Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
23 January 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Försvaret sanerar skjutbana i Svennevad

Den gamla skyttepaviljongen kommer förmodligen rivas. Foto: Henrik ÖstenssonDen gamla skyttepaviljongen kommer förmodligen rivas. Foto: Henrik Östensson

Utanför Svennevad, mitt i skogen, hukar en gammal skyttepaviljong med tillhörande skjutbana. Skjutbanan ska tas bort och kommer saneras. Det är försvaret som bekostar saneringen, trots att man inte haft något med skjutbanan att göra på decennier.

Under flera decennier användes skjutbanan av ortens skytteförening och hemvärnet. Sedan säkert 20 är dock skytteföreningen insomnad, även om banan ibland nyttjats för att provskjuta jaktvapen. Nu ligger skjutbanan mitt inne i skogen. Själva skjutbanan, med skjutvallen, som utgjort kulfång, är rejält igenväxt.

Att skjutbanan ligger på Kyrkans, Strängnäs stifts mark är helt klart. Mer osäkert är vem som egentligen äger skjutbanan. Stiftet har diskuterat frågan länge och kommit fram till att skjutbanan måste bort, av säkerhetsskäl framför allt.

Skjutbanor är omgärdade av en hel del regler och föreskrifter. De ska bland annat godkännas av polisen. Det ska finnas ett plan för säkerheten kring själva skjutandet och förvaring av vapen. Inget sådant har skett på många år på skjutbanan i Svennevad. Det har gjort att skjutbanan blivit ett problem för Strängnäs stift.

Stiftet vill ha bort banan

Det är förbjudet att använda skjutbanan. Det finns inga godkännande, heller några säkerhetsregler. Trots det har Strängnäs stift varit på det klara med att skjutbanan ibland används, fortfarande. Frågan är då vem som har ansvar om något skulle hända?

Det hela kompliceras av att det går ett populärt promenadstråk över skjutbanan.

Problemet är att det inte är så enkelt som att bara överge en skjutbana. Man skjuter ju mot en vall av grus, eller sand, som ska fånga upp kulorna. Kulorna är av bly, som är miljöfarligt. Ska en skjutbana läggas ner, tas bort, måste skjutvallarna saneras.

Frågan blev då vem som skulle stå för det. Svaret blev de som en gång byggde skjutbanan.

Kom till under under kriget

Historien kring skjutbanan fascinerar. Den kom till för inte så länge sedan, när Sverige var i en annan typ av krisläge än det vi har i dag, andra världskriget.

Johan Lidén, som ansvarat för beslutet kring den gamla skjutbanan berättar:

– Skjutbanan byggdes under beredskapstiden, tidigt 1940-tal. Då var ett stabs- och trosskompani stationerat i Svennevad. De tillhörde ett förband, vars uppgift var att skydda järnvägsknuten i Hallsberg. För att inte lägga alla ägg i en korg hamnade ledningsfunktionen och försörjningsfunktionerna, det vi i försvaret kallar stab- och tross, i Svennevad. Man behövde då en skjutbana att träna lite på, skjutsa in vapen och liknande.

Någon utbildning i större skala användes dock inte den lilla skjutbanan till.

– Nej, till det är den för smal. Det går inte att lägga upp ett stort skyttekompani för utbildning där.

När kriget var slut blev det hemvärnet som tog över skjutbanan. Efter hand bildades också Svennevads skytteförening.

– Sedan har banan nyttjats av jägare som vill skjuta in vapen och liknande.

Det har skjutits med olika kulvapen, mauser, som var vanlig i militären förr, automatkarbiner, kulsprutepistoler och pistol. Under en period fanns även ett rörligt mål, för att träna älg-skytte.

Skytteföreningen somnade in

På 70, 80 och 90-talen fanns till och med en ungdomssektion i skytteföreningen som nyttjade skjutbanan. Föreningen Har också stått för visst underhåll, men det var länge sedan nu.

Efter hand blev skotten glesare och föreningen dog ut. Hemvärnet slutade använda skjutbanan regelmässigt på 1980-talet. Skjutbanan hamnade i ett lite ägarmässigt vakuum. Den användes sporadiskt, men ingen underhöll. I dag är skjutbanan så pass igenväxt att det är svårt att skjuta där. Paviljongen, alltså det hus där skyttarna stod, är förfallet, golvet är dåligt. I skogen skymtar en ledning. Den var en lokal telefonförbindelse som användes för att kommunicera mellan skjutvallen några hundra meter bort och paviljongen, under själva skjutningen.

Ska saneras i år

Hur mycket bly som finns i skjutvallarna vet ingen exakt.

– Vi har anlitat en konsultfirma som tagit prover och gjort en bedömning. Bedömningen är att skjutvallarna bör saneras, grävas ur och fraktas bort för destruktion. Arbetet var tänkt att ske redan nu under våren, men Corona har trasslat till det även för oss i försvaret. Som planen är nu kommer det ske under hösten. Vi kommer anlita lokala entreprenörer, säger Jonas Lidén.

Jonas menar dock att det inte är bråttom.

– Det är inte så att blyet läcker eller så, det är inte någon direkt brådska. I vissa fall kommer man till och med fram till att miljöpåverkan är mindre om vallarna får ligga kvar orörda.

Det var inte helt självklart att försvaret skulle stå för saneringen, eftersom ägarförhållandena kring själva banan var lite oklara. Men eftersom det torts allt var försvaret so men gång byggde den togs beslutet att banan skulle saneras. Vad som kommer hända med skyttepaviljongen är inte klart. Men mycket talar nog för rivning.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-06-25 9:43
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.