Logotyp Sydnärkenytt
19 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Vi är alla släkt
med varandra

För en släktforskare är det inte svårt att tro att alla människor är släkt med varandra. Genealogi tar inte hänsyn till om vi är muslimer eller kristna, kineser eller amerikaner, judar eller kongoleser. Alla tillhör vi människosläktet. Det förstår man när man lägger upp en antavla.

En antavla utgår från en själv, fortsätter med far och mor. Går vidare med deras föräldrar och sedan far- och morföräldrars föräldrar. Varje ny generation tillbaka i tiden fördubblar antalet förfäder. Jag är en, far och mor två, deras föräldrar fyra och så vidare. Tio generationer tillbaka i tiden är vi uppe i 512 förfäder. Dubblera vidare så ser du att generation 21 har över en miljon förfäder, och vid 30 generationer är antalet förfäder dubblerade till 536.870.912 förfäder. Men stopp och belägg! Hur långt tillbaka i tiden är vi då?

Faktiskt inte längre än till mitten av 1200-talet, om man räknar fyra generationer på 100 år. Och på 1200-talet då fanns det inte ens en halv miljard människor på hela jorden. Historiska uppskattningar, sammanställda av U.S. Census Bureau, påstår att siffran då troligen var 400 miljoner människor. Räkna en enda generation till så är summan upp i över en miljard. Men hur kan det här stämma då. Jo, matematik och verklighet hör inte alltid ihop.

Sanningen är att ju längre tillbaka i tiden man forskar desto fler förfäder blir släkt med varandra. Vilket alltså resulterar i att antalet förfäder minskar drastiskt ju längre tillbaka man kommer i tiden. Det kallas anförskjutningar. Den matematiskt allt vidare antavlan visar sig gå ihop bakåt i tiden och får en alltmer ovalare form. På 1250-talet är det bara några få förfäder kvar. Och så långt tillbaka i tiden kan man lugnt påstå att alla nordbor är släkt med varandra. Räkna 2-3 generationer till så är den tidens förfäder, stamfäder och stammödrar för alla människor, européer, svenskar, närkingar samt du och jag.

Det här blev mitt första blogginlägg och jag hoppas att ett tag framöver kunna presentera några sådana här genealogiska krumbukter, dela en del erfarenheter av 35 års släktforskande samt kanske uppdaga att en hel del av er sydnärkingar är släkt med varandra.

2013-12-03 10:35
Donald Siebert
Interesting revelation about human kinship.
2020-03-03 19:56
Donald Siebert
Interesting revelation about human kinship.
2020-03-03 19:56
Kommentera
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.