Logotyp Sydnärkenytt
28 July 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Förmögenheterna växer…

Då krävdes resolut kung
för att kväsa rikaste adeln

Brittiska The Guardian uppmärksannade 7 april stort en rapport från brittiska underhusets utredningstjänst. Den slog fast att den rikaste procenten i världen som redan äger lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning sannolikt kommer att råda över två tredjedelar av världens tillgångar 2030.

Intervjuade parlamentariker från Labour och Tories var eniga. Deras svar kan sammanfattas med uttrycket svenska toppolitiker använder när de konfronteras med obehagligheter: -Oacceptabelt.

Den lilla kretsen av magnater kan luta sig bakåt. De är medvetna om att västvärldens demokratier saknar strategier att ändra rådande ordning. De vet också att det faktiskt fordrades två världskrig med mellanliggande 30-talsdepression för att tillfällig hejda den förmögenhetskoncentration som påbörjats på sent 1800-tal

Annat var det förr. Gustav Vasa, fick Västerås riksdag år 1527att godkänna att kyrkans överflödiga egendom skulle indras till staten. Mest har historieböcker observerat bråk om nedsmälta kyrkklockor och silverföremål. Det stora kapet gällde alla de jordegendomar med sina arrende- och skatteinkomster som staten tog över. Under Gustav Vasas tid ökade kronans jordinnehav från 5.6 procent till 28.5

Det var med detta kronans jordinnehav som drottning Kristina berikade både förtjänta män och gunstlingar. Det kunde ske i form av gods eller oftare i form av arrenden från mängder av gårdar som ägdes av kronan. Rikets tillgångar länkades över till en liten grupp i adelns topp.

När Karl XI blev myndig 1672 såg han ett land i förfall. Det var uppenbart att hans förmyndare som skött landet under hans tid som omyndig hade mycket att förklara. Han drog igång det som kalas förmyndarräfsten.

Det var ett rättegångsförfarande mot en samling herrar inom högadeln. De beslogs med försummelser och ålades i vissa fall ruinerande skadestånd. Rättsförfarande drog in 4 miljoner daler silvermynt. Cirka 800 miljoner i dagens penningvärde

Nästa drag var det historieböckerna kallar reduktionen. En kommission granskade och återförde utdelade betydande jordinnehav och skatteinkomster till kronan. Historiker som tuggat igenom den komplicerade väven av privilegier konstaterar att vissa släkter drabbades hårt men att adeln som grupp kom ut med relativt väl behållet jordinnehav. Inte minst konsoliderade adeln det bestånd av säterier som vi fortfarande ser i det svenska herrgårdslandskapet.

Äldre historiska skildringar har brett ut sig om alla drabbade adelsmäns elände, En lärobok för folkskolan berättar på 1800-talet om hur Magnus Gabriel de la Gardie ”bara fick behålla blott en liten gård, där han framlevde sina sista dagar i armod och klagan”. Visst var hans fall stort. Dock disponerade han och hans gemål godset Höjentorp och Venngarns slott på livstid.

Det finns ännu en aspekt på reduktionen: När drottning Kristina överlät arrendeinkomster från kronans bondgårdar till adelsmän förvandlades kronobönder till frälsebönder. Tillsammans med självägande bönder utgjorde kronoarrendatorerna bondeståndet i riksdagen. Frälsebönderna var representerade av sina adelsherrar.

Den maktberusade eliten började hysa tankar om frälsebönderna som sina undersåtar. Livegenskap, som på kontinenten, låg i farans riktning. Reduktionen återställde detta. När mängden av arrenden återställdes till krononan blev de åter kronobönder med högre medborgerlig status.

Historien upprepar sig aldrig rent bokstavligt- Attityder däremot synes vara tidlösa. Den dåtida arroganta eliten började på 1600-talet se frälsebönderna som sina undersåtar. Om det skulle braka iväg på det sätt som brittiska underhusets rapport befarar kan vi nog börja spekulera i tanken att denna nutidens finansiella elit på allvar anser statschefer, regeringar, parlament som sina undersåtar - ”frälsebönder” under en tunn fernissa av demokrati.

PS. Ett debattinlägg om Sverige publicerades ungefär samtidigt med artikeln i The Guardian. Rapporten ”Ägande- och förmögenhetsstrukturen och dess förändring sedan 1980” finns att läsa på www.katalys.org. DS

2018-04-20 22:42
TS
Bra och intressant info.
2018-04-22 12:22
Tomas borg
Spännande att höra
2018-04-30 9:37
TS
Bra och intressant info.
2018-04-22 12:22
Tomas borg
Spännande att höra
2018-04-30 9:37
Kommentera
Ulrik Janssons blogg

Ulrik Jansson

Ulrik Jansson är f d gymnasielärare i Hallsberg som kan det mesta om bygdens historia, dokumenterat i flera böcker. Han vill ge perspektiv på nutiden genom att hitta historiska spår.

Inlägg

Biter nya svenska stålet? 14 mars gammal flyttdag Historien om slavskolan Så fick vi vaccin Vikingarnas jul Hästlunk styr Biden Tala om tideräkning Wigforss (S) visar vägen 1928 Sverige först erkänna USA Bekanta från förr Pressfrihet inte självklar En riktig karantän Influencers för tryckfrihet Först med tryckfrihet Engelska banbrytare Då föddes skräckromanen Läsa Boccaccio hjälper Om svenskars förfäder Gästgiveriet som flyttade Fritid före Reinfeldt Konst på Waldemarsudde Tulpaner och girighet Överlevnadskonst Historiskt var ordet Om samtal Flykting passade in Mästersmeden började med spik Leve Skomakarveckan Rika tar för sig Upproret i Tiveden Läslusten blommade Jag fick ett sketbrev Växtvärk i Hallsberg Livslängd förr och nu Om kvarnstenar Kvinna i bergsmansbyn Vi här uppe, dom därnere Kata, sensationell kvinna Om studentmössor Gamla verktyg håller än Lantbruksrörelsen firar 100 år Askersund i praktverket När bonden gick med bössa Främlingsrädsla Den gripande bilden När Karin tog plats När kriget kom Allés skolgård ett sädesfält I döda andars svenska sällskap Mord efter hatrykten Ost var kvinnokultur I ramslökens rike Dragna värjor De gick inte på pumpen Hedrar Julia 8 mars Vår franska by, ett bokslut Vår franska by som dog Downton Abbey och den arbetsfria klassen Att vara språkvän Kommissarie Kempes näve Sörgård och skallemätare Resan till Resville 40-tal med självhushåll Älskade hästar Trull i ny kostym Flyktingar bär med sig hopp Fotboll på tv i Grez Edlas kaka när Karin firas På tal om greker Ladan på Torp En god cigarr Att starta om historien Att vakta järnvägen Om försvarskostnader Generositet över gränser Lång tradition av kvinnligt fredsarbete Titt på undantaget Tanzania Kvinnokamp i Hallsberg Främlingsrädsla kan kureras Bygdehistoria i bild Bilden av Hallsberg förskjuts Tomten väckte läslust! Grattis Adventskyrkan, 70! Dåtida “käbbel” Trapp, ett historiskt hus Tromben vid Hallsberg På Anckarströms vis Ett tusen ånglok Lägg på luren! Älgjakt enl. Caesar De lyfte folkskolan
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.