30 October 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Hallsbergs kommun kan dömas till vite

Det är det här huset som går under namnet skördetröskan 4: Foto: Henrik ÖstenssonDet är det här huset som går under namnet skördetröskan 4: Foto: Henrik Östensson

Konkurrensverket anser att Hallsbergs kommun gjort sig skyldiga till otillåten direktupphandling och vill nu att kommunen ska dömas att betala 800 000 i så kallad upphandlingsskadeavgift. Den otillåtna upphandlingen ska ha skett när fastigheten Skördetröskan 4 i Hallsberg skulle renoveras. Renoveringen ska ha kostat 11 miljoner och är klart över gränsen för direktupphandling.

Bakgrunden var att kommunen redan hade ett ramavtal med byggentreprenören Boman & Swahn hemmahörande i Örebro. Ramavtalet, som tecknades 2016 skulle omfatta mindre bygg- och renoveringstjänster till ett värde av 500 000 per år. Det avtalet skulle löpa på.

Större renovering

När kommunen sedan 2019 köpte fastigheten Skördetröskan 4 ville man bygga om en hel del. Ett större arbete. Huset skulle byggas om med nya kontorslokaler, verkstad, snickeri, tvättstuga och portar, arbetet beräknades ta bortåt ett år. Det verkar helt enkelt blivit så att man avtalat med Bohman & Swahn att utföra jobben, fast det handlade om ett högst avsevärt mycket större jobb än vad ramavtalet talade om. 11 147 000 ska den totala kostnaden blivit.

Kommunen hade ingen skyldighet i avtal att anlita Boman & Swahn. Tvärtom har kommunen förbehållit sig rätten att upphandla större entreprenader separat när man skrivit ramavtalet.

“Inte enligt lagen”

– Eftersom ombyggnationen av den nyförvärvade fastigheten inte har föregåtts av annonsering enligt lagen om offentlig upphandling är avtalet en otillåten direktupphandling, säger Rosemarie Jansson Håvik, biträdande enhetschef på konkurrens verket, som handlagt ärendet.

Konkurrensverket anser därför nu att Hallsbergs kommun ska betala ett slags vite, upphandlingsskadeavgift, på 800 000.

Varför ser man då allvarligt på att en kommun agerar på det här sättet?

– Det är inte så ovanligt med byggentreprenader där kontrakt har tilldelats utan annonsering. Som tillsynsmyndighet är det viktigt att vi agerar när det händer. En öppen annonsering ger fler leverantörer möjligheter att lämna anbud och ökar köparens förutsättningar att göra en bättre affär, mer valuta för skattepengarna. Lagen ska följas, fortsätter Rosemarie Jansson Håvik.

Förvaltningsrätten ska avgöra

Det som nu hänt är att Konkurrensverket vänt sig med ett yrkande till Förvaltningsrätten i Karlstad. Verket vill att rätten ska tilldöma Hallsbergs kommun avgiften på 800 000.

– Kommunen kommer få komma in med sin syn på saken och eventuella handlingar som kan stödja att konkurrensverket har fel, eller att det finns andra förklaringar till att man agerat på det sätt man gjorde, sedan avgör rätten, avslutar Rosemarie Jansson Håvik.

En kommun kan göra så kallade direktupphandlingar, utan ett upphandlingsförfarande. En sådan upphandling får inte överstiga 586 907 kronor per år. Det löpande avtalet Hallsbergs kommun haft med Boman & Swahn är alltså inom lagens råmärken. En affär på över 11 miljoner överstiger dock med viss marginal gränsen för det godkända. Upphandlingar regleras av LOU, lagen om offentlig upphandling. Lagen finns till för att minska risken för korruption och för att helt enkelt ge skattebetalarna bästa möjliga utväxling på sina skattepengar.

Har förts en dialog

– Vi menar ju att processen har gått rätt till, att vi åtminstone inte gjort helt fel när reglerna tolkats. Vi har, på tjänstemannanivå, fört en dialog med Konkurrensverket och lagt fram vår sak. Trots det har man nu valt att gå vidare till rätten. Är det så att vi gjort fel, ja då får vi krypa till korset och tyvärr betala. Sådana är reglerna, säger Magnus Andersson (S), ordförande för kommunstyrelsen och kommunalråd i Hallsberg.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-16 9:55
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.