Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
03 February 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Bråkigt när Hallbos hyror förhandlades

Hallbos hyresgäster, här i Pålsboda, får en hyrehöjning på 4,5 procent. På tok för lite, menar Hallbo. Foto Henrik ÖstenssonHallbos hyresgäster, här i Pålsboda, får en hyrehöjning på 4,5 procent. På tok för lite, menar Hallbo. Foto Henrik Östensson

Det blev rejäl oenighet när hyrorna i Hallsbergs kommuns allmännytta, Hallbo skulle förhandlas fram. Hyresgästföreningen och Hallbo har helt olika syn på verklighetsbeskrivningen. En oberoende ordförande för hyresmarknadsnämnden fick till sist sätta ner foten och besluta om en nivå mitt emellan de båda buden.

För boende i Hallbos lägenheter blir det en hyreshöjning på 4,5 procent från och med första januari.

– Långt ifrån vårt bud och de överenskommelser vi haft centralt. Alldeles för lite i för lite i förhållande till de kostnadsökningar vi har, Vi kommer tappa 1,6 miljoner på grund av detta. Något som tvingar oss revidera vår budget som nu kommer hamna på minusresultat, om vi inte ska börja spara, säger Peter Sjerling, VD för Hallbo.

Hallbo hade lagt ett bud på 7,6 procents hyreshöjning.

– Vi har ju ingått i en trepartsöverenskommelse centralt, mellan Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästförening. I denna överenskommelse var vi överens om  en modell för att förhandla om och beräkna hyreshöjningar. Vi skulle utgå från fem parametrar: Taxebunda kostnader, Förvaltningskostnader, räntekostnader, BNP och BNP per capita samt inflation.

“Många kostnadsökningar”

– Med taxebundna kostnader menas taxor för VA, vatten etc, som höjts kraftigt i Hallsbergs kommun. Förvaltningskostnader är personal och övriga kostnader, även där har kostnaderna ökat. BNP har ökat, liksom att vi har en kraftig inflation. Utifrån detta beräkningssätt kom vi fram till 7,6 procents hyreshöjning. Då viktade vi ändå ner ränteparametern, Vi har bra ränteavtal och har kunnat betala av en del lån med pengar från försäljningen 2022.

Men hyresgästföreningen kom utifrån samma fem parametrar fram till något helt annat, nämligen 1,8 procents hyreshöjning. Peter Sjerling menar att man frångått den modell trepartsöverenskommelsen bestod av.

– Vi har inte frångått någon överenskommelse. Men vi drar helt klart helt andra slutsatser av den. Det var Hallbo själva som valde att lämna hyresförhandlingarna. Därför drogs det hela till hyresmarknadsnämnden.  Vi följde proceduren, menar Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Hamnade mitt emellan buden

Det hela slutade alltså  i den så kallade hyresmarknadsnämnden, med ledamöter tillsatta av de olika parterna. Inte heller där lyckades man komma överens. Det slutade till sist med att ordföranden, som är opartisk, fick fatta beslut.

– Han tog en enkel väg och la sig precis mitt emellan 7,6 procent och 1,8. Det blir 4,5 procent. Förödande för vår ekonomi, säger Sjerling.

– En för hög hyreshöjning, menar Marcus Kjellin.

Peter Sjerling menar att nivån på hyreshöjningen fortsätter ett mönster man sett i decennier och som man velat komma ifrån.

– Vi och andra allmännyttiga bostadsbolag har ju drabbats av så låga hyresnivåer att vi inte kunnat lägga undan pengar för fortlöpande, viktigt underhåll i våra fastigheter. På sikt har det ju inneburit ett stort förfall  i många allmännyttiga bostadsbestånd runt om i landet. 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-01-24 8:51
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla