Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
18 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Fullmäktige gav Hallbo
klartecken att sälja mer

Renoveringen av Regnbågen blev kostsam. Nu behöver Hallbo pengar igen. Foto: Henrik ÖstenssonRenoveringen av Regnbågen blev kostsam. Nu behöver Hallbo pengar igen. Foto: Henrik Östensson

Hallsbergs kommunfullmäktige ställde sig på måndagskvällen bakom den kommunala bostadsstiftelsen Hallbos förslag att sälja en stor del av bostadsbeståndet i Hallsberg. Orsaken, bolaget behöver pengar men kan inte låna mer. Kommunen vill inte gå i borgen för större lån.

Redan förra veckan kunde Sydnärkenytt avslöja att Hallbo vill sälja mer bostäder för att förbättra ekonomin och kunna fortsätta renovera bostadsbeståndet man anser bitvis eftersatt.

Det var Hallbos VD, Peter Sjerling som föredrog förslaget för kommunfullmäktige.

– Vi har i styrelsen diskuterat det här länge, fram och tillbaka, övervägt vilka alternativ vi har och kommit fram till att vi faktiskt inte har några andra alternativ än att sälja.

Pengar till fortsatt renovering

Pengarna som Hallbo hoppas få in ska framför allt användas för att ROT-renovera den kvarvarande delen av bostadsbeståndet.

– Då är det inte frågan om samma nivå som kvarteret Regnbågen, som ju är att betrakta som nyproduktionsstandard. Det handlar om mer basala behov som nya stammar, bättre ventilation och liknande. Saker vi måste göra, som kommer kosta stora pengar, pengar vi inte har.

Enligt Sjerling så ”paddlar” Hallbos ledning för att klara den den dagliga driften, underhållet.

– Varje dag jag går hem från jobbet är jag glad att vi sluppit en större vattenläcka i någon av våra fastigheter. Så pass akut är underhållsbehovet, menar han.

Får inte låna mer

Peter Sjerling fortsätter:

– Det är kanske två decennier eller mer av underlåtet underhåll vi nu ser effekterna av. Det har inte funnits tillräcklig vinst för att klara det. I dag har vi 490 miljoner i lån. Lån som kommunen borgar för. Därifrån är det stopp. Kommunen kan inte riskera sin kärnverksamhet genom att borga för större lån.

Sjerling menar också att problemet inte på något sätt är unikt för Hallsberg.

– Många kommuner är i liknande situation.

Det Sjerling bad om på fullmäktige var egentligen bara politikernas stöd i att gå vidare med en försäljning. 

– Exakt hur många lägenheter vi kommer sälja är inte klart. Inte heller vilka pengar vi kan tänkas tjäna. Det enda vi egentligen vet är att läget är gynnsamt för att sälja just nu. Det finn ju inga liknande försäljningar att jämföra med i Hallsberg mer än den förra försäljningen vi gjorde för fem år sedan, då bolaget Akka Egendom köpte 300 lägenheter, bland annat på Nytorgsgatan.

– Vi vet att vad som gäller för att någon ska våga satsa är en större post, den ska vara blandad, både redan rotrenoverade lägenheter och orenoverade. Den som satsar vill sannolikt själv utveckla fastigheterna, renovera, för att kunna höja hyror.

Det handlar enligt Sjerling om 300 lägenheter eller mer av de totalt 1 200 stiftelsen fortfarande äger i Hallsberg, kanske så mycket som 500-600. Det sa bland annat Siv Lunander (S) som sitter i Hallbos styrelse i en tidigare intervju.

– Men allmännyttan kommer ändå vara en dominerande aktör i Hallsberg, menade Sjerling.

Hoppas få pengar över för utomhusmiljö

Sjerling menar att man också hoppas få pengar över för att åtgärda utomhusmiljö, lekplatser och liknande.

– Vi har inte haft råd med sådant tidigare. Kanske kan det också bli frågan om en liten nyproduktion, något som inte skett på mycket länge.

V efterlyste alternativ

Förslaget att gå vidare med en försäljning klubbades utan större diskussion i fullmäktige. Den enda som begärde ordet var Tryggve Thuresson (V).

– Ja, nu står vi här igen. För fem år sedan stod vi här i samma situation. Även då framställdes en försäljning som lösningen på Hallbos problem, för alltid. Vi har ingen annan, alternativ lösning. Men vi vill ändå belysa vår oro för vad mer privatisering, mer lyxrenovering, högre hyror gör för de svagaste grupperna.

Han menade också att Hallbos styrelse borde utreda alternativ, som att sälja en del av beståndet till ortsbor, Hallsbergare som vill starta bostadsrättsföreningar.

Ingen lösning med bostadsrätter

Peter Sjerling avfärdade dock sådana tankar.

– Kanske hade det fungerat om det gällde bostäder i större städer. Men erfarenheten från andra bolag i liknande situation är att intresset för att starta bostadsrätter i gamla allmännyttiga bostäder brukar vara noll.

Ska finnas kvar på alla orter

Sjerling lovar att Hallbo ska finnas kvar på alla de orter de gör i dag och att man ska hålla borta oseriösa, mindre långsiktiga investerare, även om de skulle ge ett bättre anbud. 

– Vi har sett sådana skräckexempel, bland annat i Malmö, där spekulanter köpt allmännyttiga bostäder, fortsatt på rost och röta och kört bestånd helt i botten. Så ska det inte bli i Hallsberg. Det finns gott om mycket seriösa privata fastighetsaktörer som arbetar på ungefär samma sätt som allmännyttan.

Hallbo hoppas kunna gå ut med ett försäljningsprospekt redan i januari.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-11-30 8:35
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.