Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
23 January 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Lång process innan vindkraftverk byggs

Tillstånd för vindkraftparker tar tid.Tillstånd för vindkraftparker tar tid.

I förra veckan kunde vi berätta att företaget Stena Renewable vill bygga sju nya vindkraftverk i anslutning till de tre som redan finns vid Odensvi Frotorp, nära Dovra sjöar.
Hallsbergs kommun är i detta skede bara informerade.

– Vi har väl i princip fått samma information som finns i de samrådshandlingar som skickats ut. Det är ju ett tidigt skede, ett samråd som ska användas i tillståndsansökan, säger Magnus Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg.

Från kommunens sida har man med andra ord än så länge inte kommit med några krav, eller tagit ställning i frågan.

– Det är lite för tidigt för det. Vi vet ju sedan tidigare att platsen är utpekad som mycket lämplig för produktion av vindkraft.

Det faktum att de planerade vindkraftverken är tänkta att stå helt nära naturreservatet Dovrasjödalen är givetvis en faktor som oroar.

– Dovrasjöarna är ett viktigt besöksmål för oss. Där det givetvis viktigt att värna miljön, vyn vid sjöarna, men också enskilda boende och sakägares åsikter, fortsätter Magnus Andersson.

Samtidigt menar han att kommunen givetvis ser de fördelar vindkraften ger och det faktum att samhället behöver mer fossilfri energi.

– Vi avvaktar och följer givetvis ärendet och kommer, när det är dags att fatta beslut om hur vi ska ställa oss till dessa vindkraftsverk, fortsätter han.

Regeringen kan köra över kommunen

I en tillståndsansökan för en stor vindkraftsanläggning måste kommunen tillstyrka ansökan. Finns inte kommunens medgivande för att bygga blir det oftast inget tillstånd.

Tillståndsansökan prövas enligt miljöbalken, alltså miljölagstiftningen. Det är Länsstyrelsen som ger tillstånd i ett första skede.

Regeringen kan, även om en kommun säger nej, köra över kommunen och ge tillstånd tillstånd till en vindpark, om den anses ha ett stort nationellt intresse. Det tillhör dock undantagen.

Lång process

Ett tillstånd för att bygga en vindpark kan komma att överprövas i flera led. Besluten, oavsett om de avslås eller tillstyrks, överklagas nästan alltid till Mark- och miljödomstolen för att sedan, inte sällan gå vidare vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

När domstolen fattar beslut väger man in alla möjliga aspekter, kulturmiljö, naturmiljö, sakägares synpunkter, men också den miljönytta för samhället vindkraften kan ge.

De som bygger vindkraft räknar med denna process, som kan ta många år. När Stena Renewable byggde vindparken Kronoberget tog processen från det första samrådet, tillståndsansökan till byggstart nästan tio år.

När vindkraftverk byggs arrenderar det bolag som ska äga vindkraftverken marken verket står på. Arrendet för markägaren varierar givetvis, men någonstans runt 100 - 200 000 per år och verk är normalt. Även markägare som inte är direkt berörda av vindkraftverken får en så kallad ersättning som varierar.

Fakta i artikeln kommer från från Energimyndigheten.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-06-22 9:39
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.