Logotyp Sydnärkenytt
28 July 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Långlopp med snabbspurt
för kyrkan mitt i Hallsberg

Grattis Adventskyrkan! I dag den 17 december för exakt 70 år sedan invigdes högtidligen kyrkan som då kallades Köpingens kyrka i Hallsberg. Numera heter den Adventskyrkan, men benämns stundom Rosa kyrkan. Ibland, med tanke på tornets utformning, Kyrkan under hatten. Andra noterar den på sin mentala karta som kyrkan vid bron. Dessa benämningar antyder en betydligt mer folklig attityd till kyrkan än den som fanns från början. Under hatten finns, mitt i moderna stationssamhället, en lantkyrka med medeltida referenser. Den är 1940-tal, alltså 20 år innan modernismen kom ifatt småkyrkorna.

Det hade varit högtidlig invigning då 1944. Biskop Aulén, följd av präster och menighet, hade vandrat ”åsnestigen” upp mot den massiva porten, höjt sin stav och knackat med den på dörren trätt in och invigt.

Sextiosex år tidigare pekade lantmätare Tengvall ut en kyrktomt på öster. Intresset för kyrka på orten syns begränsat. Man hade sina bönhus. Nybyggarna, till ursprunget drängar och torparsöner, krävde av kyrkstämman borta i socknen först en rejäl skola. Så skedde också. Hallsbergsbönderna satsade stort och satte skolan på kyrktomten.

1902 bildade prominenta hallsbergare en förening för en frivilligt bekostad kyrka i tätorten. Den pekade ut Tingskullen som kyrkplats. I övrigt låg missmodet tungt över mötena. I början av 1920-talet organiserades insamlingslistor. Så rullade det på tills föreningen upplöstes 1939.

“Den blivande kyrkan i Hallsbergs köping sådan den kommer att te sig enligt de godkända, av stadsarktitekt L.Arborelius upprättade ritningarna.”

1938 hade det blivit nya tongångar. Då bildades Kyrkobyggnadsstiftelsen. En rejäl insamlingsaktion startade 1940. De tidiga betalande – ett 40-tal - kan sorteras in i ”herrar med lokala prestigetitlar” och fruar och fröknar. (På 1950- och 60-talen ökade givarna liksom den sociala spridningen. Med kyrkan på plats sågs den som en tillgång i stadsbilden och som en samhällsresurs som behövde tillskott. Småkyrkorörelsens tankar om små kyrkor nära människor var mer allmän egendom.)

Kyrkoherden Yngve Åkesson hade under några intensiva år lett insamlingen av frivilliga gåvor för ett kyrkbygge i tätorten. Han hade räknat in pengar från syföreningar, kollekter, insamlingslistor, gåvokuvert och donationer. En del pengar hade han inte ens sett, de flöt in via den relativa nymodigheten postgiro.

Arbetsmarknadskommissionen gav byggtillstånd i januari 1944. Byggnadskommittén tog fram arkitekten Lars Arborelius ritningar och startade processen. Målet var att bli färdiga under året.

Det var bråttom. Redan själva Tingskullen krävde mycket schaktning. Huvuddragen för kyrkbygget var klara. Formalia med anbud löpte bra. Men sedan kom de hundratals detaljerna med ställningstaganden till materialval, färgsättningar, ljuskronors placering etcetera.

Tanken att hyfsa till det yttre runt kyrkan, bl.a med en ståtlig granitmur i backen österut sköts resolut på framtiden. Arkitekten Arborelius gav rådet: Gör en ”åsnestig”upp till kyrkan. Lillklockan, en donation, provringdes en odaterad fredag klockan 11 och befanns ha en mild och klar ton. Storklockan fick vänta på licens för malmen. Men nog var det nervöst när november övergick i december, när provmålningar ratades, andra problem var olösta. Tio dar före invigning var något så centralt som altarrundeln ännu inte färdig. Man anar stämningen vid beskedet att det utvalda tyget inte kunde anskaffas. Men kyrkan blev klar till invigningen.

I tidningsklippen framträder byggtiden som bister krigstid, manifesterat i ett ståtligt firande av Gustav Adolfsdagen i Hallsbergs kyrka. Det var lottainvigning med om möjligt ännu större uppställning: lottakåren, hemvärnet, scouterna, kyrkokören. På urklippens baksida finns notiser om norska flyktingar. Om ryska bomber över Kotka i Finland och om amerikanska flygande fästningar som nödlandat i Sverige.

På kvällen invigningsdagen hölls en vesper. Besökarna var kallade inte bara med klang från lillklockan. De hade även tryckta inbjudningskort i kavajfickan eller handväskan undertecknade av kyrkoherde Åkesson. Det var hans sätt att tacka givarna. Vid vespern fick de även ett upptryckt församlingsblad med kyrkan på bild och julhelgens predikoturer i såväl Köpingens kyrka som i Hallsbergs sockens kyrka.

Äntligen stod han i predikstolen - mitt i Hallsberg - kyrkoherden Åkesson.

2014-12-17 7:00
Kommentera
Ulrik Janssons blogg

Ulrik Jansson

Ulrik Jansson är f d gymnasielärare i Hallsberg som kan det mesta om bygdens historia, dokumenterat i flera böcker. Han vill ge perspektiv på nutiden genom att hitta historiska spår.

Inlägg

Biter nya svenska stålet? 14 mars gammal flyttdag Historien om slavskolan Så fick vi vaccin Vikingarnas jul Hästlunk styr Biden Tala om tideräkning Wigforss (S) visar vägen 1928 Sverige först erkänna USA Bekanta från förr Pressfrihet inte självklar En riktig karantän Influencers för tryckfrihet Först med tryckfrihet Engelska banbrytare Då föddes skräckromanen Läsa Boccaccio hjälper Om svenskars förfäder Gästgiveriet som flyttade Fritid före Reinfeldt Konst på Waldemarsudde Tulpaner och girighet Överlevnadskonst Historiskt var ordet Om samtal Flykting passade in Mästersmeden började med spik Leve Skomakarveckan Rika tar för sig Upproret i Tiveden Läslusten blommade Jag fick ett sketbrev Växtvärk i Hallsberg Livslängd förr och nu Om kvarnstenar Kvinna i bergsmansbyn Vi här uppe, dom därnere Kata, sensationell kvinna Om studentmössor Gamla verktyg håller än Lantbruksrörelsen firar 100 år Askersund i praktverket När bonden gick med bössa Främlingsrädsla Den gripande bilden När Karin tog plats När kriget kom Allés skolgård ett sädesfält I döda andars svenska sällskap Mord efter hatrykten Ost var kvinnokultur I ramslökens rike Dragna värjor De gick inte på pumpen Hedrar Julia 8 mars Vår franska by, ett bokslut Vår franska by som dog Downton Abbey och den arbetsfria klassen Att vara språkvän Kommissarie Kempes näve Sörgård och skallemätare Resan till Resville 40-tal med självhushåll Älskade hästar Trull i ny kostym Flyktingar bär med sig hopp Fotboll på tv i Grez Edlas kaka när Karin firas På tal om greker Ladan på Torp En god cigarr Att starta om historien Att vakta järnvägen Om försvarskostnader Generositet över gränser Lång tradition av kvinnligt fredsarbete Titt på undantaget Tanzania Kvinnokamp i Hallsberg Främlingsrädsla kan kureras Bygdehistoria i bild Bilden av Hallsberg förskjuts Tomten väckte läslust! Grattis Adventskyrkan, 70! Dåtida “käbbel” Trapp, ett historiskt hus Tromben vid Hallsberg På Anckarströms vis Ett tusen ånglok Lägg på luren! Älgjakt enl. Caesar De lyfte folkskolan
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.