Gå till innehåll
Hallsberg

Så här ser Läkarvillan ut. Foto: Henrik Östensson

Missförhållanden på
LSS-boende i Pålsboda

Publicerad: 10 November 2022 18:49

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt ett så kallat LSS-hem i Pålsboda efter att allvarliga missförhållanden uppdagats. Bland annat misstänker IVO att våld, fasthållning kränkande behandling förekommit.

Ärendet från IVO är bitvis en rätt skakande läsning. Bolaget Doktorsvillan LSS-Hem AB har funnits ett antal år. Men det är först det sista året det faktiskt varit ett LSS-boende, då med en ny ägare.

Under hösten har Sydnärkenytt flera gånger nåtts av rykten om missförhållanden på LSS-boendet. Att konkret följa upp sådana rykten är svårt, då personsekretess råder. 

När undertecknad passerade Pålsboda en sen oktoberkväll, pågick en incident,  mitt på en gata. En ung människa stod stod mitt i gatan och mådde mycket dåligt psykiskt, polis tillkallades. Personen visade sig sedan bo just på Doktorsvillan. Personen har sedan, upprepade gånger, försökt ta sitt liv, skada sig själv, med flera blåljusutryckningar som följd. Det har även skett andra incidenter kopplade till boendet som skapat oro.

Efter flera orosanmälningar ingrep IVO. Den 21 oktober beslutade inspektionen att förbjuda företaget att bedriva LSS-verksamhet. 

Kränkningar och bristande rutiner

I ärendet kan man läsa att IVO, efter att ha pratat med barn och unga på boendet, fått fram att det förekommit verbala kränkningar från personalen. Personalen ska också ha vidarebefordrat kränkande uppgifter till obehöriga, ej anhöriga. Det finns också uppgifter om våld, fasthållning och så kallad nedläggning med våld.

Det har heller inte, enligt IVO, funnits några skriftliga rutiner för hur personalen ska agera vid svåra situationer.

IVO menar att det med bakgrund av den problematik de barn och ungdomar som bott på boendet finns särskild stor risk att missförhållandena i verksamheten allvarligt påverkat deras hälsa, trygghet och säkerhet.

Den här skylten sitter i dörren på den byggnad där LSS-boendet fanns.

För många boende

Utöver detta ska det ha funnits fler unga på boendet än man haft tillstånd för. En av dessa unga ska placerats i källaren, i ett utrymme som inte ska ha varit anpassat för boendet. Enligt det barnet själv ska han eller hon tvingats till det mot sin vilja. Sedan ska barnet  flyttats, till en annan, fristående lokal, där han eller hon vistats med en anställd som ska agerat oproffesionellt och kränkande. Den lokalen ska inte ha ingått i verksamhetens tillstånd överhuvudtaget.

Allt detta alltså i IVOs rappport.

Enligt källor Sydnärkenytt pratat med handlar problemen om om en kombination av bristande ledning, bristande rutiner och oerfaren personal. Att man sedan,  dessutom fått placeringar, unga människor med mycket stora problem, har gjort att man helt enkelt inte klarat situationen.

Företaget ska ha fler LSS-boenden på andra platser i Mellansverige.

Fortsätter utreda

Vidare skriver IVO att man kommer vidta en rad fortsatta utredningsåtgärder i verksamheten utifrån följande:

De enskilda ungdomarnas och barnens problematik och behov, bolagets hantering av avvikelser, förekomsten av fysiskt våld, i form av nedläggningar, fasthållningar och övrigt våld.

Man vill också utreda företagets riskbedömningar och handlingsplaner, bolagets lokaler samt bolagets inhämtning av uppgifter ur belastningsregistret gällande personal.

Kommunens ansvar

I botten av allt det här ligger kommunernas ansvar. Det är kommunen som enligt lagen ska sörja för att ta hand om ungdomar med stora behov. Ett sätt att lösa det är just att köpa tjänsten av ett bolag. Det är alltså ungdomarnas hemkommuner som är ytterst ansvariga för att se till att de får ett fungerande boende, med alla behov tillgodosedda.

Lagen som detta regleras av, heter LSS, lagen om stöd och service till vissa vuxna funktionshindrade.

På ett LSS-boende ska det finnas personal som kan hjälpa de som bor där med det vardagliga. Livet ska vara så likt ett helt vanligt liv som möjligt. LSS-boenden är frivilliga. Man kan exempelvis inte låsa in boende, eller använda tvångsmedel. Hela lagen bygger på frivillighet.

Bolag från Stockholm

Verklig huvudman för Doktorsvillan LSS-Hem AB, det vill säga majoritetsägare, är ett par bosatt på Lidingö

Doktorsvillan är en villa, fastighet, som ligger i anslutning till Pålsboda vårdcentral, som också hyrt ut fastigheten. Sedan en tid äger dock paret villan i ett eget bolag, namngivet efter fastighetsbeteckningen. 

De  äger flera bolag, bland annat ett som heter Total vård i Sverge AB. Namnet är att alltså felstavat i registret.

Vi har inga uppgifter om från vilka kommuner ungdomarna som bott på boendet kommer.

Vi har utan framgång sökt företaget. Det finns flera telefonnummer i bolagshandlingar men ingen svarar.

Pålsboda Vårdcentral AB som driver vårdcentralen är inte på något sätt kopplad till verksamheten, mer än att man alltså tidigare hyrt ut lokalen.  Byggnaden det handlar om har också, under en period, varit flyktingboende. Innan dess användes byggnaden för hotellverksamhet.

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter / Hallsberg