Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Ny stödfunktion på Alléskolan – för alla elever

Gruppen bakom satsningen Gruppen bakom satsningen "Supporten". Anette Nielsen, Annelie Mörbrant, Liselott Broman Huss och Anna Sjöman. Foto: Henrik Östensson.

Igår gick startskottet för en helt ny satsning på Alléskolan, Supporten. Det är en speciell tid, varje vecka, dit elever som känner att man behöver hjälp kan gå.
– Det kan vara både någon som behöver hjälp att klara godkänt betyg heller någon som presterar bra, men vill höja sitt betyg en nivå, säger Anna Sjöman, specialpedagog.
Det handlar alltså om en stödfunktion för alla elever, oavsett nivå.

Den befintliga stödverksamheten , Stödstugan, fortsätter på samma sätt som tidigare.

– Skillnaden är att till oss på supporten kan man gå utan beslut från rektorn. Det här är öppet för de elever som vill komma, fortsätter Liselott Broman Huss, rektor.

– Kanske någon som vill höja ett betyg i något ämne, få hjälp att klara en speciell uppgift, kanske få hjälp med hur man ska klara godkänt betyg i ett ämne eller bara behöver lite stöttning med något.

Supporten kommer att ha öppet en timme i veckan, mellan 15.30 och 16.30 på onsdagar.

– Vi kommer hålla till i det nya M-huset. Vilken lokal beror lite på vilket ämne det handlar om.

Supporten kommer nämligen innefatta alla gymnasie-gemensamma  ämnen. Matematik, engelska, svenska som andraspråk, svenska, historia, religion, geografi, idrott- och hälsa samt naturkunskap.

– När det gäller naturkunskap kommer det dröja lite, där har vi ingen lärare tillgänglig just nu. Vi kommer också ha fyra specialpedagoger på plats och studievägledare för de elever som inte har svenska som förstaspråk, fortsätter Anna Sjöman.

Inte planerade lektioner

Det kommer inte handla om planerade lektioner. 

– Nej, tanken är ju att eleverna ska dyka upp med det arbete de behöver hjälp med. Exakt hur vi ska jobba, hur arbetet ska lägga upp är inte i detalj spikat. Det kommer ge sig lite efter hand. Kanske kommer resurserna att anpassas lite när vi ser vilka behov som finns, efterfrågas.

– Det var vi fyra i den här gruppen, två rektorer och två specialpedagoger som fick i uppdrag att titta över stödbehovet på skolan. Det finns en tanke om likvärdigt stöd till alla, oavsett program. För de som har större stödbehov i vissa ämnen finns ju redan Stödstugan. Efter lite funderande kom vi fram till  det här.

Stödbehov efter lång distansundervisning.

Det handlade också om att tillgodose eventuella behov av extra stöd, hjälp, efter pandemin.

– Vi vet inte riktigt vilka behov som uppkommit av pandemin än. Det har ju varit distansundervisning under lång tid. Vi vet att vissa elever klarat det mycket bra, andra har haft svårare. Många tyckte det gick bra i början, men i takt med att månaderna gått har vi upplevt att fler elever talat om behov av hjälp, stöd. Även normalt starka elever.

Ovanlig satsning

Satsningen är både rätt kostsam och ovanlig. Det är totalt 21 lärare på skolan som hjälper till. Det finns liknande funktioner för vissa ämnen, eller för vissa program, på andra gymnasieskolor. 

– Men en så här bred stödsatsning, som vänder sig till andra elever, vågar vi påstå är rätt unik, fortsätter Liselott Broman Huss.

Hur eleverna tar emot satsningen vet man inte än.

– Däremot verkar lärarkollektivet glada över att kunna vara med och erbjuda den här möjligheten. Jag har pratat med flera lärare som säger att de har flera elever de kommer peppa lite extra att gå iväg till supporten, avslutar Anna Sjöman.

Alléskolan är Sydnärkes enda gymnasieskola. Den ägs och drivs av ett kommunalförbund där Hallsbergs kommun, Laxå kommun och Askersunds kommun ingår.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-09-02 8:39
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.