Logotyp Sydnärkenytt
13 August 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Tre tips för bättre
kommunikation

Som de flesta känner till är det inte bara de talade orden som står för vår kommunikation. När jag sitter i samtal, coachning eller affärsutveckling, så håller jag ständigt detta i åtanke. Det finns faktiskt en del knep och riktlinjer som kan underlätta samtalet och när man leder ett samtal. Jag pratar om kroppsspråk, tystnad och ordval.

Luta dig tillbaka. Genom att luta dig tillbaka i stolen visar du att du ger utrymme för den andra personen att ta ansvar i och för samtalet. De gånger jag sitter framåtlutad, eller känner att min kropp automatiskt vill inta denna position, är det ofta när jag känner att jag vill driva på samtalet, ta tag i något som den andra inte klarar av, eller känner att det är jag som borde ”styra båten”. Genom att luta mig tillbaka, backar jag från detta ansvarstagande och lägger över bollen i den andra personens knä. Den andra personen kan inte längre förlita sig på att jag ska fixa detta, utan behöver själv kliva in.

Våga vänta. Alltför ofta vågar vi inte vänta efter en fråga eller inbjudan till samtal, kanske tror vi att personen inte förstått och vi vill direkt förtydliga vår fråga, vilken kanske gör att vi stänger frågan eller leder personens tankeriktning. Exempel. ”Berätta om din dag” – en inbjudan som är väldigt öppet för tolkning. Här kan vi få ett uttömmande svar. Om vi direkt följer upp med ”…för visst är det härligt med sol?” så stänger vi inbjudan och personen svarar ’ja’ eller ’nej’ istället för att faktiskt berätta om sin dag. Det är lätt hänt, kanske beror det också på att man är lite stressad och snabbt vill få ett svar. Eller kan det vara att man inte vill höra det ursprungliga svaret?

Matcha språket. Hur går det där gamla uttrycket… prata med bönder på bönders vis, och med de lärda på latin? Om det är så att du är lärare och pratar med en elev, läkare med patient, samtalsledare med en orolig tonåring, så kan samtalet och atmosfären bli totalt olika beroende på vilket språk man använder. Utan att försöka kasta in helt absurda slangord som du aldrig skulle använda – anpassa språket till att bli något ungdomligare och mindre formellt och det kommer underlätta när du pratar med tonåringen. Att sammansvetsas genom ordval, och att anpassa sig efter den andra personen.

I stort är just matchning en bra grej. Man kan tänka på att matcha kroppsspråket, ordval och rörelser. Kanske är det just igenkänningsfaktorn som ökar välviljan – som att man känner igen sig själv lite i den andres speglingar.

För att summera – luta dig tillbaka, våga vänta på svar och matcha språket. Jag hoppas tipsen  kan vara till hjälp en gång eller två.

2015-04-29 23:14
Björn Ekedahl
Håller helt med dig! Det går inte att inte kommunicera! Vi gör det alltid och det blir spännande när vi stannar upp och reflekterar över vår egen kommunikation och vilken effekt den har. Vi bör oftare fråga den andre hur denne uppfattar oss i kommunikationen för att där igenom få en ökad självinsikt kring hur vi uppfattas. Vi gör och säger väldigt mycket helt omedvetet.
2015-05-01 9:24
Josephine Hedlund
Hej Björn! Ja! Vad intressant - att fråga andra mer över hur de uppfattar vår kommunikation. Jag känner att jag har ett uppdrag att utföra och ett nytt ämne att reflektera kring framöver... =) Tack för dina tankar!
2015-05-04 9:25
Björn Ekedahl
Håller helt med dig! Det går inte att inte kommunicera! Vi gör det alltid och det blir spännande när vi stannar upp och reflekterar över vår egen kommunikation och vilken effekt den har. Vi bör oftare fråga den andre hur denne uppfattar oss i kommunikationen för att där igenom få en ökad självinsikt kring hur vi uppfattas. Vi gör och säger väldigt mycket helt omedvetet.
2015-05-01 9:24
Josephine Hedlund
Hej Björn! Ja! Vad intressant - att fråga andra mer över hur de uppfattar vår kommunikation. Jag känner att jag har ett uppdrag att utföra och ett nytt ämne att reflektera kring framöver... =) Tack för dina tankar!
2015-05-04 9:25
Kommentera
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.