03 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Vill bilda naturreservat i Stora Kortorp

Länsstyrelsen vill inrätta ett naturreservat i Stora Kortorp, cirka 4,5 kilometer söder om Skogaholm i Hallsberg kommun.

Och kommunen har inget att invända emot det. I översiktsplanen för Hallsberg nämns att den sydöstra delen av kommunen generellt sett har höga naturvärden och att bevarandet av naturen överensstämmer med målet att den biologiska mångfalden bevaras. Kulturmiljön i området har ett högt värde, varför denna bör bevaras, bedömer Hallsbergs kommun som alltså förordar bildandet av ett naturreservat. I Hallsbergs kommun finns idag 17 naturreservat, och i hela Örebro län drygt 280 naturreservat och två nationalparker. De representerar länets skiftande natur, från djupa naturskogar och vida myrar till sötvattensskärgård och kalkrika ängar. (LGM)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-28 9:33
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.