26 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Ny vattenledning till Hallsberg och Östansjö

Snart beräknas arbetet med en ny vattenledning mellan Kumla och Hallsberg vara klart.
Ledningen är på plats, nu ska vattnet provas.

—Vi ska spola ur ledningen och kontrollera att kvaliteten är bra, att vattnet är rent och uppfyller alla krav man kan ställa på dricksvatten. Så fort det är klart kopplar vi på vattnet, säger Niklas Hasselwander, teknisk chef inom Hallsbergs kommun.

Vattnet kommer släppas på i den nya ledningen i etapper. Just nu sker renspolning av ledningen.

—Så det är inte ett “specifikt” ögonblick när den nya ledningen tar över utan det är en process som kan komma att pågå under en period, men ledningarna är idag redan på plats.

Vattenledningen är drygt tre kilometer lång och löper parallellt med järnvägens östra sida, från reningsverket i Kumla till Hallsberg. Ledningen kommer att förse 10 000 invånare i Hallsberg och Östansjö med vatten.

Riskerade hamna under tågverkstad

Det är ett stort projekt med mycket arbete bakom, och som har sin grund i Train Alliances bygge av en ny tågverkstad i Rala. Ett problem dök då upp. Den livsviktiga huvudvattenledningen som förser Hallsberg och Östansjö med vatten skulle hamna under nybygget. Hallsbergs kommun ville inte att tunga tågtrafik skulle passera ovanför den viktiga vattenledningen.

— Så för att säkra vattenleveranserna drogs en ny ledning som nu går öster om stambanan, säger Niklas Hasselwander.

Nio miljoner kronor

Projektet är kostnadsberäknat till nio miljoner kronor. Train Alliance bidrar med fyra miljoner kronor.

I samband med arbetet har även omkopplingar av dricksvattenledningar gjorts i Hallsbergs tätort, skriver kommunen på sin hemsida, och vid arbetet kan luft förekomma i ledningar och missfärgat vatten. Spola försiktigt en stund tills vattnet är klart igen, rådet kommunen.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-14 14:12
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.