Gå till innehåll
Hallsberg / Hockey

Derby i Sydnärkehallen, Hallsberg på fredag, men utan öl och vin. Foto: Anders Björk.

Nej till alkoholservering
på hockeyderbyt i Hallsberg

Publicerad: 12 October 2023 8:17

Fredag 13 oktober är det hockeyderby mellan Hallsberg och Kumla i Sydnärkehallen, som väntas bli fullsatt. Hemmaklubben hade önskat att få rama in folkfesten med en tillfällig servering i bollhallen denna afton. Polisen sa ja och beviljade alkoholtillstånd – men Hallsbergs kommun säger nej. Besvikelsen är mycket stor bland medlemmarna i Hallsbergs hockey.

Det bubblar av förväntan ute i bygden inför fredagens derby i Sydnärkehallen, ett möte mellan IFK Hallsberg och Kumla hockey som det ångar prestige om.

– Ja, det är inte var dag som det är folkfest i Hallsberg. Det är inte särskilt ofta alls, säger Leif Gustafsson ordföranden i IFK Hallsbergs hockey.

Sedan många år tillbaka har i alla fall hockeyklubben arrangerat Skärtorsdagsdansen i Sydnärkehallen när säsongen är slut. En populär tradition som lockat folk från när och fjärran till Hallsberg, och är lite av hemvändardag.

Ordförande Leif Gustafsson förklarar att klubben ville sälja öl och vin för att få in lite pengar och ge hockeyderbyt en festlig inramning. Men kommunen säger nej. Foto: Barbro Isaksson

Ingen dans
Men nästa påsk blir det ingen dans. Traditionen bryts efter cirka 30 år.

– Vår säsong är slut i början på mars. Men kommunen har bestämt att isen ska ligga kvar hela april, utifrån SK Tranans önskemål. Konståkarna har en längre säsong. Så dansen går bort, säger Leif Gustafsson.

Förutom att vara ett tillfälle att träffas och roa sig så har dansen varit viktig för Hallsbergs hockeys försörjning, den enskilt största inkomstkällan de har haft.

En derbyfest i stället

– Därför föddes tanken att vi kanske kan ordna lite extra kring derbyt i stället. Vi tog beslutet på styrelsemötet i augusti.

Normalt serveras ingen alkohol i kommunens lokaler. Men klubbens tanke var att ställa ut bord och stolar och ha servering i bollhallen med ordning och reda. Även vakter skulle finnas där.

– Där kunde folk få sitta ned i pauserna och ta en öl eller ett glas vin under ordnade former. Det blir en annan typ av inramning av kvällen om du erbjuder en sådan grej, menar Leif Gustafsson.

Rutinerad arrangör

Efter alla åren som dansarrangör så finns det god rutin i hockeyklubben av att ansvara för alkoholservering, menar Leif Gustafsson. Ett antal medlemmar har dessutom genomgått den särskilda utbildning som krävs.

Cafeterian i ishallen skulle vara öppen som vanligt, enligt planeringen. Tanken var inte att ta bort något från det utbudet.

– På andra håll, exempelvis Behrn arena, serveras alkohol under ordnade former. Där går det bra. Men i Hallsberg visade det sig vara värre.

Polisen sa ja

Hockeyklubben sökte tillfälligt alkoholtillstånd hos Polisen för den aktuella derbykvällen. Polisen bedömde att allting var efter ordning och sa ja.

Vidare lämnade klubben in sin ansökan till Hallsbergs kommun. De lämnade den till handläggare på alkoholtillståndsenheten.

Anders Wiiand, fritidschef Hallsbergs kommun. Foto: Barbro Isaksson

Det var fel väg.

Ingen alkohol är grundregeln

Anders Wiiand är fritidschef i Hallsbergs kommun. Han säger så här:

– Generellt finns ett beslut om att ingen alkohol får serveras i Hallsbergs kommuns lokaler. Detta har sin grund i Riksidrottsförbundets regler och reglementen om vad som gäller där barn och unga vistas.

Sedan Anders Wiiand började hos Hallsbergs kommun för två år sedan har han varit med och styrkt undantag två gånger, och det har varit Skärtorsdagsdanserna.

Byråkratins kvarn

– Förfarandet som gäller är att en ansökan om undantag ska lämnas till bildningsnämnden. Efter det ska ärendet handläggas ordentligt innan nämnden fattar beslut i frågan.

Hockeyklubben har lämnat in ansökan till kommunen gällande undantag flera gånger tidigare, när de bett om tillfälligt alkoholtillstånd vid Skärtorsdagsdanserna. Då har de vänt sig till fritidsavdelningen.

Den här gången gällde det en sido-aktivitet vid en hockeymatch. Därför tänkte de att frågan sannolikt behövde gå via alkoholtillståndenheten. Det var inte korrekt, men det visste inte hockeyklubben.

Varför skickades inte ansökan vidare till rätt instans då, när den kom in i kommunhuset?

– Jag kan inte riktigt svara på det. Det finns en tidsfaktor i det hela. Ansökan kom in ganska sent, den är daterad 15 september. När ärendet nådde mig fanns inget handlingsutrymme kvar. Vi måste rätta oss efter bildningsnämndens reglemente.

Alla ska hanteras likvärdigt

– Frågan om när undantag kan ges är inte enkel, när rättesnöret är att idrottslokaler ska hållas fria från alkohol.

Kommunen behöver också beakta att alla föreningar ska hanteras likvärdigt. I en förlängning kan flera klubbar be om undantag när de har speciella tillställningar, påpekar Anders Wiiand.

– Vi som jobbar här gör vad vi kan för att hjälpa till. Men den här gången blev det fel från början, och det fanns ingen dialog. Vi tycker också att det är tråkigt.

Det som hänt nu ger dock anledning för kommunen att se över sina reglementen, menar Wiiand. Kanske behöver något uppdateras eller förändras.

– Vi är öppna för dialog. Misstag sker och det kan bli knasigt ibland. Men du lär dig av det.

Annons

hallsberg