Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
26 March 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Nadja utvisas till ett
land som hon inte
är välkommen till

I det här lite nedgångna hyreshuset har  Nadia Almetwally bott sedan 2021. Hon har trivs bra i Pålsboda. Foto: Henrik ÖstenssonI det här lite nedgångna hyreshuset har Nadia Almetwally bott sedan 2021. Hon har trivs bra i Pålsboda. Foto: Henrik Östensson

– Man har tagit ifrån mig allt, även identiteten. Jag vet inte om mina barn kan gå färdigt gymnasiet. Vi vet inte var vi ska bo, eller hur vi ska försörja oss, vi har ingenting, säger Nadia Almetwally.
Tårarna rinner ned för hennes kinder. Just nu riskerar hon och hennes två yngsta barn att bli vräkta, utkastade på gatan.

Deras bankkonto är spärrat av migrationsverket, liksom det så kallade LMA—kort, som visar att de är asylsökande och ger rätt till sjukvård. Hon och hennes två vuxna barn ska utvisas. Men landet de ska utvisas till, Saudiarabien, tar inte emot dem.

Nadja och hennes barn är statslösa palestinier. Hon lämnade Gaza som tvååring och  har tillbringat en stor del av sitt liv i Saudiarabien där hennes man hade arbetstillstånd. Där föddes också barnen. När så arbetstillståndet drogs in tvingades familjen lämna Saudiarabien.  Nadjas man flydde först till Europa, Nadja och barnen kom efter.

Till Sverige kom de 2014. De hade då förlorat kontakten med fadern.

– Vi var sedan tillbaka i Saudiaraien. Men vi fick inte stanna där utan kom tillbaka till Sverige 2018.

Till Pålsboda kom de tidigt 2021.

Nadia Almetwally ska utvisas till Saudiarabien, där hon i bäsa fall får stanna 90 dagar. Nadia Almetwally ska utvisas till Saudiarabien, där hon i bäsa fall får stanna 90 dagar.
Vill utvisas frivilligt

Där har sedan familjen bott, fram till i dag. Igår skulle de vräkas, bli utslängda på gatan. Men beslutet sköts upp. I skrivande stund är det oklart om de har någonstans att bo efter i morgon. Nadja och hennes barn är kallade till ett nytt möte. Vad det ger vet vi inte ännu.

Familjen är alltså inte längre asylsökande och ska utvisas, de får inte vistats i landet lagligt. Migrationsverket anser inte att Nadja och hennes barn har flyktingskäl. Alla möjligheter är uttömda. Det är utvisning som gäller.

– Vi har också gått med på att utvisas till Saudiarabien. Vi vill åka frivilligt.

Får inte passen

Men här blir det riktigt konstigt. Migrationsverket har sedan 2020 familjens identitetshandlingar, pass, i beslag. Verket har sagt att familjen ska återfå passen när man utvisats. Men de vill ju lämna landet frivilligt

– Problemet är att det inte går att lämna landet utan passen. Saudiarabien har utfärdat ett tillfälligt gäst-visum som gäller i 90 dagar. Men för att visumet ska gälla måste vi få tillbaka passen och få dem stämplade, vilket migrationsverket så här långt inte velat, berättar Nadja.

Klockan tickar

Nu tickar klockan. Erbjudandet om tillfälligt visum i Saudiarabien går ut om inte familjen kan komma till Saudiarabiens ambassad med passen före den 16 februari.

– De kan ju inte stämpla visum på en hand. De måste ha passen för det, säger Nadja. Om de inte får passen före den 16 är de inte välkomna till Saudiarabien över huvudtaget.

Inget hemland

Dessutom är det så att visumet bara gäller 90 dagar. Vart familjen sedan ska ta vägen vet ingen.

– Om vi lämnar Sverige får vi inte återvända till EU på ett år. En svår situation. Vi saknar ju den rättighet de flesta andra i världen har, ett hemland. Mina barn har aldrig varit i Gaza och vi kommer inte bli mottagna där på grund av israeliska regler.

Familjen försökte vidtala just detta faktum för Migrationsverket. Man har i ett överklagande anfört det som brukar kallas verkställandeproblem, att det inte går att bli utvisas till ett land man inte är välkommen till.

Men det överklagandet avslogs, Migrationsverket anser alltså inte att det faktum att familjen inte är välkomna i Saudiarabien är skäl nog för att få stanna i Sverige.

Trivdes i pålsboda

Då uppstår ett moment 22. Nadja och hennes barn har inte flyktingskäl enligt migrationverket. Därför förlorar de sin försörjning, dagersättningen från migrationsverket. Det förlorar också det LMA-kort de haft som asylsökande som gör de bland annat kan söka sjukvård. LMA-kortet visar också att de lagligt får befinna sig i landet. Det har de inte längre.

Och som om inte det räckte, blir familjen alltså troligen vräkt från boendet. De har bott av migrationsverkets boenden. En ganska dyster, uttjänt hyresfastighet i Pålsboda.

– Men vi har trivts här.  Pålsboda är bra, tryggt. Vi har inte behövt hyra bostad svart. Man kan leva bra här.

– Migrationsverket har också  spärrat mitt kort. Så jag kan inte längre handla mat. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det nu.

Uppmanades bo svart

Nadja säger att hon fått ett något märkligt svar när hon frågat hur hon och barnen ska försörja sig, var de ska bo.

– De sa att vi kan jobba svart och söka efter en svart bostad. Jag ville inte bo på ett sådant sätt. De sa att om vi klarar oss svart i fyra år kan vi söka asyl en gång till (man får göra de när det gått fyra år).

Dessutom har Migrationverket via mail krävt att Nadja ska uppge sin och barnens nya adress. För att de ska kunna skicka post, kanske passen. Det är ju bara det att samma migrationsverk vill vräka familjen från den adress de hade.

– Det är värst för mina yngsta barn som bor här hos mig. En dotter på 18 år och en son på 20. Aminah går omvårdnadsprogrammet på gymnasiet, Abdulraouf går ekonomi. De har rätt att gå klart gymnasiet. sonen tar studenten i vår. Men om vi väljer att stanna, trots att vi utvisats, har vi ju ingen bostad och ingen försörjning. 

Mannen i Spanien

Nadjas man bor i Spanien, där han har uppehållstillstånd. Spanien anser att han har flyktingskäl. Migrationsverket kan dock inte utvisa Nadja och hennes barn till Spanien enligt de regler som finns.

– Vi är hänvisade till Saudiarabien, som inte heller vill ha oss mer än 90 dagar

Vräkning sköts upp

Vräkningen skulle ske under onsdagen, men sköts upp. En representant från en frivilligorganisation och prästen, Benny Larsson var på plats under onsdagsförmiddagen när migrationsverket kom

– Vår uppfattning är att vår närvaro gjorde att man backade från beslutet, just då, säger Benny Larsson.

–  Representanten från migrationsverket skulle ta det hela ett varv till med sin chef. Familjen har ytterligare några timmars frist i den nästan tomma lägenheten i Pålsboda. Det mesta av möblerna är redan utflyttade. 

– Vi har försökt hitta ett boende här i Pålsboda. Hon vill ju stanna här. Men vi har inte lyckats Hon saknar ju också försörjning, säger representanten från frivilligorganisationen, som vill vara anonym.

– Jag har varit med om flera utvisningar. Men det här saknar motstycke. Man försätter ju en familj i ett moment 22 och hänvisar dem till ett skuggsamhälle. Vi har också haft kontakt med Migrationsverket. Men det är svårt att få gehör.

"Man blir beklämd"

– Man blir beklämd över hur vi behandlar människor. Man fråntas allt från identiteten till försörjningen och kastas ut på gatan för ett oklart öde, sa Benny Larsson, som är präst i Sköllersta församling.

När man pratar med familjen ger de utryck för stor oro och är mycket rädda för Migrationsverket. De upplever godtycke.

– När vi överklagade utvisningen man att vi var tvungna att göra mer för att slippa utvisning, ta fram mer uppgifter. Då fråga de vi vad vi skulle göra mer. ”Bra fråga” blev svaret, berättar Nadja.

Fakta: Saudiarabien har successivt försämrat reglerna för de som haft arbetstillstånd. Att man är född i landet innebär inte att man får återvända. Gaza är inte heller något alternativ. Den israeliska regeringen vill inte att folk återvänder dit. Nadja och hennes barn har dock pass som är utfärdade av den palestinska myndigheten

Uppdatering 4 februari 2023

Vid ett möte som Migrationsverket kallat till igåfr, fredag den 3 februari, fick hon reda på att alla beslut kvarstår. Hon och barnen anses inte ha flyktingskäl. Det faktum att de inte är välkomna till Saudiarabien är utgör inte ett hinder för utvisning. Beslutet om att vräka dem från bostaden, spärr bankkontot och dra in det så kallade LMA-kortet kvarstår. Nadja och hennes yngsta barn står utan bostad och försörjning just nu. Migrationsverket har inte heller, i skrivande stund, gett familjen deras pass, som de alltså måste ha för att kunna åka till Saudiarabien.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-02-02 17:36
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla