Gå till innehåll
Hallsberg

Läget är spänt i Hallsberg efter mötet i december då Moderaterna förlorade i kampen om titeln som oppositionsråd och SD tog storslam i röstningen om olika poster. Även listan över hur ersättare ska kallas in berättar om hur sympatier har förflyttats. Foto: Barbro Isaksson

En lista säger så mycket
– frostigt i Hallsbergspolitiken

Publicerad: 14 January 2023 16:57

I vilken ordning ersättare för politiker i nämnder och styrelser ska kallas in kan tyckas vara en formalitet. Men en närmare titt på den listan i Hallsberg avslöjar en hel del om var sympatier ligger, bland annat att SD har flyttat fram sina positioner. Det framgår också att det är en fnurra på tråden mellan oppositionen och majoritetspartierna.

Efter ett kommunalval är det många saker som ska göras upp i politiken inför de kommande fyra åren.

Bland annat finns en tablå som anger ordningen för hur ersättare i nämnder och styrelser ska kallas in, när ledamöter i egna partiet är frånvarande. 

– Det är respektive parti som bestämmer ordningen på sin rad. Efter det sammanställs listan och går till beslut, förklarar Magnus Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg.

Som regel har det varit naturligt att utgå från närliggande partier i valet av ersättare. Exempelvis satte Socialdemokraterna Vänstern och Miljöpartiet närmast sig när de var ett vänsterblock som samarbetade.

– Miljöpartiet är fria att göra sina egna val. Men jag kan inte förstå hur de tänker. Magnus Andersson (S) om lokala Miljöpartiets närmande till Sverigedemokraterna. Foto: Barbro Isaksson

Hittat andra kompisar

Efter valet 2022 är mycket annorlunda. De fyra majoritetspartierna i blocket Vår framtid har pratat ihop sig och kommer i första hand företräda varandra. Det är alltså Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Efter det har majoritetspartierna lagt in Miljöpartiet som ersättare, sedan Vänsterpartiet och Moderaterna. Sist har alla fyra lagt Sverigedemokraterna.

Vem bjöd in SD?

Det har hetat så, påpekar Rikard Bergström (M), att partierna i Hallsberg ska hålla distans till SD. Så på en offentlig lista ser det naturligtvis korrekt ut av majoriteten att lägga dem sist, menar han.

– Det är så mycket dubbelmoral i denna politik att man häpnar. Rikard Bergström (M), angående valen i fullmäktige till olika poster. Foto: Barbro Isaksson

– Fast i själva verket är det majoriteten som bjuder in Sverigedemokraterna i finrummet. I vanliga fall brukar du kunna lita folk, men de vänder kappan efter vinden, anser Rikard Bergström.

Det han främst syftar på är mötet i Hallsbergs kommunfullmäktige som hölls i december. Då gjordes valen till alla poster för mandatperioden 2023–2026. 

Det finns en kutym att majoriteten inte ska blanda sig i oppositionens val. Men utifrån hur antalet röster landade denna kväll så kan det ha varit precis det som skedde.

Fick flera framskjutna poster

Sett till resultatet så röstade ledamöter i majoritetspartierna S, C, L och KD fram SD på både posten som oppositionsråd och på flera poster som andre vice ordförande i olika nämnder och styrelser, påpekar Rikard Bergström.

- Det är så mycket dubbelmoral i denna politik att man häpnar, säger han.

Åter till listan med ordningen för ersättare – eller vilka andra partier du helst har nära dig till hjälp, kanske man också kan säga.

Hård markering på listan

Efter valet gick Moderaterna, Vänstern och Miljöpartiet samman i en valteknisk samverkan. Även i listan över ersättare har de här tre partierna angett att de i första hand kommer att företräda varandra om någon saknas.

Direkt efter det har Moderaterna placerat Sverigedemokraterna som sin närmaste ersättare. Sen kommer Kristdemokraterna, Liberalerna, Centern – och allra sist Socialdemokraterna.

Så ni samverkar hellre med SD än med S?

- Det är väl ganska självklart. Vi ska vara en stark opposition, och vårt uppdrag är att granska majoriteten. Det vore dumt att sätta in någon från ett majoritetsparti som ersättare då, säger Rikard Bergström.

Blir inte detta också en slags dubbelmoral, om ni i Hallsberg tidigare har sagt att förhållningssättet till SD ska vara svalt?

- För åtta år sedan var SD ett oseriöst parti som inte ens kunde fylla sina stolar i fullmäktige. Sedan dess har mycket hänt. Partiet har växt, säger Bergström.

Valen var slutna

I valen i fullmäktige så röstades SD fram till fyra poster som andre vice ordförande i olika nämnder och styrelser, påpekar Bergström. På den positionen blir du mer insatt i ledningen av kommunen, menar han.

– Som det blev nu får vi förlita oss till SD, och försöka vara så mycket opposition som vi kan.

Valen som gjordes på decembermötet var slutna. Exakt vem som röstade på vem går inte att veta, eller om någon röstade blankt, menar Magnus Andersson. 

Förvåning hos Socialdemokraterna

Det som förvånar Magnus Andersson är Miljöpartiets ändrade förhållningssätt i lokalpolitiken. Även MP har satt Sverigedemokraterna före Socialdemokraterna på listan över vilka som ska kallas in som ersättare, en mycket tuff markering. 

I sitt första utkast hade Miljöpartiet placerat SD redan på plats fyra i sin lista. Den drog de emellertid tillbaka och lade in Liberalerna och Centern före, men Socialdemokraterna fick stå kvar nästan sist.

– Miljöpartiet är fria att göra sina egna val. Men jag kan inte förstå hur de tänker. Det är förvånande att partiet centralt har en hållning och lokalt en annan, säger Magnus Andersson.

SD och MP är enligt många mätningar de partier som ogillar varandra mest. Men uppenbarligen inte i Hallsberg, vilket gör Andersson fundersam. Även om MP är besvikna på S så ter det sig märkligt att de närmar sig SD, anser han.

Tydlig opposition och tydlig majoritet

Andreas Tranderyd är partiföreträdare för Miljöpartiet. Han menar att det är skillnad på rikspolitik och det lokala politiska arbetet där partier samverkar för att nå förbättringar i Hallsbergs kommun. 

 – I Hallsberg har SD stått nära oss flera gånger i debatten och visat att de har liknande åsikter i exempelvis klimat- och miljöfrågor, säger han.

SD är inte Miljöpartiets första val när det kommer till samarbete, menar Andreas Tranderyd, men de tillhör oppositionen. Därmed ser han på saken ungefär som Rikard Bergström gör:

– Nu finns en tydlig majoritet och en tydlig opposition. Att granska majoriteten är oppositionens huvudsakliga uppgift. 

”En motorväg öppnades”

Andreas Tranderyd är också grymt besviken på utfallet vid mötet i fullmäktige då valen gjordes. Det blev ”hallaballo” i politiken när tidigare Moderata Ulrika Björklund skulle vara kvar i fullmäktige men för ett annat parti, menar han.

– Med i det läget hade vi i Miljöpartiet, Vänstern och Moderaterna räknat med att det skulle bli lottning på flera ställen. Men då gick ju majoriteten in och röstade i våra val. 

Sammantaget i den situation som uppstod så öppnades en motorväg för Sverigedemokraterna in på olika högre poster, påpekar Tranderyd.

– Det var majoriteten som hade det hela i sin hand, hävdar han. 

– Vi sträckte ut handen och var öppna för att bilda majoritet tillsammans med S. Men vi kom aldrig till det. Andreas Tranderyd (MP) efter att ha fått nobben av Socialdemokraterna.

Sträckte ut handen

Vidare är det väl ingen hemlighet att relationerna mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte har varit de bästa på några år, menar han.

– Den här valet ville vi verkligen förbättra detta. Vi sträckte ut handen och var öppna för att bilda majoritet tillsammans med dem. Men vi kom aldrig till det, berättar Andreas Tranderyd.

Magnus Andersson bekräftar att det stämmer. Direkt efter valet framförde MP att de kunde tänka sig att ingå ett samarbete.

 – När vi som parti sonderade möjligheterna och intresse för att bilda majoritet så lyfte MP att de förväntade sig ordförande-uppdrag för att ingå, säger Magnus Andersson och fortsätter:

– Vi ansåg då att deras utgångspunkt inte stod i paritet till sitt mandat. De fick ett mandat i valet.

Lyfte sina hjärtefrågor

De andra partierna som Socialdemokraterna valde att prata med lyfte upp sina hjärtefrågor och vallöften, och vad man vid ett eventuellt samarbete ansåg vara viktigt för dem, uppger Andersson.

-Vi upplevde att C, L och KD var intressanta för oss att fortsätta en dialog med. Sedan, när vi fann att vi skulle enas om en politisk plattform, så diskuterades fördelning av de politiska uppdragen.

Därmed kan konstateras att S och MP gled ännu lite längre ifrån varandra. 

– Så blev det. Men hur turbulent hösten än har varit så har vi i Miljöpartiet, Vänstern och Moderaterna kommit varandra närmare i det politiska arbetet, och det känns bra, säger Andreas Tranderyd.

Ordning för inkallande av ersättare

För ledamot som tillhör detta parti inkallas ersättare i denna ordning

 Socialdemokraterna                                S, C, KD, L, MP, V, M, SD

Centerpartiet                                             C, S, KD, L, MP, V, M, SD

Kristdemokraterna                                    KD, S, C, L, MP, V, M, SD

Liberalerna                                                 L, S, C, KD, MP, V, M, SD

Moderaterna                                              M, MP, V, SD, KD, L, C, S

Vänsterpartiet                                            V, MP, M, S, C, L, KD

Miljöpartiet                                                 MP, V, M, L, C, SD, S, KD

Sverigedemokraterna                                SD, M, MP, KD, L, C, S, V

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter / Hallsberg