Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
02 December 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Jobb på natten när
spåren ska underhållas

Spårriktningsmaskinen igång och jobbar på spåret utanför Pålsboda. Foto: Henrik ÖstenssonSpårriktningsmaskinen igång och jobbar på spåret utanför Pålsboda. Foto: Henrik Östensson

Under ett par månader har tågen krupit förbi Pålsboda. Det beror på att man gjort flera större arbeten på spåren genom orten. Då sänks hastigheten. Många funderar nog på varför aldrig någon jobbar, syns till på spåren. Inte så konstigt, arbetet sker nämligen enbart på natten och till största delen på helgnätterna, när vi andra sover.

Något som nog många trots allt observerat är den stora spårriktningsmaskinen, som både lyser upp och bullrar på nätterna när den används.

Anton Johansson på Järnvägsföretaget Strukton berättar:

– Allt järnvägsunderhåll sker i princip nattetid, av det enkla skälet att en avstängning av spåren får minst påverkan då.

Underhåll av signaler pågår. Foto: Henrik Östensson Underhåll av signaler pågår. Foto: Henrik Östensson

I Pålsboda har man bland annat bytt ut slipers och reparerat, bytt komponenter i en växel. Man har också underhållit signaler och hängt upp en så kallad förstärkningslina. Det är en ledning som ska ge bättre och starkare strömförsörjning för tågen.

– Det går ju bortåt 200 tåg per dygn förbi Pålsboda Hur går arbete på en sådan järnväg till?

– Det handlar till stor del om planering. Vi började planera i september. Man ansöker då om tid på spåret utifrån den tidsåtgång man beräknar för det jobb som ska göras

Sedan får vi de tider, luckor i trafiken när vi har tillgång till spåren. Då måste allt material, alla maskiner och all personal redan finnas på plats och vara redo. När tiden är inne blockerar vi spåret och kör igång jobbet.

Anton Johansson På Strukton Rail Anton Johansson På Strukton Rail

– Allt för att vi ska kunna utnyttja den tid vi har utan trafik. Väl på på plats blockerar vi spåren. Dels elektriskt och dels med så kallade spårhindersmarkeringar. Det finns fler säkerhetsanordningar som ska förhindra att tåg kommer in. Bara utbildad behörig personal får beträda spåren.

Att man bara har tidsluckor på nätterna att jobba på gör givetvis att jobben pågår längre tid än de skulle göra om man var på plats hela tiden.  Dessutom handlar det ju inte om alla nätter.

Säkerhet viktigt

Få branscher är så extremt styrda av säkerhetstänk som järnvägsunderhåll.

– De som jobbar med det här har flera extra påbyggnadsutbildningar för att klara säkerheten. Spåret vi jobbar på blockeras i båda ändar. Men ofta har vi ju tågen rullande på spåret bredvid. Här är dock hastigheten reducerad vilket underlättar och är säkrare.

– Men hur är det att jobba med tåg på hundratals ton rullande några meter bort?

– Vi är ständigt observanta, och håller avstånd. Till skillnad från de som jobbar på väg vet vi ju att tågen håller sig på sin kant, på spåret. Det händer att man får korsa ett trafikerat spår. Det kräver speciell kompetens och tillstånd. Om man obehörigt beträder spåret som är i trafik kan man dock få böter. Dessutom är det ju helt förståeligt, förenat med livsfara.

Spår riktas

När de nya sliprarna ligger på plats ska spåret riktas så att det ligger exakt på rätt höjd och inte är förskjutet i sidled.

– Det är då man använder den stora spårriktningsmaskinen. Det är en stor tung maskin som dels mäter spåret med stor exakthet, dels ser till att det hamnar rätt med hjälp av ett slags armar och genom att vibrera det grova gruset så det och spåret hamnar på rätt plats, den maskinen både syns och hörs. Inte alltid populärt på nätterna, säger Anton.

Underhåll enligt plan

Anton berättar att jobbet i Pålsboda i princip är avklarat.

– Det återstår någon natt till.

Trots att arbetet i princip är färdigt kryper fortfarande tågen förbi arbetsplatsen.

– Det är en säkerhetsåtgärd, för vår egen personals skull.

Underhållet av våra järnvägar får inte sällan kritik. 

Beror det på att ni har svårt att hinna med underhåll?

–  Underhållet sker enligt fastställd plan. Men min uppfattning är att vi klarar, hinner med underhållet även på järnvägar med mycket stor trafik, trots rätt få störningar. Det är ju en balansgång. Alla tågstopp, alla avstängda spår, orsakar trafikstörning, ju större trafik, desto större störningar. 

Spårriktning pågår Spårriktning pågår

Anton är Platschef för den del av företaget Strukton Rail som har hand om järnvägsunderhållet förbi Pålsboda.

– Vi har hand om underhållet från Hallsberg till Gnesta och en bit ner på det spår som går mot Norrköping från Katrineholm, vi är baserade i Vingåker.

Är det svårt att få folk att jobba bara på nätterna och kanske framför allt på helgnätterna.

Egentligen inte, även om det inte är något överskott på vissa kompetenser. De som jobbar med det här får förhållandevis bra lön och får ju en del ledigt, eftersom man har delvis obekväm arbetstid, avslutar Anton.

Slipers är de tvärgående balkar som järnvägen ligger fastskruvad i.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-11-26 6:19
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.