Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 May 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Ris och ros för planerna på utegym

Här på Pålsboda idrottsplats vill kommunen se ett utomhusgym. Foto: Henrik ÖstenssonHär på Pålsboda idrottsplats vill kommunen se ett utomhusgym. Foto: Henrik Östensson

Hallsbergs kommunstyrelse föreslår en friskvårdssatsning på en miljon. Man vill bland annat satsa på utegym i både Pålsboda, Sköllersta och Östansjö. I satsningen ingår också tillgänglighetsanpassning av badplatsen vid Bäcksjön, Östansjö.

Exakt hur mycket utegym det blir är dock lite oklart. Kommunen ska lägga 400 000 som ska räcka till utegym på alla tre orterna. Tanken från kommunens sida är dock att det hela ska fungera så att idrottsföreningarna på de respektiver orterna ska starta leaderprojekt tillsammans med kommunen för att bygga utegymen. Leaderprojekt bygger på trepartsengagemang. Det vill säga att föreningen står för en del, kommunen för en och resten ska utgöras stöd från Leader. Sedan är kommunens plan att föreningarna ska stå för driften och skötseln av gymen.

– Vi kommer stötta föreningarna i att söka leaderpengar, säger Magnus Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg kommun.

Andersson fortsätter:

– Vi funderade på hur vi skulle stötta föreningslivet, stödja det viktiga folkhälsoarbetet i idrottsföreningarna. Vi vet att arbetet blivit lidande under pandemin och att allt fler motionerar utomhus. Utegym vi byggt i Hallsberg och Vretstorp har varit populära. Det har funnits önskemål på de här orterna. Vi har bland annat fått flera medborgarförslag om just utegym.

Mycket kritisk

Sköllerstas IF:s ordförande Jan Engman är dock inte nådig i sin kritik och drar paralleller till den mur Donald Trump lovade att bygga på gränsen till Mexiko.

– Vi bygger ett utegym, men ni betalar för det, är väl ungefär vad det handlar om, säger Engman.

– Det finns en enorm ojämlikhet gentemot vi föreningar som är aktiva ute i de mindre orterna och föreningarna i Hallsbergs centralort, fortsätter Engman.

I Hallsbergs tätort äger kommunen anläggningarna, sköter dem, föreningarna hyr sedan och kan fokusera på sin verksamhet.

– Notan står skattebetalarna för i hela kommunen. För oss i de mindre orterna är det inte riktigt så. Vi får ett årligt stöd för skötsel, drift. Sedan har vi fått ansöka om investeringsbidrag för att underhålla våra anläggningar. Exakt hur det ska användas har varit lite luddigt, berättar Jan Engman.

– Resten, större delen, får vi sköta helt med ideella krafter och sponsorer. Det innebär att vi både lägger mycket mer tid och pengar på att sköta planer och hus, något föreningarna i centralorten inte behöver göra, fortsätter han.

Borde vara jämlikt

Engman anser att samma förhållanden som i Hallsberg borde gälla. Att kommunen borde stå för skötseln och äga anläggningarna. Han föreslog också kommunen det.

– Det har resulterat i en utredning om vem som egentligen äger vår anläggning. Den kom fram till att föreningen äger precis allt, paviljongen, planerna och all utrustning, men kommunen äger marken, ofri grund som det brukar heta. Kommunens slutsats av det blev att man nu inte behöver ge något investeringsbidrag, eftersom vi äger anläggningen. Allt är indraget. Jag skulle säga att det är just de pengarna man nu vill lägga på ett utegym, som vi sedan ska sköta.

Planerna på att söka leaderpengar ger han inte heller mycket för.

– Leader är ju ett trepartsengagemang, leader, kommunen och föreningen ska stå för lika delar. Dessutom är det ju långt ifrån säkert att projektet beviljas.

Han menar att pengarna skulle göra mer nytta som investeringsbidrag för Sköllersta IF.

Sökte 300 000

– Vi sökte 300 000 i investeringsbidrag för att underhålla vår paviljong, som vi i princip inte kunna underhålla sedan den byggdes på 1980-talet. Det blev 0. Pengar vi nu måste försöka få in på andra håll. Vår vanliga verksamhet, fotbollen är viktigare för folkhälsan än ett utegym. Vi har 120 aktiva ungdomar i sex olika lag plus ett A-lag och ett damlag. På vår anläggning finns också en boulebana för de äldre och så paddelbanorna. Det har vi finansierat själva genom att låna av privatpersoner. Vi hade varit betydligt mer hjälpta av inversteringsbidraget.

– Man tänkte även dra in stödet vi får för drift. Det skulle helt trappas av på fyra år. Men där har vi lyckats övertyga kommunen att fortsätta. Bra, annars hade mycket av vår verksamhet fått läggas ner.

“Bra om det hamnar på Pålsboda IP”

Robert Eklund, Pålsboda GOIF, är mer positiv till tankarna om utegym.

– Visst, vi åker på skötsel, gräsklippning bland annat. Det är ju arbete vi utför annars också. Vi får nog också upplåta mark som vi äger. Fördelen är att vi får utegymmet vid vår idrottsplats. Jag tror det är bättre både för oss och Pålsbodaborna än om det byggs i ortens centrum, där risken för skadegörelse är stor .

Hjortkvarn redan sökt leaderpengar

I Hjortkvarn hade redan kommunen sedan tidigare beslutat att gå in med pengar.

– Vi har på eget initiativ sökt leaderpengar och ansökt hos kommunen om medfinansiering till ett större projekt, berättar Susanne Bergqvist, Hjortkvarns IF.

– Vi vill lyfta Hjortkvarn och få igång mer verksamhet i föreningen. Vi ansökte därför hos kommunen om medfinansiering, vilket vi beviljades. Kommunen går in med 100 000. Resten av pengarna har vi fått loss av sponsorer här, bland annat genom att de upplåter mark. Vi vill dels rusta upp hus och idrottsplan vid Hjortvallen. Sedan vill vi bygga ett utegym och en hinderbana i skogsmark.

– Först ville kommunen ge oss 100 000 för att sätta upp ny belysning på ortens isbana. Men även om vi sköter driften av isbanan äger ju kommunen den. Inte helt rimligt att ge oss bidrag för att underhålla kommunens anläggning. Vi menade att det var mer väsentligt att stödja leaderprojektet. Nya lysen på isbanan borde ju rimligen mer ingå i kommunens underhållsbudget. Det slutade med att vi beviljades 100 000 i medfinansiering.

Siv Lunander (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, bekräftar detta.

– Det beslutades redan i mars, innan den här folkhälsosatsningen som kom upp i kommunstyrelsen nu.

Just modellen som Hjortkvarn tänkt använda menar Magnus Andersson borde gå att omsätta på de andra föreningarna.

Handikappanpassat bad

Förutom 400 000 på utegym i tre orter ingår som sagt en tillgänglighetsanpassning av badplatsen Bäcksjön i Östansjö. Det kan exempelvis bli tal om att bygga en ramp för rörelsehindrade ut i sjön. Kommun lägger också 100 000 på att bygga upp en så kallad fritidsbank. Alltså ett system där man ska kunna skänka, byta och låna fritidsutrustning, som skridskor, flytvästar, skidor och liknande.

Andersson berättar också att man ska gå igenom och underhålla kommunens elljuspår, motionsspår.

– Det är många som utnyttjar spåren och en del har inte underhållits på länge. Man behöver röja och köra på nytt material, avslutar han.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-04-19 15:55
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.