27 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Här vill kommunen lasta om sopor

Det är här,  i området mellan vägen mot Östansjö, Blåbergavägen (bilden) och järnvägen det troligen blir en omlastning för soporDet är här, i området mellan vägen mot Östansjö, Blåbergavägen (bilden) och järnvägen det troligen blir en omlastning för sopor

Sydnärkes kommunalförbund planerar att bygga en omlastningsstation för sopor sydväst om Hallsberg. Det är hushållssoporna, alltså de som hamnar i soptunnan, som ska lastas om för vidare transport till Linköping.

Den nya omlastningen ska ersätta det system som finns i dag, där sopbilarna tömmer och lastar om i Askersund. Det är sopor från Lekebergs och Hallsbergs kommuner som ska lastas om i Tomta.

Omlastningstationen ät tänkt att ligga nära den så kallade Blåbergavägen, i området mellan pilbågsklubbens anläggning och järnvägen.

I princip blir det en fyrkantig platå drygt ett par meter hög, med tillhörande uppfartsramp. Runt platån ska det finnas plats för 8-10 containers för sopbilarna att tömma i

– I dag kör sopbilarna till Askersund och tömmer. Det vill vi komma från, säger Leif Welander, chef på Sydnärkes kommunalförbund.

tre sopbilar om dagen kommer tömma. Ytterligare några större lastbilar i veckan kommer hämta och byta containers.

De sopor som ska hanteras är alltså det som slängs i soptunnor. Sådant som inte sorteras i kombination med de gröna påsarna, med organiskt matavfall.

Körs till Linköping

Containrarna med hushållssopor körs sedan till Tekniska verken i Linköping där de gröna påsarna sorteras ut. Innehållet i dem, det organiska matavfallet rötas till biogas, medan övriga sopor förbränns i Linköpings kraftvärmeverk.

Planerna för en omlastningsanläggning har varit ute på en förprövning. Bland annat har pilbågsklubben, BK Järnvägen haft vissa invändningar. Klubben är oroliga för att att läckvatten från soporna ska påverka deras grävda brunn. Det finns också en oro för kringflygande sopor och lukt. Klubben har ju mycket verksamhet utomhus. Omlastningen kommer hamna 200-300 meter från pilbågsklubben.

– Men de här containrarna ska ha lyftbara lock som ska skydda soporna i dem. Läckaget blir försumbart, säger Leif Welander.

Nästa steg blir bygglov.

– Vi hoppas att vi kan börja bygga och vara klara innan årsskiftet, säger Leif Welander.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-19 9:05
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.