Gå till innehåll
Hallsberg / Kultur
En grupp individer som uppmärksamt deltar i ett möte eller en presentation i ett rum med bilder på väggen.

Studiecirkel i bygdehistoria. Till vänster, med datorn, Anders Jonsson, som för dagen ledde träffen. Foto: Henrik Östensson

De studerade
lokalhistoria i Hjortkvarn

Publicerad: 26 March 2024 9:55

Under fem måndagskvällar har Bo hembygdsförening träffats för studiecirkel om lokalhistorien. Den här gången har det legat lite extra fokus på de västra delarna av Bo socken, Björnhammar och Gryt, där det funnits en hel del industri.

I Hjortkvarn är fortfarande industrin påtaglig. Där finns ju fortfarande sågverket. På industriområdet utkant fanns innan sågverksepoken, som inleddes i slutet av 1800-talet, även en masugn.

Men det verkliga industriella centrat låg någon mil längre västerut, i Gryt. I dag en slumrade samling, vackra hus i underskön natur. Det finns lämningar av både järngruvor och koppargruvor i området.

På 1700 och 1800-talet fanns där lite av varje, bland annat smedjor, ångsåg och en  träoljefabrik. Det blev senare bland annat glasbruk. Industrin koncentrerades så småning om till Björnhammar, i andra änden på ett par sjöar, någon kilometer från Gryt. Där gjordes tråd och spik, ända fram till 2014.

– 1795 finns en uppgift om att det bodde 170 personer i Gryt. På 1800-talet var det över 200, säger Anders Jonsson, som leder studiecirkeln

I dag är det något 50-tal boende i både Gryt och  Björnhammar. Då har ändå befolkningen i området ökat e sista åren.

Lagt pussel om hembygden

– Vi har studerat bilder, gamla handlingar, arkiv, tidningsartiklar och liknande och lagt en del pussel, lite detektivarbete, menar Anders Jansson.

De äldre deltagarnas egna minnen har givetvis också bidragit till pusslet om bygdehistorien.

Grupp människor som deltar i en presentation i ett mötesrum.

Studiecirkeln lockade blandade åldrar. Foto: Henrik Östensson

Skorsten föll

– Vi har bland annat hittat en händelse som inte var särskilt välkänd, det enda vi har är egentligen en liten tidningsnotis. 1895, den 5 maj, var det något slags omställning på gång vid Gryts bruk. Flera hus var nedplockade, rivna. Det gjorde att en industriskorsten, 80 fot hög, blivit friställd. Det gjorde nog att den blivit instabil, berättar Anders.

Så här skriver tidningen:

”Byggnaderna om kring skorstenen hade blifvit borttagna, hvilket vållade att han damp”.

Den 5 maj 1895 rasade alltså skorstenen. Smällen ska enligt samma notis hörts i en fjärdedels mil, alltså 2,5 kilometer. Det hela orsakade inga mänskliga skador. 80 fot torde vara ungefär 24 meter.

Blandade åldrar

Studiecirkeln har lockat mellan 15 och 20 deltagare varje gång.

– Extra roligt att vi haft blandade åldrar på deltagarna. Vi kommer troligen fortsätta studiecirkeln i höst, säger Anders Jonsson.

Föreningen har haft flera liknande studiecirklar för att studera och dokumentera olika delar av socknens historia. 

– Men nu var det det ett tag sedan, senast vi hade studiecirkel var 2014.

Cirkeln har hållits i Hjortkvarns före detta skola, där flera föreningar numera har lokaler för olika former av verksamhet. I huset finns också bibliotek, fritidsgård och förskola.

Annons

hallsberg