Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
24 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Här har Trafikverket planterat 248 nya träd

Nyplanterade alléträd på väg 669Nyplanterade alléträd på väg 669

I dagarna planterades de sista nya träden längs väg 669 i ett av de största alléprojekten Trafikverket gjort i länet. 248 nya träd har planterats, gamla har tagits bort och vägbanken där träden står, har bitvis breddad.

Ida Eriksson på Trafikverket och Andreas Haag på Svevia. Ida Eriksson på Trafikverket och Andreas Haag på Svevia.

När man tänker på Trafikverket så är det ofta frågan om järnvägar, vägar och olika infrastrukturprojekt. Men i uppdraget att sköta vägar ingår också uppdraget att sköta om alléer som ibland finns efter våra vägar.

Länsväg 669 går nordost om Sköllersta, från väg 52, via Hammars Säteri till Naturreservatet Kvismaren och efterhand Norrbyås.

– Det är ju ett lite unikt projekt för att den är så lång. Det är tre kilometer. Bitvis är allén dubbelsidig, bitvis är den bara enkelsidig. Totalt består den av 378 träd. De flesta var alltså dåliga på olika sätt, eller borta, säger Ida Eriksson på Trafikverkets driftområde Hallsberg.

Det finns flera olika trädslag i allén.

Olika trädslag

– Ja, från riksväg 52 upp till Hammars säteri är det lindar. Sedan blir det några lönnar, sedan 17 hästskokastanjer. en bit bort har vi planterat 43 alar vilket är lite ovanligt, allra längs bort har vi planterat 17 björkar.

Varför har ni planterat olika trädslag?

– Det beror på flera saker. Men viktigast är att det varit de trädslagen i allén förr. Det är också så att det är bra att inte alla träd är av samma art. Om något trädslag drabbas av sjukdomar dör inte alla, i hela allén.

De nya träden har planterats i år och förra året. Men innan de kom i jorden var det en hel del arbete med att ta ner gamla träd och förbereda vägbanken

– Markägaren, Bengt Dalme, har varit mycket engagera och vi har bitvis kunna flytta ut åkerkanten och kunnat gräva upp diken där det behövts, säger Andreas Haag, på Svevia, entreprenören som skött arbetet.

Tagit tid

Förberedelserna har tagit tid, kanske fem år. Det är bland annat Länsstyrelsen som reglerar hur träden ska skötas.

– Det är flera beslut som ska tas innan ett sådant här projekt kan sjösättas.

Andreas poängterar att jobbet långt ifrån är över vid planteringen.

– De första två åren vattnar vi plantorna kontinuerligt, kanske var 14 dag. Vi fyller då två stycken 75 liters vattensäckar på varje träd. De låter vattnet sippra ut sakta under cirka 10 timmar för bästa effekt. Bevattningen är ett tidskrävande jobb, berättar han.

När träden blir äldre bör de kunna ta upp vatten själva.

– Men vid extrem torka händer det att vi vattnar även äldre träd.

De nyplanterade är också försedda med gnagskydd som ska förhindra att djur förstör barken.

Träd, inte minst almar, drabbas ibland av sjukdomar och dör.

– Sedan har ju träd, även om de är friska en begränsad livslängd. Ofta har det slarvats lite med underhållet. Det händer ju exempelvis att en stor tung gren gör att trädet fläks, bryts sönder, säger Ida.

Trafikverket har haft ett liknande projekt i bland annat Stjärnsund, som fortfarande pågår.

– Efter hand försöker man ju åtgärda alla Alléer som finns efter våra vägar, avslutar Ida.

Här är det björkar som gäller. Här är det björkar som gäller.
I detta område finns väg 669. Vägen går förbi Hammars Säteri mot Öby kulle I detta område finns väg 669. Vägen går förbi Hammars Säteri mot Öby kulle
Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-06-15 17:03
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.