Logotyp Sydnärkenytt
14 July 2024
Tipsa: 073-629 83 19

Personligt ansvar
för säker bana

Trots all modern teknik löper följetongen genom medierna om tågstrul, förseningar, rälsbrott och nerrivna kontaktledningar interfolierad av ofördelaktiga rapporter om Trafikverkets sätt att sköta sitt pastorat.

Under järnvägsbyggandets första tid hette Trafikverkets motsvarighet kort och gott Nils Ericson. När riksdagen väl beslutat om dragning av stambanor fick han nämligen kunglig brev på att ”med full makt och myndighet att efter eget bepröfvande och på eget ansvar ordna alla arbetsdetaljer i såväl tekniskt som administrativt hänseende”. Denna makt utövade han i åtta år och lät bygga 669 kilometer statsbanor med stationer och andra faciliteter samt rullande materiel. Därefter tillsattes kungliga styrelser med varierande beteckningar innan Kungl. Järnvägsstyrelsen bildades 1888.

1862 iscensattes invigningen av Västra stambanan. Kung Carl XV och rikets  högsta dignitärer släpptes fram på en överdådig pr-resa med frukostuppehåll i Hallsberg på vägen mot Göteborg. Detta till trots kände nog mången medborgare en viss bävan att sätta sig i en vagn i ett tåg som skulle rusa fram längs stambanan i en hastighet av 40 kilometer i timmen. Ingen som tog plats på tåget hade ju nånsin färdats fortare än en häst kunde springa. 

Nils Ericson hade begrundat säkerheten. Redan vid anläggningen hade han valt stabilast tillgängliga räls. En räls med en vikt av 40 kilo per meter löpte de cirka 457,8  kilometerna mellan rikets  två största städer på en banvall gjord med sakkunskap och omsorg. Längs dessa 457,8  kilometer bana lät han uppföra 186 vaktstugor, ofta med två lägenheter. Alltså med en banvaktstuga  per 2,3 kilometer. Till banvaktstugan fogades ett mindre förråd av räls  och slipers att skyndsamt användas vid behov.

Banvakten vaktade bokstavligen sin vaktsträcka och hade ansvaret för den. Sträcklängden uppgick genomsnittligt till 2 500 m och antalet sträckvakter således till fyra per mil. En timme före första tågets ankomst för dagen skulle banvakterna inställa sig till tjänstgöring, »genast gå över sin bansträcka och därvid noga undersöka om något felaktigt på banan eller hinder för tågs gång därpå förefinnes, och, så vitt i deras förmåga står, detsamma avhjälpa».

Därefter stod banvakten på post och med sin signallykta gav han lokföraren klarsignal att låta tåget köra in på den på den avpatrullerade sträckan. Efter att ett tåg passerat skulle banan återigen patrulleras fram till sista tåget för dagen rullat förbi.

Flygbolagen  presenterar efter varje olycka lugnande statistik som visar hur liten risken är för dödlig utgång. SJ levererade 1904 uppgiften att sedan tågtrafiken påbörjades  hade en  dödsolycka inträffat per  211 500 000 personkilometer. Man populariserar uppgiften genom att tilläggar att "om en resande skulle tillryggalägga denna sträcka  skulle han exempelvis färdas 250 000 gånger mellan  mellan Malmö och stationen Polcirkeln”. 

Nutidens high-tech-presonal må le åt dåtidens teknik och inte minst åt dess omständliga regelverk och otaliga instruktioner anpassade för varje personalgrupp i den dåtida hierarkin. Le gärna, men notera själva essensen i instruktionerna. Nämligen att de var förbundna med ett personligt ansvar. Dåtidens officerare och befäl som blivit järnvägsfolk tvekade säkert inte att utkräva detta personliga ansvar oavsett nivå i hierarkin.

Därför kunde Kungl. Järnvägsstyrelsen, klädsamt modest, dra slusatsen.: ”Olycksfallsrisken vid en resa å statens järnvägar är sålunda ej stor”

2015-04-29 17:55
Kommentera
Ulrik Janssons blogg

Ulrik Jansson

Ulrik Jansson är f d gymnasielärare i Hallsberg som kan det mesta om bygdens historia, dokumenterat i flera böcker. Han vill ge perspektiv på nutiden genom att hitta historiska spår.

Inlägg

Biter nya svenska stålet? 14 mars gammal flyttdag Historien om slavskolan Så fick vi vaccin Vikingarnas jul Hästlunk styr Biden Tala om tideräkning Wigforss (S) visar vägen 1928 Sverige först erkänna USA Bekanta från förr Pressfrihet inte självklar En riktig karantän Influencers för tryckfrihet Först med tryckfrihet Engelska banbrytare Då föddes skräckromanen Läsa Boccaccio hjälper Om svenskars förfäder Gästgiveriet som flyttade Fritid före Reinfeldt Konst på Waldemarsudde Tulpaner och girighet Överlevnadskonst Historiskt var ordet Om samtal Flykting passade in Mästersmeden började med spik Leve Skomakarveckan Rika tar för sig Upproret i Tiveden Läslusten blommade Jag fick ett sketbrev Växtvärk i Hallsberg Livslängd förr och nu Om kvarnstenar Kvinna i bergsmansbyn Vi här uppe, dom därnere Kata, sensationell kvinna Om studentmössor Gamla verktyg håller än Lantbruksrörelsen firar 100 år Askersund i praktverket När bonden gick med bössa Främlingsrädsla Den gripande bilden När Karin tog plats När kriget kom Allés skolgård ett sädesfält I döda andars svenska sällskap Mord efter hatrykten Ost var kvinnokultur I ramslökens rike Dragna värjor De gick inte på pumpen Hedrar Julia 8 mars Vår franska by, ett bokslut Vår franska by som dog Downton Abbey och den arbetsfria klassen Att vara språkvän Kommissarie Kempes näve Sörgård och skallemätare Resan till Resville 40-tal med självhushåll Älskade hästar Trull i ny kostym Flyktingar bär med sig hopp Fotboll på tv i Grez Edlas kaka när Karin firas På tal om greker Ladan på Torp En god cigarr Att starta om historien Att vakta järnvägen Om försvarskostnader Generositet över gränser Lång tradition av kvinnligt fredsarbete Titt på undantaget Tanzania Kvinnokamp i Hallsberg Främlingsrädsla kan kureras Bygdehistoria i bild Bilden av Hallsberg förskjuts Tomten väckte läslust! Grattis Adventskyrkan, 70! Dåtida “käbbel” Trapp, ett historiskt hus Tromben vid Hallsberg På Anckarströms vis Ett tusen ånglok Lägg på luren! Älgjakt enl. Caesar De lyfte folkskolan
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla