30 October 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Startklart för lägre fart och "Folkets plätt"

En fartbegränsning med 40 km/h från rondellen vid Samzeliusbron och västerut kan bli verklighet framöver. Så även en permanent scen i parken där Folkets hus tidigare varit. Det är några av de medborgarförslag som Hallsbergs kommun nu behandlar.

Att lämna in ett medborgarförslag är en möjlighet att påverka och få till en förändring i samhället. För några veckor sedan berättade Sydnärkenytt att det kommit in ovanligt många sådana förslag under sommaren och hösten, och trafiken på Västra Storgatan är ett exempel på det som Hallsbergs kommun nu tagit upp.

Klagomål om stora gatan

Trafiken och standarden på Västra Storgatan har varit på tapeten i flera år, står att läsa i kommunens papper. Flera klagomål har gällt den tunga trafiken, och ett genomfartsförbud har införts som innebär att det endast är fordon på max 12 ton som får köra genom centrum. Men ingen regel utan undantag. Har man ett ärende till en viss punkt i centrum får man köra med tyngre fordon. Svårt att kontrollera? Ja, skriver kommunen. Så nu ska drift- och serviceförvaltningen ta fram ett förslag till en skarpare bestämmelse som polisen lättare kan kontrollera när möjlighet ges därtill.

Förslag i höst

En hastighetsbegränsning på 40 km/h, start Samzeliusbron och vidare västerut, har tidigare varit uppe, och nu är det dags igen. Ett förslag är tänkt att presenteras under hösten.

Standarden på kommunens vägar och gator behöver förbättras, heter det vidare – helt i linje med det förslagsställaren tycker. Förvaltningen har begärt extra anslag för 2021, för underhåll av farvägarna. Prio 1 är de gator och vägar med kraftig spårbildning.

Folkets hus blir Folkets plätt

En annan förslagsställare vill att den före detta tomten där Folkets hus i Hallsberg fanns förr, ska omdanas till något som initiativtagaren själv gett arbetsnamnet ”Folkets plätt”. Förslaget är att parken begåvas med en permanent scen. Den är fin redan i dagsläget, skriver kommunen; prunkande grönska, boulebana, glasskiosk, aktiviteter av olika slag sommartid, kort sagt Hallsbergs finrum inte långt från knutpunkten nummer 1 (järnvägsstationen).

Jo, en permanent scen, låter intressant skriver förvaltningen. En sådan har nyligen anordnats i anslutning till Bergööhuset invid magasinet.

“Skulle kunna anordnas”

- En liknande scen skulle också kunna anordnas i parken och jag kommer att undersöka vilka förutsättningar det finns i nästa års budget att anlägga en sådan och komplettera med de bänkar som behövs, skriver Clas-Göran Carlsson, chef vid drift- och serviceförvaltningen.

Men en ”vägg” mot järnvägen, som förslagsställaren ville ha, kändes inte bra skriver kommunen med motiveringen att en sådan skulle avskärma parken från tågresenärerna.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-13 14:54
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.