler som ska dela på samma pengar, för någon utökning av budgeten är inte gjord.

Centralt kallar Riksidrottsförbundet det hela för Idrott 65+. Det handlar om insatser som ska göra det lättare för äldre att idrotta hela livet, eller att hitta sin idrott eller aktivitet.

Det målet bör också Hallsbergs kommun beakta, menar fritidschefen Anders Wiiand. Så när kommunen inför årsskiftet skulle uppdatera regler och villkor gällande föreningsbidrag föreslog han ett tillägg.

– Jag föreslog att kommunalt aktivitetsbidrag ska kunna sökas även för personer 65+ som deltar i aktiviteter i föreningarna, säger Wiiand.

Leende man med skägg och glasögon som bär en svart jacka utomhus.

Anders Wiiand fritidschef Hallsbergs kommun. Foto: Barbro Isaksson

Politikerna gillar idén

Förslaget landade först för godkännande i kultur- och fritidsutskottet samt i bildningsnämnden. Alla politikerna gillade idén, och nämnden ställde sig enig i beslutet.

– Det är en bra grej, en insats som kan bidra till att fler äldre gör saker i föreningsform, säger Andreas Tranderyd (MP), andre vice ordförande i bildningsnämnden.

Även Ulrika Björklund (C), ledamot för majoriteten i bildningsnämnden, är positiv till försöket att få fler äldre att engagera sig.

En kvinna med glasögon och en vit halsduk som ler lätt.

Ulrika Björklund (C). Foto: Barbro Isaksson

Puff att hålla i gång

– Folk är piggare upp i åldrarna i dag, och vi kan stimulera med bidraget så folk håller i gång knopp och kropp, säger hon.

Beslutet innebär således att ännu en grupp ges möjlighet att ta del av aktivitetsbidraget. Några mer pengar är dock inte nämnden beredd att skjuta till.

– Nej, vi har inte fått utökad budgetram. I det här läget var ärendet för nämnden att stimulera till aktivitet. Hur det faller ut ekonomiskt får vi se när 2024 är slut, säger Andreas Tranderyd.

Hur mycket av aktivitetsbidraget som går åt år för år kan dessutom variera, det är inte säkert att hela potten går åt, menar han.

En leende man med kort hår utomhus.

Andreas Tranderyd (MP) Foto: Barbro Isaksson

Många söker stöd

Enligt Anders Wiiand är det inte så enkelt. Aktivitetsbidraget är en del. Tillkommer gör en rad andra bidrag som föreningarna söker, exempelvis anläggningsbidrag, kulturföreningsbidrag och evenemangsbidrag.

-Jag kan försäkra att vi delar ut varenda krona vi har, säger han.

Med ännu en åldersgrupp som har rätt till aktivitetsbidrag så innebär det att de blir fler i föreningarna som ska dela på samma summa pengar, förklarar han.

Blir det mindre pengar till barn och unga då, menar du?

– Svaret är ja. Vi har en tilldelad budget till föreningsverksamheten, och den är så stetchad som det går. Summan har för övrigt inte ändrats sedan år 2017, och vi har ett 50-tal föreningar i kommunen.

Hur mycket pengar handlar det om?

– 1,6 miljoner kronor. Samtidigt har mängden ansökningar ökat. Vi som jobbar på fritidsavdelningen ser det som positivt, för det innebär att fler föreningar är aktiva och kan få stöd. Det ska vara rättvist.

En leende man klädd i en zip-up jacka och står mot en stenmur bakgrund.

Magnus Andersson (S) kommunstyrelsens ordförande. Foto: Barbro Isaksson

Sticker ut hakan

Om Anders Wiiand får sticka ut hakan litegrann så vill han säga så här:

– Vi behöver tillsammans fundera över vilken ambition kommunen har med sin fritidspolitik.

Ulrika Björklund anser dock som Andreas Tranderyd att de i nuläget ska glädjas åt möjligheten som öppnats att få fler äldre människor aktiva i Hallsbergs kommun. Det är något som de har pratat om länge, menar hon.

– Vi ska inte hamna i ett läge där vi ställer grupper mot varandra, yngre och äldre. Om det blir fler som söker får vi hantera det, säger hon bestämt.

Såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige har också sagt ja till de nya föreningsreglerna som gör det möjligt att ansöka om aktivitetsbidrag för personer 65+.

Magnus Andersson (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han säger så här:

– Bildningsnämndens bedömning har varit att de ska hantera det här i befintlig budget. De har inte äskat mera pengar inför förändringen. Blir det aktuellt får de återkomma till kommunstyrelsen.

Om kommunalt aktivitetsbidrag

Bidraget ges utifrån antalet sammankomster och deltagartillfällen under ansökningsperioden, 1/1–30/6 eller 1/7–31/12.

En bidragsgrundande sammankomst inleds och avslutas med en gemensam samling med någon form av instruktion eller dylikt. Aktiviteten kan ske individuellt eller i grupp.

En sammankomst ska ha minst tre och högst 20 deltagare i åldern upp till 20 år.

Bidraget kan också sökas för personer med funktionsvariation och har då ingen åldersklassificering.

Personer + 65 år som aktiverar sig i föreningsform och bedriver aktivitet enligt tidigare bestämmelser kan också söka bidrag.

Sammankomsterna ska omfatta minst 45 minuter. Samma person kan delta i endast en bidragsgrundande sammankomst per dag i en och samma förening.

Aktivitetsstödets storlek är tolv kronor per sammankomst och tre kronor per deltagartillfälle.

Källa: Hallsbergs kommun

Annons

hallsberg