Logotyp Sydnärkenytt
27 September 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Det här med att uppgradera saker

Jag är drygt 50. I min bardom bodde äldre människor antingen hemma, då hade de i ibland en hemsamarit. Eller så bodde de på ålderdomshemmet, eller på sjukhemmet. Ålderdomshem drevs av kommunen, sjukhemmen, dit man kom om man var sämre, drevs av det som då hette landstinget, det vi i dag kallar regionen. Sedan har det hänt en del. Vi har haft ädel-reformen och medellivslängden har ökat en hel del som exempel. I allt väsentligt tror jag det blivit bättre. Vi har betydligt fler äldre med vårdbehov i dag. Det ställer andra krav.

Regionen driver inte längre omsorg för äldre. Men kommunerna gör det. Man ska väl vara rättvis och säga att det skett en viss utveckling. Men i allt väsentligt handlar det om samma sak. Att ta hand om våra äldre som kommit så långt upp i ålder att de inte riktigt kan klara sig själva. Det kan bero på att kroppen inte fungerar, eller att själen, själva operativsystemet, inte riktigt fungerar längre. Sådan är den krassa verkligheten. När vi blir äldre behöver vi hjälp. Vi har organiserat vårt samhälle så att kommuner fixar detta. Undersköterskor, vårdbiträden och i någon mån sjuksköterskor jobbar med att klara våra behov när vi inte vi själva, eller våra anhöriga, klarar att tillgodose dem.

Men nåde oss lokal-journalister om vi råkar kalla dessa inrättningar för ett ålderdomshem, eller ett äldreboende. Då kommer det snabbt pekpinnar från kommunalt håll. Det är MINSANN frågan om ett trygghetsboende, eller ett särskilt boende, eller rentav ett kortidsboende.

Jodå. Vi förstår skillnaden. Ett trygghetsboende är ett boende för de äldre som är friskare, som inte har samma hjälpbehov som de som bor på ett särskilt boende. Men handen på hjärtat. Det kan bo äldre med rätt stora hjälpbehov på trygghetsboenden, förhållandevis friska äldre på särskilda boenden. Exakt vad boendeformerna innebär varierar, från kommun till kommun, ort till ort.

Förr fanns för övrigt något som hette servicehus. Var har de tagit vägen?

I vår värld handlar om att göra saker någorlunda tydliga för våra läsare. Om vi skriver äldreboende så är det inte för att vi vill förringa de människor som bor där, eller de som arbetar där, utan för att vi vill tala om för våra läsare vad det faktiskt rör sig om. Ett boende för äldre. Som det ju faktiskt är. För många människor blir inte begreppet särskilda boenden, eller trygghetsboenden, särskilt tydliga. Vad är det? Det kan faktiskt innebära lite av varje. Som om inte det räcker kan kommuner erbjuda även profilboenden och korttidsboende, för att bara nämna något. Om det är socialförvaltningen i en kommun som driver boendet, eller det kommunala bostadsbolaget har egentligen, för oss vanliga människor, inte  jättestor betydelse. Det är kommunen bakom allt. Vilken del av den är inte så jätteviktigt. Bara det fungerar.

Jag har full förståelse för att kommuner behöver hålla isär allt detta i sitt beslutsfattande. Inga konstigheter, Men man behöver inte väl inte hoppa högt bara för att vi skriver äldreboenden. Då vet nästan alla precis vad det handlar om. Ett boende för äldre människor, eller, förlåt.. Brukare ska det ju vara.

Det ordet ska vi ta upp en annan gång….

2021-03-23 8:26
Jörgen Ulrik Schula
Tack för informationen om benämningskaoset. I Danmark har jag kört förbi vackra hus med inbjudande trädgård. Skylten vid infarten säger "De gamles hjem". Det tycker jag låter så vänligt att där skulle jag vilja bo.
2021-03-23 10:32
Jörgen Ulrik Schula
Tack för informationen om benämningskaoset. I Danmark har jag kört förbi vackra hus med inbjudande trädgård. Skylten vid infarten säger "De gamles hjem". Det tycker jag låter så vänligt att där skulle jag vilja bo.
2021-03-23 10:32
Kommentera
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla