Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 December 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Tre lärare fick Hallsbergs pedagogiska pris

Jessica Hofvander och Sofie Jardler, förskollärare på förskolan Björkängen tilldelades priset förskola och annan pedagogisk verksamhet. Foto: Hallsbergs kommunJessica Hofvander och Sofie Jardler, förskollärare på förskolan Björkängen tilldelades priset förskola och annan pedagogisk verksamhet. Foto: Hallsbergs kommun

Jessica, Sofie och Maria. Där har ni förnamnen på de som vann det pedagogiska priset 2021, som nyligen delats ut av Hallsbergs kommun.

Priset delades ut för förskola och annan pedagogisk verksamhet samt grundskola och fritidshem.

Jessica Hofvander och Sofie Jardler, förskollärare på förskolan Björkängen tilldelades priset förskola och annan pedagogisk verksamhet. Motiveringen var: ”Ni ger varje barn förutsättningar för att bli sitt bästa jag och utvecklas så långt som möjligt. Ni låter alla barn komma till tals och har en fantastisk förmåga att fånga upp barnens intresse. Utbildningen präglas av engagemang, glädje och positivt samspel. Ni får barnen att samarbeta och hjälpa varandra på ett toppensätt! Ni tar vara på kollegors idéer, lyssnar och kompromissar med fokus på uppdraget. Ert sätt att möta barn, kollegor och vårdnadshavare är unikt.”

Priset grundskola och fritidshem tilldelades Maria Föckelkärr, lärare på Östansjö skola. Foto: Hallsbergs kommun Priset grundskola och fritidshem tilldelades Maria Föckelkärr, lärare på Östansjö skola. Foto: Hallsbergs kommun

Priset grundskola och fritidshem tilldelades Maria Föckelkärr, lärare på Östansjö skola med motiveringen:

”Du är en engagerad lärare som ser varje elev. Du ger dem stabilitet och trygghet genom den värme och det lugn du utstrålar. Genom en kreativ och tillåtande lärmiljö samt en innerlig dialog med eleverna, som involverar och gör dem delaktiga i lektionsinnehållet, så skapar du en magiskt entusiasmerande stämning i gruppen. Din glädje, omsorg och lyhördhet räcker även till för att stötta och höja stämningen bland kollegorna på skolan. Du har ett stort engagemang i att utveckla matematikundervisningen både på din egen skola, men även inom kommunens nuvarande matematiksatsning.”

Utdelningen av priset skedde på pristagarnas respektive enhet. Tidigare år har det varit en gemensam tillställning, men nuvarande situation med pandemin gjorde att Hallsbergs kommun valde en annan väg. 

Pristagargrupperna belönades med 10 000 kronor vardera för sin avdelnings kompetensutveckling. Och så förstås: blommor och diplom. 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-11-23 10:45
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.