EE =& get_instance(); $seg1 = $this->EE->uri->segment(1); switch ($seg1) { case 'sydnarke': $cat = 228; break; case 'kumla': $cat = 229; break; case 'hallsberg': $cat = 230; break; case 'askersund': $cat = 231; break; case 'lekeberg': $cat = 232; break; case 'laxa': $cat = 233; break; default: $cat = 228; } echo << " > {/exp:channel:entries}

Bloggar

Följ våra Kumlabloggare

 

 

 

Slut med skolstatistik
för bolagens sekretess

Artikeln från TT, Tidningarnas Telegambyrå, som jag läste på lördagen gjorde mig så förbannad att jag kippade efter andan.

Från första september ska det inte längre gå att jämföra statistik från landets alla skolor, vare sig kommunala eller friskolor. Skolverket ska bara publicera statistik på riksnivå.

Orsaken är att SCB, Statistiska centralbyrån, plötsligt sa nej till att lämna ut statistik om friskolor.

”Motiveringen var att en friskolas elevsammansättning, genomströmning och betygsresultat kan påverka eller avslöja skolans ekonomiska förhållanden. Uppgifterna är med andra ord något friskolorna konkurrerar med”, skriver TT:s Anna Lena Wallström.

Konkurrens? Jaha, men då gäller sekretess, ansåg Kammarrätten som prövade ärendet och nu har nästa instans, Högsta förvaltningsdomstolen, inte ens prövat ärendet så nu står Skolverket inför dilemmat att bara publicera de kommunala skolornas uppgifter. Vilket man av rättviseskäl inte tänker göra. Det skulle bli missvisande.,

- Vi kommer att stänga ner våra databaser som Siris och Salsa, säger Eva Durhan på Skolverket.

Helt för j-igt, anser jag som medborgare och journalist. Att bolagssekretess kolliderar med demokratiska rättigheter om insyn när privatiseringar gör sig breda är ingen nyhet men det är chockartat att bli påmind.

Hur ska vi nu kunna jämföra Sydnärkes skolor med fakta och siffror? Och hur ska elever och föräldrar göra inför skolvalen?

När jag inte får veta resultatet av hur mina skattepengar används i skolväsendet tycker jag att man ska sluta med bolagsägda friskolor bekostade med skattemedel.

Publicerad: 2020-06-27 21:01
Kommentarer
Olddriver :
Instämmer i vad du skriver Lars! Typiskt denna regering att bara prioritera på skatter och låta samhället i övrigt erodera!
2020-06-28 19:18
Cum Laude:
Att man med dagens skolsystem tappar statistikmöjligheter är ett problem men det större problemet är att skolundervisningen är ojämlik. Varje kommun satsar olika på skolan. Perssons kommunalisering av skolan blev ett stort felsteg. Förstatliga skolan igen så snart som möjligt så vi får en jämlik utbildning och skolgång för våra barn.
2020-06-29 13:21
Anders Friberg:
Skolan har sedan den kommunaliserades varit en experimentverkstad, tyvärr! Vem tror på allvar att 290 huvudmän ska kunna erbjuda en likvärdig skolgång? Till detta kan friskolornas framväxt adderas, där den skola som generar högst avkastning till sina aktieägare, får betyget A. Nej, jag tycker staten ska göra om och göra rätt. För hur var det nu, barnen är vår framtid! Då ska alla få samma möjligheter, oavsett var i landet du bor.
2020-06-29 19:50
Skriv kommentar

EE =& get_instance(); $seg1 = $this->EE->uri->segment(1); switch ($seg1) { case 'sydnarke': $cat = 228; break; case 'kumla': $cat = 229; break; case 'hallsberg': $cat = 230; break; case 'askersund': $cat = 231; break; case 'lekeberg': $cat = 232; break; case 'laxa': $cat = 233; break; default: $cat = 228; } echo << " > {/exp:channel:entries}