Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Vall ska motverka översvämningar i Hallsberg

Bakom ryggen på Niklas Hasselwander ska den nya dammvallen byggas. Foto: Henrik ÖstenssonBakom ryggen på Niklas Hasselwander ska den nya dammvallen byggas. Foto: Henrik Östensson

Om bara någon vecka är det sex år sedan den stora översvämningen i Hallsberg, 2015. 115 millimeter regn på några timmar orsakade en katastrof. Många Hallsbergsbor vaknade i hus där vattnet i vissa fall var en halvmeter djupt i nedervåningen. 400 fastigheter översvämmades. Däribland Alléskolan och vårdcentralen.

Hallsbergs kommun ska nu bygga en fördröjningsdamm på en åker, öster om orten som ska underlätta avrinningen från de centrala delarna av orten. Vallen ska i normalläget vara torr och odlas som en vanlig åker.

Camilla Andersson boende på Norrbylund, Hallsberg, visar hur högt vattnet steg under översvämningen. Foto: Henrik Östensson Camilla Andersson boende på Norrbylund, Hallsberg, visar hur högt vattnet steg under översvämningen. Foto: Henrik Östensson

– Vi förstod väl att det kom mycket regn, men det var först på morgonen vi förstod omfattningen, säger Camilla Andersson, som bor i en villa vid Norrbylund.

– När jag öppnade dörren såg jag att vattnet var ända uppe vid tröskeln in i huset. Hela trädgården var full med vatten, både framsidan och baksidan. Huset var som en ö. 

Vattnet slutade stiga vid tröskeln. Camilla och hennes man slapp få in vattnet i undervåningen. Möbler och husgeråd räddades. Men trossbottnen och bjälklaget var allvarligt vattenskadat och var tvungen att renoveras.

– Golvet i hela undervåningen var tvungen att rivas ur. Vi fick bo hos mina föräldrar i nio månader. Men vi klarade oss bra ändå. Det blev mycket värre i andra hus.

Camilla Andersson fick bo nio månader hos son föräldrar efter översvämningen. Camilla Andersson fick bo nio månader hos son föräldrar efter översvämningen.
Gryt-effekt

Niklas Hasselwander var VA-chef under översvämningen. Numera är han teknisk chef på kommunen:

– Det var vatten över allt. När vi byggde den här bron fick vi kritik för att brotrumman var på tok för stor. Den här morgonen klarade trumman vattenmängderna, men det var bara kanske 15-20 centimeter upp till kanten. Trumman vid bron 100 meter nedströms räckte inte till.

Niklas förklarar de bakomliggande orsakerna till översvämningen. 

– Det var ju extrema regnmängder i kombination med hur orten ser ut. Det blev en gryt-effekt.

 Flera vattendrag. avvattnar de mer höglänta områdena söder om orten, ner mot Hallsberg. Bland annat Rösättersbäcken och Storån. 

– Alla dessa vattendrag går ihop till ett öster om centrum. Sedan rinner vattnet ut på de så kallade Rala-gärdena, där Train Alliance i dag ligger. Där ansluter ännu ett vattendrag som avvattnar norra delen av Hallsberg och den omgivande åkermarken.

Vatten även från norr

När vattenmassorna blev för stora blev det först översvämning söder om åsen i Hallsberg, vid Puttlabäcken, Alléskolan och Långängen.

– Sedan kom nästa problem. När vattendragen, med stora mängder vatten möttes ute på Rala-gärdena översvämmades snabbt åkermarken, då hindrades flödet från Hallsberg och vattnet började istället rinna tillbaka in mot de nordöstra delarna, som också översvämmades.

Ett grundläggande problem är att vattnet nedströms flyter förbi Kumla, via Almbro ända ut i Hjälmaren. Det är långt och dessutom ett flackt landskap, med mycket låg fallhöjd. Det rinner sakta.

– Vi måste fördröja vattnet. Att öka flödet nedströms gör troligen att vi istället skulle översvämma Kumla istället, vid ett liknande regn.

Damm på åker

Hallsbergs kommuns arbete med att förebygga översvämningar har fördröjts lite på grund av att man inte hittat helt lämplig mark. Försvarsmakten, som äger marken som är mest lämpad, har exempelvis sagt nej.

– Men vi har gjort en del. Här ska vi vecka 35 igång och bygga en fördröjningsdamm, säger Niklas och visar ut över en stubb-åker invid Tisarvägen.

– Det ska bli en hästskoformad dammvall, som så att säga har botten mot norr, och villorna vid Norrbylund.

Vallen ska utgöra barriär mot Storån. 

– Tanken är att vi några hundra meter söderut ska leda vattnet från diket som kommer söderifrån så det istället för att rinna rätt ut i ån ska rinna in på åkern, när det kommer mycket regn. Då kommer en del av nederbörden stanna på åkern, vattenmängderna i ån minskar och det kommer finnas mer plats för vattnet som kommer inifrån den så kallade ekoparken vid Kullängen. 

Ska brukas som åker

I normalläget ska alltså åkern vara torr och brukas som vanligt. Men kniper det ska åkern alltså härbärgera 20 000 kubikmeter vatten heller mer.

– Det ska bli en liten vattenspegel i ena kanten. Men om det krävs ska åtskilligt med vatten kunna samlas upp här. Dammvallen blir som sagt krökt och kommer vara 400 meter lång. Den ska byggas av jord och fyllnadsmassor.

Ekoparken, med dess dammar, en bit uppströms, är också en del av det som ska att bromsa upp flödet.

– Men den kommer inte räcka till. Vi kommer behöva göra fler åtgärder på fler ställen. Det blir troligen fler sådana här dammar. Invid Rösättersbäcken, det som kallas Puttlabäcken inne i Hallsberg, finns väster om orten, ett speciellt avlastningsdike, dit vatten leds om det blir höga flöden.

Höll andan

Det kom ju mycket regn i maj i år. Var det nervöst?

– Ja, fler än jag höll andan. Men det gick bra den här gången. Inga större översvämningar, även om några enskilda fastighetsägare tyvärr fick översvämmade källare. Det blev inte lika mycket regn som 2015. Men det var blött redan innan.

Vattendragen som avvattnar Hallsberg är fulla med växtlighet, vass.

– Ja, vi rensar regelbundet. Men det växer igen snabbt. Å andra sidan har vassen, bottenvegetation, inte så jättestor betydelse vid en översvämning. Då rinner det ändå. Vid mindre skyfall fördröjs vattnet av växtligheten, men det spelar mindre roll. För vattenkvaliteten är växtligheten bra. Större delen av kostnaden för fördröjningsdammen vid Tisarvägen kommer täckas av så kallade LONA-bidrag från staten.

Vattnet gick ända upp till denna brotrumma. Vattnet gick ända upp till denna brotrumma.
Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-08-29 7:03
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.