Gå till innehåll
Hallsberg
Två män sitter på stolar på ett kontor och ler mot kameran. en äldre med brun tröja och en yngre med grå tröja.

Nuvarande VD, Peter Sjerling och den tillträdande, Rikard Bergström. Foto Henrik Östensson

Bergström blir ny VD
på halvtid för Hallbo

Publicerad: 12 April 2024 9:48

Igår kunde vi berätta att Hallbo, Hallsbergs allmännyttiga bostadsbolag, troligen fått en ny VD. I dag bekräftar styrelseordföranden Camilla Petersen i ett pressmeddelande. Det blir en en lösning med en vd på halvtid. Den tjänsten har erbjudits Rikard Bergström, som i dag är fastighetschef och vice VD.

Styrelsen har enligt pressmeddelandet gått igenom möjliga alternativ. Man har landat i att en kombinationstjänst, där VD-uppdraget utgör 50%, för någon i nuvarande ledningsgrupp. Bergström kommer då, så vitt det går att tolka av pressmeddelandet, vara VD på halvtid och fastighetschef på halvtid. Ekonomichefen, Pamela Kachoah kommer att ta rollen som vice VD.

Personalen informerades om förändringen igår. Men det återstår förhandlingar med fackliga organisationer och olika villkor VD-rollen innan slutgiltigt beslut tas.

Så här skriver Petersen:

”Givet den omfattning av verksamheten som är aktuell för Hallbo nu och framgent, gör vi bedömningen att även antalet anställda måste anpassas till detta. Som vi berättat tidigare, kommer antalet heltidsanställda att minskas från tjugo till tolv – en process som varit i gång under ett par månaders tid. Vi anser heller inte att Hallbo, mot bakgrund av detta, behöver en VD på heltid. I samråd med vår nuvarande VD, Peter Sjerling, har vi kommit överens om att han avslutar sin tjänst per sista oktober i år”.

Går bra – för stunden

I pressmeddelande hävdar också Camilla Petersen att ekonomin i bolaget är god, åtminstone för stunden. Till stor del beror det på den den försäljning av fastigheter man genomförde 2022. Men styrelsen ser utmaningar i att på sikt generera tillräckliga överskott i driftverksamheten, vilket är nödvändigt för att kunna ta höjd för framtida investeringar.

Det var just behovet av investeringar och bristande lönsamhet som tvingande Hallbo att sälja en stor del av det allmännyttiga bostadsbeståndet i Hallsbergs kommun, totalt har mer än 50 procent sålts, Försäljningen skedde i två omgångar. Det nystartade bolaget SIBE, som köpte 477 lägenheter av Hallbo 2022, köpte under ett par år fastighetsförvaltning och administration av Hallbo, Ett avtal som inte kommer förlängas. Det är den viktigaste orsaken till att Hallbo nu måste spara och minska personalstyrkan.

SIBE ska även fortsättningsvis köpa tjänster av Hallbo, men i avsevärt mindre omfattning.

Hallbos ekonomiska problem är en lång historia som kanske går 30-40 år tillbaka i tiden. En orsak var att man nog faktiskt från början byggde fler lägenheter än vad det fanns behov för.

Annons

hallsberg