Logotyp Sydnärkenytt
13 August 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Att förstå båda sidor

Jag kom på att jag glömde att berätta varför jag egentligen träffade Bahram, som jag nu nämnt i mina två senaste inlägg.

Jag ville komma i kontakt med någon som själv kommit till Sverige och bott på ett Hem för vård och boende, ett så kallat HVB-hem. I mitt företag utbildar jag personal i Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI). Det är en mild metod, eller snarare förhållningssätt, där MI-utövarens roll är att samarbeta med mottagaren/klienten för att nå motivation till förändring genom att sätta upp mål och genom en trygg atmosfär i samtalet. Utövaren är varken expert eller rådgivare, utan använder sig av reflektivt lyssnande och empati för personen som själv behöver komma fram till sina egna mål och lösningar.

Inför utbildningen med personalen kände jag att jag behöver inte bara veta vad de gör och går igenom, utan även hur det kan vara att komma som ensamkommande barn till Sverige. Det var så jag mötte Bahram. Genom att höra honom berätta kom jag något närmare att förstå vad det är personalen möter. Inte vad man utifrån ser att man möter, men från barnet självt.

Bahram talade om hur han bemöttes där på ett HVB-hem för flera år sedan, jag tror inte att arbetssättet eller personalen är kvar. Där var ett väldigt blandat bemötande. Ibland upplevde Bahram att ungdomarna behandlades otroligt respektlöst, såsom när personalen valde att lägga mellanmålet, frukten på barnens skor istället för en fruktskål, på bordet eller något annat sätt. På skorna! Obegripligt. Men Bahram upplevde också stor hjälpsamhet och respekt. Hans gode män hjälpte honom varje dag med läxor och fanns till hands.

Han berättade om de svårigheter man kämpar med som ensamkommande, många frågor finns om huruvida familjen lever, när nästa möte på migrationsverket är, om man får stanna, till vilken nytta det är att läsa svenska om man ändå kan bli utkastad, varför man ska gå upp på morgonen och hur man någonsin ska kunna bli kvitt de mardrömmar man har.

Jag beundrar den HVB-personal jag mött under denna utbildning. Jag märker hur de alla brinner för de ensamkommande barnen och vi har pratat om olika fall, vad bakgrunden till olika beteenden kan vara, vad de kan hjälpa med och vad de faktiskt inte kan hjälpa med. Hela denna personalstyrka är ”människo-människor”. Jag försöker förmedla till personalstyrkan att de gör ett bra jobb och att jag ser att de verkligen gör sitt yttersta för dessa barn som behöver allt stöd och det bästa bemötande som någonsin går att ge.

2015-07-09 13:27
Kommentera
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.