EE =& get_instance(); $seg1 = $this->EE->uri->segment(1); switch ($seg1) { case 'sydnarke': $cat = 228; break; case 'kumla': $cat = 229; break; case 'hallsberg': $cat = 230; break; case 'askersund': $cat = 231; break; case 'lekeberg': $cat = 232; break; case 'laxa': $cat = 233; break; default: $cat = 228; } echo << " > {/exp:channel:entries}

Bloggar

Följ våra Kumlabloggare

 

 

 

Oavsett vad jag sa
var ärendet avgjort

Det var en något skräckblandad upplevelse att framträda inför Kumlas kommunstyrelse för att tala om det medborgarförslag Anders Friberg och jag lade för över två år sedan. Nu hade vi till slut fått svar – ett negativt svar - och inbjöds att tala i tio minuter på tisdagen vid 17-tiden.

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter från alla partier utom Vänsterpartiet och lika många ersättare. Andreas Brorsson är ordförande och såg rätt nöjd ut där han nu satt som högsta tupp på stacken inför församlingen, som i sin tur satt vid bänkar med dubbel armlängds lucka i Husaren i Folkets hus.

Vårt förslag är att medborgarna i Kumla ska få chansen att själva bestämma över en (mycket begränsad) del av kommunens budget. Genom förslag och omröstningar på Internet skulle vi kunna engagera oss och besluta om konkreta åtgärder och detta, märk väl, utan att vara med i något parti. Vi har berättat om idén i tidningen Sydnärkenytt.

Det är ju så att allt färre är med i något politiskt parti. Vi får rösta vart fjärde år men mellan valen är den stora majoriteten av medborgarna utestängda från att fatta beslut om vart kommunens pengar går. Det är en ingen bra utveckling, som underminerar tilltron till det redan begränsade demokratiska system vi har idag.

Våra valda företrädare gör säkert så gott de förmår men för att vitalisera den lokala demokratin skulle ett försök med medborgarbudget kunna vara ett intressant sätt att engagera oss i kommunens skötsel, att avsätta en summa vi får styra över.

Jag stod i talarstolen och pratade om detta och försökte med en liknelse: Det är som att koppla loss jycken och låta den ha lite roligt en stund.

Ledamöterna visade inte med en min vad de tyckte. De är vältränade i att hålla masken efter att genomlidit oräkneliga tal och de visste förstås att oavsett vad jag sa så var ärendet redan avgjort.

Kommunens administrativa chef och självaste kommundirektören hade ju underkänt vårt förslag med hänvisning till vad som kallas Medborgardialogen, ett nytt sätt att prata med oss om frågor de vill prata om. Jag kallade det för demokrati von oben.

Att de ledande politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott går emot sina chefstjänstepersoner är sällsynt så de höll med och banan var därmed både sopad och spolad.

Våra tio minuter i kommunstyrelsen får betraktas som en formalitet men det var fängslande att få vara där och känna hur lite våra röster betyder.


 


 

Publicerad: 2021-12-01 21:45
Kommentarer
Gustav:
Idén med att ha omröstning på internet gillar jag verkligen inte. Långt ifrån alla har tillgång till internet idag. Det blir då en fråga om vilken samhällsklass man tillhör när det gäller att få vara med och påverka. Nu säger säkert någon att man kan gå till biblioteket tex. Då säger jag att långt ifrån alla har kunskap att hantera en dator. Plötsligt blir utbildningsnivån en fråga om man får påverka eller inte. Nästa sak är att alla har inte bil eller cykel så de kan komma till biblioteket. Bussar går knappt längre i kommunens yttre delar. Hardemo tex... Förstår tanken med förslaget men att lägga det på internet exkluderar många av kommunens invånare. Vilket jag tycker känns helt fel. Om medborgarna ska få vara med och påverka så ska inte ekonomin, utbildning och tillgång till fordon få exkludera vissa grupper.
2021-12-02 0:14
Lars Litzén:
Jo Gustav, det hade vi tänkt på i vårt förslag. Vi skrev att "De medborgare som inte har datorer eller mobil ska erbjudas hjälp att på olika sätt få fram sina åsikter". Det finns även andra nackdelar med att diskutera och fatta beslut på nätet men fördelarna överväger. Jag skulle tro att vi så småningom kan rösta digitalt med bank-ID i de vanliga valen.
2021-12-02 17:02
Anders Friberg:
Demokratin behöver utvecklas och stärkas i allmänhet och Kumla i synnerhet. Alla partier lider av samma problem, att allt färre väljer att engagera sig politiskt. I förlängningen innebär det att allt färre politiker besitter allt fler uppdrag. Risken för jäv och svågerpolitik blir att större. Väljarna vill hellre engagera sig i sakfrågor snarare än att köpa ett helt politiskt program. Det här förslaget är helt enkelt ett sätt att vitalisera demokratin i kommunen. Som väljare ger vi politikerna stort förtroende genom att prioritera våra skattemedel på bästa sätt. Vore inte lite ömsesidighet på sin plats. Vad är det värsta som kan hända?
2021-12-02 19:51
Gustav:
Lars Det kommer säkert bli så att röstningen sker digitalt i framtiden. Men jag tror att det är ganska långt bort. MEN en sak som talar emot att det någonsin skulle bli så och kanske något som ni inte tänkt på. Röstar man digitalt så vet man inte vem eller vilka som står bredvid och utövar påtryckningar. Går man in i ett valbås är man helt själv. Ingen kan stå bredvid och utöva påtryckningar. Då hjälper inte Bank Id. Valfusk blir oerhört mycket lättare och det måste man vara uppmärksam på och medveten om. Det kanske finns många förbättringar att göra i dagens sätt att rösta. Men att kunna rösta var som helst är farligt. Då är det mycket bättre med avskildheten i valbåset.
2021-12-02 20:49
Skriv kommentar

EE =& get_instance(); $seg1 = $this->EE->uri->segment(1); switch ($seg1) { case 'sydnarke': $cat = 228; break; case 'kumla': $cat = 229; break; case 'hallsberg': $cat = 230; break; case 'askersund': $cat = 231; break; case 'lekeberg': $cat = 232; break; case 'laxa': $cat = 233; break; default: $cat = 228; } echo << " > {/exp:channel:entries}