Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
26 November 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Avstängd från jobbet – tvingad till överenskommelse

Det hus som sedan något år inhyser drift och service-färvaltningen i Hallsberg.Det hus som sedan något år inhyser drift och service-färvaltningen i Hallsberg.

Johan stod och arbetade på gatukontoret i Hallsberg när en överordnad kom och sa att han skulle lämna nycklarna ifrån sig och gå hem med omedelbar verkan. Han var avstängd från jobbet. Johan fick en chock:
– Det var som jag skulle varit en kriminell brottsling. Ett sjukt sätt att hantera en anställd som har jobbat flera år i kommunen, säger han.

Det var den 18 september som Johans arbetsvardag slogs i spillror. Johan heter egentligen något annat, men vill vara anonym när Sydnärkenytt ringer till honom och ber honom berätta vad som hänt.

– Jag tycker att det här är jättetråkigt. Det känns också så konstigt att det kunde få gå till som det gjorde, säger han.

Anställd sedan många år

Johan har arbetat många år som anställd i drift- och serviceförvaltningen i Hallsbergs kommun. På enheten där han jobbade har de flera olika uppgifter att sköta, och får även vissa uppdrag från andra håll i förvaltningen.

– Det här har fungerat bra genom alla år. Givetvis har vi varit oense ibland, men det har vi rett ut, säger han.

För en tid sedan gjordes en förändring i organisationen. Johan förväntades ta direktiv från en ny medarbetare, men som inte var hans chef. 

– Där skar det sig, säger han.

Johan upplevde att rutinerna inte fungerade längre. Han ifrågasatte därmed medarbetarens kunskaper och arbetssätt. ”Det skulle styras och bestämmas”, som han säger. 

– Jag svarade att du inte är min chef, du får gå till honom. Sen blev det att jag gick undan. Då fick jag höra att jag förminskade personen.

– För detta ansågs jag alltså så farlig att jag blev avstängd med lön. Det skulle göras en utredning.

Aggressivt och hotfullt beteende

Efter någon vecka kallades Johan till möte med chef och personal från HR. Där fick Johan till sig att hans beteende på arbetsplatsen upplevdes som ”aggressivt och hotfullt av kollegor”. 

– Jag berättade om situationen som den hade blivit på jobbet, och förklarade att de inte hade rätt underlag för slutsatserna som de hade dragit. Men de hade bestämt sig, jag skulle bort.

– Jag fick välja på att bli utlöst med en summa, eller anta ett pensionsavtal.

Var du helt ensam i det här?

Nej, jag hade med en part från facket, Kommunal. Jag ville ha kvar mitt jobb, men det valet fanns inte. Det landade i en överenskommelse att jag skulle sluta med en årslön. 

Kunde inte facket ha hjälpt dig att ta strid för att få behålla din tjänst?

Visst kunde vi ha stridit. Men en sådan här sak tar kraft. Jag orkade inte hålla på och bråka. 

I protokollet från kommunen står att du skulle ha upplevts hotfull av kollegor, alltså av flera. Stämmer det?

Det är arbetsgivarens formulering. Det skar sig mellan mig och en annan medarbetare - inte med flera.

– Jag frågade också om det där, vilka andra som har kritiserat mig i så fall. Men det får jag inget svar på. Ingen av de arbetskamrater jag pratat med vet något om det heller.

Utredningen kring situationen befanns vara avklarad efter 1,5 månader. Den 7 november avslutades Johans anställning. 

Facket uttalar sig inte

Ann-Katrin -Rapp är företrädare för fackförbundet Kommunal. Hon säger så här:

– Det här är ett avslutat ärende. Vi vill inte prata om det. 

”En överenskommelse”

Johan menar ju att han tvingats till att bli utköpt. Vad är kommunen version av det som hänt?

Maria Neander Karebo, personalchef:

– Först och främst är det inte frågan om ett utköp. Vi har ingått en överenskommelse. Vi och Johan var överens om att gå skilda vägar och att det skulle ske på det här sättet. Det är inte en enskild händelse, eller en enskild konflikt som avgjorde hur det blev. Vi vill ju alltid i första hand att alla som jobba ska arbeta kvar.

Menar du att Johan inte ville arbeta kvar? Att han valde den här överenskommelsen? Fanns alternativet att få jobba kvar med på förhandlingsbordet?

Här upprepar Maria Neander Karebo att det är väldigt viktigt att alla parter är överens, att man varit överens.

Men vår uppfattning efter att ha pratat med Johan, är att han inte ville sluta? 

– Men om man inte följer regler, riktlinjer som finns på arbetsplats, eller i arbetslivet i stort, ja, då kanske en sådan här överenskommelse är det bästa alternativet för att gå vidare.

Vi vet ju att en del i varför Johan lämnat sin tjänst handlar om en konflikt med en annan anställd. Vederbörande har uppfattat Johan som aggressiv, hotfull. Finns det fler inblandande i konflikten, eller handlade det om just den situationen, konflikten?

– Som sagt, det är inte en enskild situation det handlar utan något vi arbetat med under lång tid, med fler inblandande. Vi tar inte sådana här beslut lättvindigt, det är en lång process innan man kommer fram till en överenskommelse där någon får ett avgångsvederlag.

Samma ämne:

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-11-23 12:48
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla