Logotyp Sydnärkenytt
19 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Redan de gamla
grekerna släktforskade

Den gamle grekiske filosofen Platon ägnade sig inte bara åt matematik och författarskap. Han släktforskade också. Åtminstone är det vad man kan få fram ur hans dialog Kritias, som berättade om det ursprungliga Aten och dess förfäder. Platon kom där fram till att alla grekiska kungar härstammade från en skytisk herre med namnet Ogg in Mikla, som betyder Ogg den store.

Den svenske fornforskaren Johan Peringsköld (1654-1720), menade att denne Ogg vara samme person som Bibeln beskriver som Magog, och Mikla det som gav namn till Miklagård, dvs ”Storgård”. Denne Ogg skulle enligt Platon haft elva söner, av vilka han dock offrade tio till gudarna för att förlänga sitt eget liv. Den elfte blev förfader till en lång rad trojanska kungar. En av dem, Jupiter Hyperboreus, var son till Herkules och beskrivs i Iliaden som stamfader för många folk. Dennes sonson Erictonius for till Grekland med 3000 skepp, fördrev kung Amphictyon och blev själv stamfader för alla de som sedan regerade i Aten.

Peringsköld letade sig dock en annan väg, via lydier, trojaner, germaner och göter ner till kung Sigg-Atin, eller Oden (den vise) kallad, i Mannaheim. Tillsammans med sin drottning Frygga blev han stamfar till svenska, danska, engelska och östsaxiska kungar. En av dem var Gorm den gamle, kung av Danmark och en av mina förfäder. Det uppdagade jag en dag när jag i Borås kyrkbok hittade min förfader Lars Fahlgren, ett efternamn han tagit efter sin födelseort Falköping. Först hette han nämligen Lars Hvass, född 1714, och son till en rådman med samma namn. Denne var i sin tur sonson till Lars Andersson Hvass, en borgmästare som fick ordning på både stadens och kyrkans ekonomi. Han ligger begravd i Sankt Olofs kyrka i Falköping, förärad med en egen gravhäll.

Släkten Hvass visade sig snart ha anor långt tillbaka i tiden. Via biskopar i Skara, handelsmän i Lödöse, Halland och Danmark ända tillbaka till vikingatid. I Riksarkivet i Köpenhamn hittade jag vidare genom adelsläkten Hvass af Ormstrup, Sven Tveskägg och Harald Blåtand tillbaka till Gorm. Något som också gav överraskningar framåt i tiden.

Genom den gamle blev jag släkt med George Washington, till stor glädje för amerikasläkten, men också med Mats Johansson, min gamle lekkamrat i Kumla. Numera mattläggare och stadgad familjefar. Hans mamma visade sig också ha släktforskat och letat sig ner till Gorm den gamle. Det förklarar kanske våra utstuderade rackartyg. Måhända var det någon droppe från mitt och Mats gemensamma vikingablod, som gjorde sig påmind när vi verkställde dem alla. Dock här icke nämnbara.

2014-02-05 15:25
Kommentera
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.