Gå till innehåll
Hallsberg / Näringsliv
Två män i hjälm och synliga västar står utanför ett staket med företagsskyltar, håller i papper och ler.

Björn Persson och Pierre Wasslavik vid det som ska bli en ny fördelningsstation, söder om Kävesta En ny byggnad kommer det bli, ungefär där bilarna i bakgrunden står.. Foto: Henrik Östensson

Eon investerar i Sköllersta

Publicerad: 14 May 2024 15:34

Strax söder om Kävesta nära Sköllersta pågår ett bygge. Det är Eon som bygger en helt ny fördelningsstation, bredvid den befintliga.
– När vi är klara kommer ledningarna helt enkelt kopplas om till den nya, den gamla kommer rivas, berättar Pierre Wasslavik från Eon.

Den befintliga fördelningsstationen, eller ställverk som det ibland kallas, byggdes troligen på 1960-talet, av det som då hette Pålsboda elektriska, som sedermera blev Östernärkes kraft och sedan blev uppköpt av Örebro energi, som i sin tur köptes upp av Eon, som i dag äger elnätet i området.

– Men man har bytt ut saker och byggt om under åren, fortsätter Pierre.

En inhägnad elektrisk transformatorstation med varningsskyltar omgiven av ett gräsbevuxet fält under en molnig himmel.

Det befintliga ställverket på bilden kommer rivas när det nya är klart, 2025. Foto: Henrik Östensson

Det finns flera skäl till att Eon bygger om, dels är det som sagt en gammal anläggning.

– Sedan är det en arbetsmiljöfråga. Det här är vad vi i branschen kallar ett högbyggt ställverk. Så bygger man inte längre, säger Björn Persson kommunikationschef på Eon i Örebro län.

Han fortsätter:

– När våra tekniker jobbar i ett sådant här ställverk har man ibland högspänning både ovanför sig och över sig. Lägg därtill fallrisken. Numera bygger man ställverk som är knappt hälften så höga, där tekniker kan arbeta från marken.

Det enda höga delen kommer vara ett slags portal, som tar emot ledningarna.

– En nödvändighet, då ledningarna korsar den gamla riksvägen.

Omvandlar spänning

Det en fördelningsstation gör är att det tar emot el med högre spänning och omvandlar den till så kallad mellanspänning. Den distribueras sedan ut i området runt ställverket till mindre transformatorstationer, som antingen sitter i små betonghus eller monterade i stolpar. Från dessa går strömmen ut till oss, hushåll, jordbruk, industrier och annat.

– Det här är det vi kallar ett 40/10-ställverk. Det omvandlar 40 000 volt till mellanspänning, 10 000 volt. Högspänningen kommer från två olika ledningar. Dels har vi en egen ledning från vår fördelningsstation i Boda, sydväst om Pålsboda. Dels kommer det en ledning från norr, direkt från Vattenfall. Det normala är att strömmen kommer från vår egen ledning, Vattenfalls är reserv.

Två transformatorer – en i reserv

Reserver, eller redundans, som det också kallas, är lite viktigt för elnätsägare.

– Vi försöker bygga i cirklar. Om ett ställverk, eller en ledning, faller ur, ska vi kunna ta strömmen från ett annat håll. 

Det gäller även själva fördelningsstationen.

– Ja, det finns två av allt, även två stora transformatorer. Normalt går bara den ena. Den andra är reserv.

Så blir det även i den nya anläggningen.

– Vi kommer återanvända en av transformatorerna, den nyaste, som fortfarande är i bra skick. Den ska flyttas till den nya stationen, inflikar Björn Persson.

Inte högre effekt

Det blir inte någon effekthöjning. Dagens transformator klarar 16 megawatt. 

– Vi bedömer på goda grunder att det räcker, det finns kapacitet så det räcker. Däremot blir det en ökning på reservsidan. Den gamla reservtransformatorn är bara på 10 MW.

Ställverket fördelar ström ut till kunder, men det tar också emot ström innanför transformatorn.

– Ja, det går en ledning direkt hit från vindkraftverket i Ullaviskogen söder om Sköllersta.

Den nya fördelningsstationen kommer, när den är klar, ha kostat ungefär 40 miljoner. Den ska vara klar i juni nästa år. Just nu pågår gjutning av fundament.

– Vi har fått bygglov, så nu kommer det rulla på, fortsätter Pierre Wasslavik.

Utbytet av fördelningsstationen är en del av ett stort investeringsprogram Eon är inne i.

– Vi kommer totalt investera 23 miljarder i Sverige under fyra år. Allt från nedgrävning av ledningar till nya ställverk och annat, säger Björn Persson.

– Som många andra branscher behöver vi mer personal. Det är mycket jobb som ska utföras, avslutar Pierre Wasslavik.

Annons

hallsberg